Utopená historie, Turecko

Lidé a příroda

4.

únor, 2022

Tam, kde se ještě před rokem rozkládala vesnice Hasankeyf, je nyní možné spatřit hladinu nové turecké přehrady jménem Ilisu. Spoutání řeky Tigris bylo dokončeno a osídlení staré více než 12 000 let zmizelo v hlubinách. Mnozí nazývají tento projekt destrukcí, jiní naopak pokrokem.

Návštěvnické centrum v budovaném turistickém komplexu u nově vystavené vesnice Hasankyef

Více než sedm set rodin bylo přesunuto do nově vybudované zástavby, nazvané opět Hasankeyf, ležící asi tři kilometry od jejich původních domovů na druhé straně řeky. Mezitím na břehu přehrady vyrůstá nové archeologické centrum, do nějž byly přemístěny některé historicky cenné stavby a velké množství unikátních artefaktů.

Přesuny staveb jsou náročnou prací

ÚRODNÝ PŮLMĚSÍC

O civilizacích vzkvétají-cích před tisíci let mezi řekami Eufrat a Tigris se každý z nás učí již na zá-kladní škole. Pás země nazývaný úrodný půlměsíc zrodil říše Sumeru, Elamu, Babylonie, Akkadskou říši a mnohé další. Není proto divu, že vesnice Hasankeyf, ležící na březích řeky Tigris, patří k místům s nejdelším kontinuálním osídlením na světě. Lidé zde žijí již déle než dvanáct tisíc let.První významnější roli mělo místní osídlení v době, kdy patřilo pod nadvládu Římské říše. Im-periální armáda si zde zřídila svoji základnu, kde byla například umístěna II. Legie Partica založená císařem Septimiem Severem pro útok na Parth­skou říši. Ve městě byla vybudována pevnost, jež měla chránit jednu z posledních východních výsp obrovské říše. V pátém století našeho letopočtu je doložen také biskup pocházející z města Cepha,jak se osídlení tehdy nazývalo, což dokazuje jeho důležitost i rozvinutou lokální infrastrukturu.

ELEKTŘINOU K PROSPERITĚ?

Jednou z unikátních místních památek, která je nyní však na dně přehrady, je středověký most. Archeo­logové předpokládají existenci mostu již v době římské, ale chybí pro ni důkazy. Ty však přicházejí s muslimskými dobyvateli v 7. století, kteří se o stojí-cím mostě zmínili. Město neslo během arabské vlády jméno Hisn Kayfa. S pří-chodem dynastie Ajjúbov-ců ve 13. století se objevilo jméno Hasankeyf. Během různých bojů o lokální moc se stalo Hasan-keyf často odměnou za loajalitu či místem k dobývání, to vše však ukazuje na význam místního osídlen íi velké možnosti zisků z tamního obchodu. Na počátku 14. století se oblasti zmocnila Osmanská říše a její atraktivita pomalu upadala. V té době zde žily tisíce rodin v do-mech, ale také v jeskyních vytesa-ných do okolních skal. Nejdivočejší odhady velikosti starověké popula-ce mluví až o 100 000 obyvatelích, i když realita bude jistě o něco nižší. Dnes v okolí přebývá jen něco přes tři tisíce obyvatel. Práce na samotné přehradě začaly v roce 2006, ale již před tím provázely celý projekt protesty místních starousedlíků, ochránců památek, ekologů i některých politiků. V roce 2009 od projektu odstoupili mnozí evropští partneři v čele s Německem, Rakouskem a Švýcarskem. Jejich důvodem byly hlavně obavy o ekologické, kul-turní, ale také společenské dopady projektu na velice unikátní lokali-tu. Turecká vláda argumentuje tím, že projekt přinese zemi elektřinu a díky ní i větší prosperitu. Proti stavbě se staví také Irák, jelikož se bojí dopadů na vodní hospodářství své země.

Přehrada Ilisu by měla výrazně přispět k energetické politice Turecka

Přehrada Ilisu

HASANKEYF 21. STOLETÍI

přes stoupající hladinu vody bylo ještě na jaře letošního roku stále možné vidět stovky jeskyní, které nesou stopy po dávném osídlení. Mnohé z nich přečkají i nynější potopu, protože jsou vysoko v kopcích. Tyto dávné příbytky nyní je a bude možné navštívit i v době plně naplněné přehradní nádrže. Avšak mnoho těch, které již nyní pohltila přehrada, bylo osídlených ještě před pár desítkami let. V březnu roku 2021 byla zdejší lokalita naprosto prázdná. Mezi skalami a ruinami domů se nepohybovali turisté, ani místní ani zahra-niční. Bylo tedy možné si vše v klidu prohlédnout. Na řadě míst byly stále vidět pozůstatky každoden-ního života, a není se čemu divit. Některé z jeskyní i domů byly obývány ještě poměrně nedávno. Mnozí obyvatelé nově vzniklé vesnice Hasankeyf vzpomínají na to, že se v nich narodili a prožili velkou část svého života. Megalomanský projekt tak nepohřbívá pouze historii starou stovky let, ale také vzpomínky, jež mají lidé stále v živé paměti.Nad přehradou nejsou však k vidění pouze domy a jeskyně, je zde také možné nalézt pozůstat-ky opevnění a kamenné mešity s minarety, nejstar-ší z 12. století. Jejich kouzlo spočívá hlavně v jisté neměnnosti, jelikož žádná z nich neprošla od svého vybudování žádnou „moderní“ přestavbou. Samotné kouzlo dávného života člověka nechce ze zbytků Hasankeyf pustit. Okolní krajina a celá zdejší scenerie jsou prostě ohromující.

Mauzoleum Zaynal Beg Türbesi vybudovali v 15. století na počest významného člena Akkojunluské říše.

PŘESOUVÁNÍ MAUZOLEA

Opravdu unikátní místní památkou bylo mauzoleum Zaynal Beg Türbesi, kdysi postavené pro prince z rodu Ak Kojun, jenž v 15. a 16. století ovládal celé dnešní východní Turecko. Při stavbě přehrady bylo 12. května 2017 přesunuto na druhý břeh řeky, a nyní je možné ho navštívit v rámci nově budovaného muzejního komplexu. Celá operace byla unikátním projektem, který si vyžádal obrovské úsilí z řad dělníků a expertů na přesun památek, a to nemluvím o obrovských finančních nákladech. Fotografie hrobky, pohybující se na kolečkách na své nové umístění, obletěly svět. Tuto stavbu ve středoasijském stylu pokrývá velké množství barevných kachlů, i tím se odlišuje od tradičních místních muslimských hrobek. I po svém přesunu je symbolem celé lokality a její návštěva patří k základním povinnostem každého turisty. Další monument, jenž byl přesunut do nově vznikajícího komplexu, je minaret mešity El Rizk. Jeho štíhlou siluetu je možné vidět prakticky okamžitě a nikoho nenechá na pochybách o schopnostech dávných stavitelů. Přesunut byl také několik století starý hammám, vážící více jak 1600 tun, došlo k tomu 6. září 2018 po speciálně připravené cestě. O několik měsíců později, přesněji 21. prosince 2018, byla na speciálním vozidle přemístěna i šest set let stará mešita Eyyubi.

Mauzoleum Zaynal Beg Türbesi vybudovali v 15. století

BUDOUCÍ STŘEDOBOD TURISMU

Památkou, kterou již není možné spatřit, je most přes řeku Tigris, respektive jeho pozůstatek. Obrovský most byl postaven ve 12. století a tvořilo ho pět oblouků. Místním sloužil po generace, než ho zničilo zemětřesení, poslední ránu mu daly stoupající vody přehrady Ilisu. Mnoho pamětihodností zmizelo za cenu pokroku, mnoho jich ale bylo zachráněno. Návštěva okolí vesnice Hasankeyf je i v 21. století neopakovatelným zážitkem. V březnu roku 2021 byly z bývalé vesnice vidět jen zbytky domů čnějící kousek nad hladinu a jeskyně zahloubené vysoko do okolních kopců. Kvůli celosvětové pandemii COVID­19 a obecnému strachu z cestování jsou lodě přivážející turisty na druhý břeh řeky Tigris spíše výjimkou než pravidlem. Přesto se tu i v této době turista sem tam vyskytne, má totiž unikátní možnost vidět vše bez davů dalších návštěvníků, a to jak místních, tak zahraničních. Toto místo se jednou stane středobodem zdejšího turistického průmyslu a zaplaví ho davy lidí, stejně jako vody řeky zatopily vesnici přežívající na tomto místě více než 12 000 let.

Chcete se podivat na přednášky – promítaní od Jirky či mnoha dalších cestovatelů? Navštivtě CESTOLUB 🙂

https://www.cestoklub.cz

Kika Šrédlová

Jiří Kalát

Je cestující pisálek přednášející pro lidi, kteří rádi naslouchají. Miluje Blízký východ a severní Afriku, ale rád se toulá kdekoliv, kde je možné zažít nějaké to dobrodružství či poznat něco nového. Jeho specialitou je dění v Izraeli a na území Palestinské samosprávy. Pro neutuchající fascinaci tématem se rozhodl přestěhovat do Jeruzaléma. Zde se mu poštěstilo rok žít, pracovat a mohl se tak podívat pod pokličku tamního konfliktu, poznat jeho aktéry a zažít jen těžko představitelné situace. O svém pobytu vydal také knihu. Pod názvem Všichni tady lžou se ukrývá surový cestopis s přesahem do roviny společenské, politické i historické. 

Baví vás naše články?

Na našem blogu zveřejňujeme jen střípky z toho, co se můžete dočíst v tištěné nebo elektronické verzi časopisu Koktejl. Vydejte se s námi objevovat svět. Díky předplatnému časopisu Koktejl budete neustále na cestách.

Pin It on Pinterest

Shares
Share This