White Temple Chiang Rai Thailand

Co mají společného buddhismus, Superman, Kačer Donald a Freddie Mercury? V thajském chrámu Wat Rong Khun neboli White Temple nedaleko Chiang Rai hodně. Třináct kilometrů od města tu totiž uznávány thajský umělec Chalermchai Kositpipat vybudoval neobvyklou buddhistickou svatyni. V chrámu Wat Rong Khun, kterému se u nás pro jeho bílý, nadýchaný a honosný vzhled přezdívá Šlehačkový chrám, se doslova přenesete do nekonvenčního světa buddhistického učení, thajské kultury, historie, superhrdinů, animovaných postaviček a nekonečné fantazie.

White Temple neboli Šlehačkový chrám

Na cestě k chrámu jsme si v Chiang Rai samozřejmě stopli tuk-tuk. Celou cestu hořím nedočkavostí, co nás na tomto místě čeká. Nejenom zvědavost a obliba filmů s komiksovými superhrdiny, ale také silná symbolika tohoto chrámu byly hlavními důvody, proč jsme se k Wat Rong Khun vydali. Majitel a hlavní stvořitel chrámu v jedné osobě Chalermchai Kositpipat se ve své tvorbě zaměřuje především na buddhistické výjevy. Jeho vidění světa a buddhistického učení je však velmi neotřelé. Dokazuje to i jeho největší dílo, kterým je právě White Temple neboli Šlehačkových chrám.

Chiang Rai

Věřili byste, že chrám je jen 20 let starý?

Jako v jiném světě se ocitám již před vstupem do areá­lu. Všímám si červeno-bílých dopravních kuželů, na jejichž špičkách se šklebí rudé lebky. Šlehačkově bílý chrám White Temple září do celého okolí. Ještě koncem 20. století tu stál původní zchátralý chrám Wat Rong Khun. O staré ruiny však nikdo nejevil zájem, chyběly i finance na jeho opravy. Chalermchai Kositpipat se chrámu ujal. Jeho hlavním záměrem bylo a je vytvořit centrum buddhistického učení, meditace a přiblížení buddhismu lidem. Projektem si však moderní umělec začal také rea­lizovat sen o díle, díky kterému by se stal nesmrtelným.

Wat Rong Khun (White Temple)

Chrám za své vlastní peníze začal kompletně renovovat a přepracovávat již v roce 1997. Stavební a umělecké práce však nebyly do dnešních dnů stále dokončeny. Dle odhadů samotného umělce zbývá ještě mnohé vytvořit a zrealizovat. Finální podoba chrámu by tak měla být dokončena snad až v roce 2070. Těžko odhadovat, zda tak rozsáhlý projekt může vůbec někdy skončit.

Chiang Rai

Zasvěcen Buddhovi

Šlehačkový chrám je zasvěcen Buddhovi. Odkazuje na jeho svět, učení a dosažení nirvány. Buddhovu čistotu symbolizuje všudypřítomná sněhově, pardon šlehačkově bílá. Do chrámu i soch jsou usazeny střípky zrcadel, jiskřivě odrážející sluneční světlo. Takto je do celého světa a vesmíru vyzařována Buddhova moudrost. Hlavním poselstvím chrámu i nástěnných maleb je především únik od světské touhy, chtíče, chamtivosti a utrpení k moudrosti buddhistického učení. Před samotným vstupem do chrámu míjím dva ohromné démony, strážce chrámu s přísným pohledem.

Kráčím po mostě přes pomyslné jezero neřesti, které je plné k nebi se vzpínajících lidských rukou. Celý tento výjev ve mně vyvolává velmi skličující pocity. Křečovité lidské ruce symbolizují nejenom bezuzdný chtíč, ale také koloběh smrti a znovuzrození. Pokračuji dál po mostu, jehož zábradlí zdobí šestnáct plazících se a navzájem se požírajících démonů, kteří odkazují na očistu duše a následovné dosažení nirvány. Po překonání této cesty vstupuji plna očekávání do svatyně.

Baví vás naše články?

Na našem blogu zveřejňujeme jen střípky z toho, co se můžete dočíst v tištěné nebo elektronické verzi časopisu Koktejl. Vydejte se s námi objevovat svět. Díky předplatnému časopisu Koktejl budete neustále na cestách.

Buddha a Hello Kitty

Hlavní chrám, ubosot, se tvarem nikterak neliší od ostatních thajských chrámů. I zde jsou jasně zřetelné prvky tradičního thajského stylu, kultury, časté jsou i výjevy z thajské historie. Ve všem ostatním je Šlehačkový chrám naprosto odlišný od všech ostatních. Interiér zdobí pestrobarevné nástěnné malby s buddhistickou tematikou. Buddhu a jeho symboly a výjevy však doplňují mnohá vyobrazení superhrdinů, filmových hvězd, animovaných postaviček, ale také například teroristických útoků, dobývání vesmíru či apokalypsy. Na stěnách tak spatřuji mnohé, např. rošťáckého kouzelníka Harryho Pottera, mrštného Spidermana, tajemného Batmana, zeleného Hulka, usměvavého Mickey Mouse, slaďoučkou Hello Kitty, matrixového Nea, noční můru Freddyho Krugera, moonwalkera Michaela Jacksona, v neposlední řadě i útok v New Yorku 11. září 2001.

The White Temple Chiang Rai

Vyvedení maleb je precizní. Kontrast tohoto díla mě udivuje, ohromuje a děsí zároveň. Do značné míry mě i tak trochu mate. Nepochopení nebo záměr? Při pohledu na zdi chrámu nevím, zda se smát a urputně hledat všechny své komiksové oblíbence, obávat se budoucnosti tohoto světa nebo se pohroužit do svého nitra a vstřebávat všechnu sílu a poselství těchto nástěnných maleb. Vybírám si cestu niterných myšlenek a nechávám sebou prostupovat zvláštní pocit z tohoto místa. Chalermchai Kositpipat všemi výjevy z naší doby symbolizuje a poukazuje na stav společnosti, její povrchnost a nečistotu. Kontrast v malbách je až ohromující. Přepadá mě stísněný pocit z lidské malosti a často i ubohosti a neúcty ke světu, ve kterém žijeme, neúcty, neslušnosti a netolerance k ostatním lidem a kulturám.

Chiang Rai

Zlaté toalety

V okolí chrámu je vystavěna krásná zahrada, kterou zdobí další fantazijní postavy ze světa thajské mytologie, skřítků, ďáblíků a víl. Jsou jimi i například mytologičtí Kinnaree – tedy ladné bytosti s ženským tělem a ptačíma nohama. K areálu patří i zlatá budova opodál. Ale pozor, i přes honosnost se nejedná o chrám. Uvnitř jsou umístěny toalety. Výběr barvy je i v tomto případě úmyslný. Zlatá symbolizuje touhu po penězích, bohatství a světské touhy. Napadá mě, a musím se tomu i v duchu smát, že stavba a především její účel jasně říká, kam všechny tyto neřesti patří.

White Temple. Wat Rong Khun

Wat Rong Khun je bezesporu unikátem mezi všemi těmi tisíci jedinečnými thajskými svatyněmi. Mě osobně Šlehačkový chrám zaujal hned v několika rovinách – pojetím, osobitým stylem i poselstvím, které vysílá do světa. Mnozí návštěvníci a cestovatelé vidí v tomto díle kýč, pouhou turistickou atrakci. Ve svém životě se snažím na vše hledět pozitivně a brát si z okolního světa to dobré. Ke smyslu života, pravým hodnotám a poznání musí každý dojít sám. Věřím, že mnohým k tomu dopomůže právě Šlehačkový chrám. Kdo chce mít otevřené oči a srdce, přemýšlet, číst a přijímat poselství, dokáže to zcela jistě i zde.

Autor: Barbora Lelková

Baví vás naše články?

Na našem blogu zveřejňujeme jen střípky z toho, co se můžete dočíst v tištěné nebo elektronické verzi časopisu Koktejl. Vydejte se s námi objevovat svět. Díky předplatnému časopisu Koktejl budete neustále na cestách.

Komentáře