Podobnou dřinu si asi neumíte představit. Domorodí horníci v Sierra Leone těží drahocenné minerály za použití těch nejprimitivnějších nástrojů a vlastní síly. Jejich příjem je přímo úměrný množství vytěžené surové horniny. Když jsem dostal nabídku odjet pracovat do západoafrické Sierry Leone, zmocnilo se mě vzrušení i obavy.

Během mého dlouhodobého pobytu v různých zemích Afriky jsem měl příležitost vyslechnout bezpočet příběhů o krvavých diamantech ze Sierra Leone, doprovázených vyprávěními o zločinech proti lidskosti, které se v této zemi odehrávaly během občanské války v letech 1991 až 2002. Proto mě příjemně překvapilo, jaké bylo hlavní město Freetown hned po mém přistání. Všichni místní vyjadřovali upřímný a přátelský přístup k cizincům a nervozita ze mě opadla.

I samotné město mělo své kouzlo. Dodnes tu stojí staré, i když zanedbané stavby z doby kolonialismu. Plísněmi a řasami porostlé budovy obklopují spletitou síť uliček starého města. Do toho všeho se vlévá nenapodobitelná směs zvuků pulzujícího města. Freetown však byl pouze výchozí bod, mým cílem byla Kenema.

Sierra Leone

V jámě lvové

Nachází se v jihovýchodní části Sierra Leone a většina historek o krvavých diamantech se vázala právě k tomuto městu. Kenema. Jakmile jsem tam dorazil, ihned mi došlo, že jsem ve městě novodobých zlatokopů, hledajících drahé kovy a minerály. Centrum tvořily zčásti dřevěné, napůl rozpadlé stánky a zčásti plechové kontejnery, sloužící jako obchody, kde jste mohli sehnat úplně všechno. Od špetky soli až po ponorné čerpadlo.

Nejčastěji nabízené i kupované zboží souviselo s těžbou – podomácku vyrobená síta, lopaty, čakany, mačety, gumové hadice či pasti na zvířata. Nad těmito stánky se tyčily domy obehnané ostnatými dráty. Na vývěsních štítech či rovnou celých zdech měly vykreslené obrázky diamantů. To byly domy překupníků.

Tongo Field Diamond Miners, Sierra Leone

Po několika týdnech pobytu v Sierra Leone se mi konečně podařilo zorganizovat a připravit můj vlastní průzkumný tým, složený z místních obyvatel. Měli mi asistovat při geologickém průzkumu pohoří Kambui Hill, rozpínajícího se severozápadním směrem od města Kenema.

Geologické mapování a vzorkování bylo zaměřené na průzkum ložisek minerálů obsahujících tantal a niob. Tyto přírodní prvky, a především tantal, mají výborné fyzikálně chemické vlastnosti. Vysoký bod tání, elektrickou vodivost, chemicky jsou málo reaktivní, proto téměř nekorodují. Mají takřka nezastupitelný význam při výrobě elektronických součástek užívaných v mobilní telekomunikaci, ortopedických implantátů a speciálních slitin užívaných v chemickém průmyslu.

Street in Freetown, Sierra Leone

Koltan je směs kolumbitu a tantalitu, tyto sloučeniny obsahuje ve velkém množství a je proto obzvlášť cenný. Na první pohled jde o nevzhledný tmavý minerál nepřitahující zvláštní pozornost. Zajímavý je ale svou hmotností, která je podobná zlatu. Je těžký, a spolu se zlatem se snadno ukládá v nánosech říčního štěrku. Při jeho hledání jsme tedy postupovali tak, že jsme prvotní vzorky získávali rýžováním štěrků z vodních toků ve směru od konců údolí až k pramenům.

Po stopách krvavých diamantů

Náš průzkum jsme zahájili v nížinách na úpatí Kambui Hills, které byly posety malými povrchovými doly na zlato a diamanty. Uvědomil jsem si, že při hledání koltanu budu používat stejné metody jako afričtí hledači zlata a diamantů. Ale jak se říká, když dva dělají to samé, nemusí to být to samé!

Diamond Miners, Tongo, Sierra Leone

V hlubokých jámách se dennodenně hrbilo obrovské množství mužů všeho věku, od mladých až po ty opravdu staré. Kvůli své existenční nouzi se museli každý den vrhat na dno jam s nadějí, že se jim podaří najít vzácný kámen nebo kov. Když jsem poprvé spatřil zpustošené území pokryté haldami vytěženého a promytého štěrku, hluboké díry plné žluté vody, ve kterých se potápěly vychrtlé, ale svalnaté postavy, zmocnil se mě pocit, že padám do jámy lvové.

Při mém pobytu v Demokratické republice Kongo se totiž návštěva nelegálních dolů neobešla bez problémů. Tehdy z našeho auta zůstal pouze ohořelý vrak. A teď jsem měl pracovat s podobnými lidmi bok po boku.

Nakonec se však ukázalo, že se není třeba obávat. Zjistil jsem, že se členové mého týmu a horníci velmi dobře znají. V Kenemě měl totiž málokdo to štěstí, že nikdy nemusel pracovat podobným úmorným způsobem. Díky této situaci se mi otevřela brána do jejich obdivuhodného světa.

Baví vás naše články?

Na našem blogu zveřejňujeme jen střípky z toho, co se můžete dočíst v tištěné nebo elektronické verzi časopisu Koktejl. Vydejte se s námi objevovat svět. Díky předplatnému časopisu Koktejl budete neustále na cestách.

Zlatý prach na diamantových polích

Ostré mačety monotónně svištěly vzduchem a prosekávaly nám cestu vysokou a jako žiletky ostrou trávou, která v lužních oblastech dosahuje výšky až dvou metrů. Brodili jsme se nánosy štěrku a bahna, které sem řeky rok co rok ukládají. Museli jsme si přitom dávat bedlivý pozor, abychom nespadli do některé staré, vodou zalité jámy, pozůstatku dávné těžby. Tuto část území na samém úpatí jsem z plánu průzkumu rovnou vyloučil. Usazeniny zde byly již tolikrát přemyté, že by výsledek byl naprosto nevypovídající.

Diamond Mining Tools

Pokračovali jsme proto dále, proti proudu potoků až k vrcholkům hor. Při naší cestě jsme neustále potkávali další a další skupinky domorodců kopajících hluboké jámy v podstatě všude, kde se dalo. Moji průvodci mi vysvětlili, že jsme zrovna na území, kde se nacházejí diamanty. Nedalo mi to a zeptal jsem se: „Jak zjistili, že jsou tu diamanty?“ Mustafa, malý šlachovitý černoch s vyholenou hlavou, který byl vůdcem mého průzkumného týmu, začal nadšeně vykřikovat: „Kolondo! Kolondo! Kolondo!“

Mával na mě a s jiskrou v oku ukazoval na jednu z jam. „Come, come, come to boss,“ odhodlaně šťouchal do jednoho člověka, stojícího na dně jámy a zabořeného po kolena v bahně bílém jako vápno. Ten ke mně natáhl silné mozolnaté ruce a podával mi malé oblé kamínky. „This is kolondo,“ říkal vzrušeně Mustafa, když jsem v ruce potěžkával šedé kamínky, nezvykle těžké na svoji malou velikost.

Sierra Leone

Jak jsem si domyslel z vysvětlování horníků, právě tyto kamínky indikují přítomnost diamantů v naplaveninách. Valouny byly velmi tvrdé a dalo mi hodně práce rozbít je geologickým kladívkem. Usoudil jsem, že to musí být kusy horniny kimberlitu. Jde o vzácnou mateřskou horninu diamantů, která vznikla ztuhnutím magmatu vystřeleného do zemské kůry z hloubky až 150 kilometrů. Hornina v průběhu milionů let na povrchu země zvětrávala, drobila se a uvolňovaly se z ní diamanty, které pak srážková voda odplavila o desítky až stovky kilometrů dále. Takovým diamantům se říká aluviální, protože jejich ložiska jsou druhotná, vytvořená v říčních naplaveninách.

The Hand of a Government Man

Geologové ze Sierra Leone

Negramotnost je v Sierra Leone běžná, a proto mě překvapily praktické znalosti, které se tu dědí z generace na generaci. Horníci mají vlastní jednoduchou geologickou terminologii. Perfektně rozlišovali jednotlivé druhu štěrků a přesně věděli, ve kterém z nich se mohou diamanty nacházet. Také dokázali odhadnout počet vrstev, které ještě bylo třeba vykopat, než narazí na tu pravou, ve které mohou diamanty být.

První dvě svrchní vrstvy, jež tvoří ten nejjemnější písek a bahno, promývali rýžováním a získávali tak zlato ve formě malých zlatěnek, výjimečně i menších nuggetů. Svrchní vrstvy usazenin se každoročně s většími přívaly vod v období dešťů obnovují, a tak má smysl opakovaná snaha zlato najít. Vrstvy, ve kterých se nacházejí diamanty, jsou však miliony let staré a už se obnovit nemohou.

Baví vás naše články?

Na našem blogu zveřejňujeme jen střípky z toho, co se můžete dočíst v tištěné nebo elektronické verzi časopisu Koktejl. Vydejte se s námi objevovat svět. Díky předplatnému časopisu Koktejl budete neustále na cestách.

Nepopsatelná dřina

Práce hledačů zlata a diamantů v Sierra Leone je nepopsatelná dřina. Otrocká práce, kterou dělají i na africké poměry jen ztracené existence. Pracují pouze za jídlo a několik cigaret, vodu pijí přímo z díry, kterou vykopou, nebo z potoků. Peníze v hotovosti dostanou jen tehdy, když najdou diamant, ale to není vůbec jednoduché.

Jámy, které je třeba vykopat, mají strany dlouhé desítky metrů. Jejich hloubka je až osm metrů. Je jen málo horníků, kteří si mohou dovolit bagr, a pokud ho mají, tak proto, že pracují pro velkého překupníka, jenž těžbu financuje. Menší překupníci nemají peníze na techniku, proto využívají jen lidskou sílu.

Sierra Leone

Lopatami kopané jámy rychle zaplavuje voda, kterou je třeba neustále vědry vylévat ven. Kopání zabere dva až tři týdny. Teprve tehdy se těžaři dostanou k vrstvě sedimentu, která může diamanty obsahovat. Ten se musí z jámy vynosit na oddělenou haldu, což může trvat i týden.

Nakonec je třeba vše promýt vodou. Je přitom velmi pravděpodobné, že se žádný diamant nenajde, a pokud se najde, tak v mizerné kvalitě, tudíž nezaplatí ani náklady na celou akci. Tento koloběh se neustále opakuje, až dokud se karta neobrátí a nenajde se pořádný úlovek. Zda se našel nebo ne se ale nikdo cizí nedozví, aby konkurence nedělala zbytečné problémy.

Téměř nulová pravděpodobnost

V diamantovém byznyse platí přímá úměra. Čím víc lidí dělá, tím větší je šance něco najít. Diamantová ložiska v Sierra Leone jsou však otevřená již sto let a obecně se považují za vytěžená. Pravděpodobnost úspěšného nálezu je v dnešní době už minimální. Cena diamantu je navíc odvislá od jeho kvality, která se odvíjí od velikosti, barvy a čistoty. Proto mnoho diamantů není možné použít v klenotnictví, ale prodá se na průmyslové použití. Cena takových kusů je pak minimální.

Panning for Gold, Lake Sonfon - Sierra Leone © Paige McClanahan: UNEP: 2012

Zlatokopové to mají o něco jednodušší

Těžba zlata je v tomto ohledu mnohem více předvídatelná a na ověření jeho přítomnosti není nutné vynaložit tak ohromné množství práce, která se pak navíc mine účinkem. Hledání zlata nevyžaduje tolik lidí a může ho vlastně těžit i jednotlivec. Když jsem přemýšlel, co bych si v jejich situaci vybral, zda těžbu zlata nebo diamantů, nedokázal jsem se rozhodnout. Bylo to jako zvolit si, zda mám přijít o pravé nebo levé oko.

Několik týdnů neustálého kontaktu s horníky a jejich způsobem života mi úplně převrátilo hodnotový žebříček. Úplně jsem vnitřně otupěl a vzletné myšlenky humanismu pro mě znamenaly dokonalou utopii, kterou zde staletí vládnoucí zákon džungle nikdy nedovolí proměnit v realitu. „Boss! We pray for you, every day!“ Takové věty jsem slýchal každý den od lidí z mého týmu, které jsem zaměstnával dlouhé dva roky. Společnost, pro kterou jsem dělal, jim poskytla nějakou životní perspektivu, plat tři dolary denně, k tomu stravné, pracovní oblečení a lékařské služby. Pro lidi, kteří vyrostli při práci v diamantových dolech, skutečný zázrak.

Digging for Diamonds

Zlý začátek, horší konec

Vždy, když to šlo, dával jsem se do řeči s místními zlatokopy. Za pár cigaret jsem od nich získával důležité informace, neboť mi umožnili prohlédnout si jejich zlato a nasbírané minerály, které se jim zdály zvláštní a měli pocit, že by je mohli prodat. Nasbírané množství zlata, které si schovávali do plastových lahví naplněných vodou, bylo přitom tak malé, že jeho váha nepřesahovala ani jeden gram.

Takové množství sesbírali za zhruba deset dní. Domorodci váhu zlata počítali v karátech (1 karát = 0,2 g). Aby si ověřili, že mají překupníci váhu správně seřízenou, používali jednoduché závaží, zápalku, která rovněž váží zhruba 0,2 gramu. Jednoduchými počty jsem došel k tomu, že si za těch deset dní nevydělali ani 20 dolarů.

Sifting gravel, searching for diamonds

Překupníci měli ceny asi o 50  % nižší, než byla cena zlata na burze. Celý tento obchod má přísně hierarchickou strukturu. Každý článek v této struktuře přitom chce svůj podíl na zisku. Překupník musí odevzdat poměrnou část zisku náčelníkovi vesnice, na jejímž území se zlato našlo. Ten se zas musí rozdělit s náčelníkem oblasti, na své si musí přijít i státní úředníci včetně policie. Tímto způsobem se cenné minerály a zlato nakonec dostane k obchodníkům ve Freetownu za cenu, která je ještě stále dostatečně nízká na to, aby se dalo slušně vydělat jejich prodejem na světových trzích, ať už legálních či nelegálních.

Tisíce horníků v Sierra Leone každý den jako mravenci sbírají v otrockých podmínkách zrnka bohatství své země a snášejí ho z džung­lí do kapes překupníků a obchodníků. Velmi jednoduše načrtnuté schéma obchodování se vzácnými komoditami v této zemi v konečném důsledku odráží celkovou životní a kulturní úroveň obyvatel.

Autor: Palo Lajčiak

Baví vás naše články?

Na našem blogu zveřejňujeme jen střípky z toho, co se můžete dočíst v tištěné nebo elektronické verzi časopisu Koktejl. Vydejte se s námi objevovat svět. Díky předplatnému časopisu Koktejl budete neustále na cestách.

Komentáře