Do UGANDY

s magazínem
Koktejl

 

PERLA AFRIKY

29.3.–10.4.2023 (13 dní, 7 dní dovolené)

Na co se můžete těšit?

 • Pozorování a fotografování divoké přírody
 • Dvakrát návštěva goril horských v NP Bwindi a stopování šimpanzů v NP Kibale
 • Safari auty i lodí v NP Queen Elizabeth nebo Murchinsonovy vodopády
 • Ubytování ve vybraných hotelech a stylových lodžích
 • V ceně zájezdu jsou zahrnuty
  • 2 PERMITY K HORSKÝM GORILÁM
  • 2 PERMITY K DIVOKÝM ŠIMPANZŮM
  • 1 PERMIT K NOSOROŽCŮM
  • PLNÁ PENZE A VŠECHNY VSTUPY
 • Odborné vedení zájezdu fotografem PETREM SLAVÍKEM
 • Malá skupina do osmi účastníků
 • Publikace nejlepších fotografií v časopise Koktejl
 • TERMÍN ZÁJEZDU: 29.3.–10.4.2023 (13 dní, 7 dní dovolené)
 • Pozorování a fotografování divoké přírody
 • Dvakrát návštěva goril horských v NP Bwindi a stopování šimpanzů v NP Kibale
 • Safari auty i lodí v NP Queen Elizabeth nebo Murchinsonovy vodopády
 • Ubytování ve vybraných hotelech a stylových lodžích
 • V ceně zájezdu jsou zahrnuty
  • 2 PERMITY K HORSKÝM GORILÁM
  • 2 PERMITY K DIVOKÝM ŠIMPANZŮM
  • 1 PERMIT K NOSOROŽCŮM
  • PLNÁ PENZE A VŠECHNY VSTUPY
 • Odborné vedení zájezdu fotografem PETREM SLAVÍKEM
 • Malá skupina do osmi účastníků
 • Publikace nejlepších fotografií v časopise Koktejl
 • TERMÍN ZÁJEZDU: 29.3.–10.4.2023 (13 dní, 7 dní dovolené)

Uganda – Perla Afriky

Připravili jsme pro vás další unikátní akci. Tentokrát vás fotograf Petr Slavík vezme do Ugandy, která je právem nazývána perlou východní Afriky. Naše 13ti denní safari po Ugandě vám nabídne nezapomenutelné zážitky z pozorování divoce žijících zvířat, úchvatné scenérie národních parků a přinese i několik kulturních zážitků.

Největším lákadlem Ugandy je bezesporu pozorování goril horských v jejich přirozeném prostředí. Tento druh goril nenajdete v žádné zoo na světě, žije navíc jen na malém území horské oblasti na pomezí Konžské demokratické republiky, Ugandy a Rwandy. Protože se jedná o velmi unikátní zážitek, do našeho zájezdu jsme návštěvu goril horských zahrnuli hned dvakrát. Budete tedy mít více příležitostí a času na získání jedinečných fotografií a zároveň to bude nezapomenutelný zážitek. Při dalších safari v rámci našeho itineráře budete mít možnost stopovat šimpanze, setkat se s nosorožci, lvy, hrochy, buvolylevharty, slony a různými druhy ptáků a navštívit husté zelené lesy. Navíc si vychutnáte Murchisonovy vodopády na severu země a kráterová jezera na západě. Tato cesta vám přiblíží krásnou přírodu a kulturu Ugandy.
Budeme cestovat v malé skupince do 8mi účastníků, v rámci ceny zájezdu je zahrnuta kromě všech potřebných permitů i plná penze. Ubytování jsme pro vás pečlivě vybrali v dobře situovaných příjemných menších hotelech či lodžiích.
Zájezdem vás bude provázet fotograf Petr Slavík, který má s focením africké divočiny bohaté zkušenosti. Více o něm se můžete dozvědět na jeho

Přihláška

 

Kvůli komfortu všech, je počet příhlášek omezen na osm účastníků, neotálejte a přihlaste se již dnes.

1 + 6 =

PROGRAM

Den 1.

Letecky z Prahy do Ugandy

Letecky z Prahy do Ugandy (mezinárodní letiště Entebbe), po příletu transfer na ho- tel. Vítejte v Ugandě a vychutnejte si svěží vánek od Viktoriina jezera – 2. největšího jezera na světě. Dobře si odpočiňte, vaše dobrodružství začíná zítra. (večeře)

Den 2.

Murchinson Falls a rezervace Ziwa

Po časné snídani odjedete směr národní park Murchinson Falls. Vaší první zastávkou bude přírodní rezervace Ziwa, kde budete mít možnost pozorovat nosorožce. S pomocí místních prů- vodců by se mělo podařit brzy nosorožce nalézt a následně s nimi strávit celkem jednu hodinu. Po tomto zážitku budete pokračovat do národního parku k Murchisonovým vodopádům. Později ve- čer vás čeká noční safari v národním parku. (sní- daně, oběd, večeře)

Den 3.

Murchinson Falls

Národní park Murchison Falls je největším parkem v Ugandě a poskytuje mnoho příležitostí k pozorování divokých zvířat. Po brzké snídani se vydáte po severní straně řeky Nil a se svými fotoaparáty budete vyhlížet žirafy, slony, buvoly, levharty, lvy a různé druhy ptáků. Pozorovat divoká zvířata v jejich přirozeném prostředí, jak se krmí, hrají si nebo pečují svá mláďata, je nezapomenutelný zážitek.

Po poledni bude safari pokračovat po řece Nil. Čeká vás pohodové lodní safari k vodopádům, které poskytuje další příleži- tosti k pozorování života ve vodě i kolem ní (krokodýli, hroši, vodní ptáci, sloni…). Pokochejte se silou Murchi- sonových vodopádech, a jeho “ďáblovým kotlem”.

(snídaně, oběd, večeře)

Den 4.

Přejezd do NP Kibale Forest a odpolední stopování šimpanzů v národním parku

Brzy ráno přejezd z národního parku Murchison Falls do parku Kibale Forest. Kibale Forest je národní park na západě Ugandy, který chrání jeden z největších afrických deštných pralesů a leží v nadmořské výšce 1100 – 1600 m n.m.

Tento park, je domovem největší populace šimpanzů v Africe, přičemž každá komunita má mezi jedním až sto členy a složitou sociální strukturou. Dospělí samci vládnou skupině a brání území před ostatními samci ze sousedství.

Po příjezdu do parku zamíříte do budovy správy parku na briefing o šimpanzím stopo- vání. Šimpanzi jsou nejbližšími žijícími příbuz- nými lidí (98% jejich DNA je identické s lid- skou DNA).

Jednoduše nastražte uši a brzy zaslechnete výkřiky šimpanzů. Pak se přesunete do místa, odkud zvuky přichází. Zde je můžete pozoro- vat, jak jedí, hrají si a vzájemně komunikují. Po sledování šimpanzů krátký přejezd na hotel na ubytování i dnešní večeři.

(snídaně, oběd, večeře)

Den 5.

NP Kibale Forest – stopování šimpanzů a návštěva místní komunity Bigodi

Národní park Kibale je hlavním místem primátů východní Afriky. Trek za šimpanzi je úžasné dobrodružství, které vás zavede hluboko do tropického pralesa. V praxi se jedná o cca 4 hodinovou chůzi v tropickém deštném pralese po nerovném terénu. Kromě šimpanzů zde můžete spatřit kočkodany nebo guerézy, motýly a nespočet druhů ptáků, kteří zpívají z korun stromů. S pomocí průvodce vystopujete šimpanze a můžete fotit. Vy- chutnejte si momenty, kdy můžete být v blízkosti těchto inteligentních tvorů.

Odpoledne podle časových možností a chuti se vydáte do mokřadů Bigodi, známé svou druhovou rozmani- tostí ptáků i primátů. Návštěvou místní vesnice Bigodi přispějete k rozvoji této komunity, protože výtěžek je použit například na stavbu škol.

(snídaně, oběd, večeře)

Den 6.

Národní park Queen Elizabeth

Po snídani pokračuje vaše putování do ná- rodního parku Queen Elizabeth, kde budete mít možnost prozkoumat divokou přírodu na planině Kasenyi. Cestou vás čekají výhledy na kráterová jezera a mystické pohoří Ruwenzori. Národní park Queen Elizabeth je druhým největším národním parkem Ugandy s rozlohou 1 978 km2. Nachází se v předhůří již zmiňovaného pohoří Ruwenzori. Po příjezdu do parku vás čeká večerní safari a poté se přesunete do dnešního hotelu na přenocování. (snídaně, oběd, večeře)

Den 7.

Pozorování a fotografování zvířat a lodní safari

Dnes vstanete brzy ráno a vyrazíte na safari za zvířaty, které právě začínají svůj běžný den. Safari za zvěří probíhá na pláních Kasenyi ve speciálně upravených safari vozech urče- ných právě pro pozorování zvěře. Čekají vás lvi, sloni, buvoli, vodušky, buvolci atd., to vše mezi horami Ruwenzori a srázem Rift Valley (Velké příkopové propadliny).

Odpoledne bude safari pokračovat plavbou lodí po kanálu Kazinga, což je vodní úsek spojující Edwar- dovo a Georgeovo jezero. Lodní safari vám nabídne skvělé možnosti k fotografování ptáků na březích, krokodýlů, slonů nebo prasat pralesních. V kanálu Kazinga, žije také velký počet hrochů. (snídaně, oběd, večeře)

Den 8.

Lvi v Ishashe a přesun do NP Bwindi

Dnes se vydáte na cestu do domova horských goril do NP Bwindi. Cesta povede přes planinu Kigezi s nádhernými scenériemi terasovitých kopců a také přes sektor Ishasha, kde se vyskytují lvi stromoví. Stromoví lvi jsou vzácným úkazem vyskytujícím se pouze na několika málo místech v Africe. Nejedná se o žádný speciální stromový poddruh lva pustinného, ale o naučené chování běžných lvů vycházející z místních podmínek. Z výšky mají větší rozhled po okolí. Během horkých dnů můžete ve větvích spatřit i celou lví smečku.

Oběd bude po cestě nebo v lodži v závislosti na čase příjezdu. Vaše ubytování u NP Bwindi vám nabídne skvělý odpočinek při přípravě na další den, kdy se vydáte na první gorilí výpravu. (sní- daně, oběd, večeře)

Den 9.

Výprava za horskými gorilami a návštěva místní komunity Batwa

Ráno po snídani se vydáte do školícího centra národního parku. Zde se dozvíte, co dělat a nedělat při výpravě za gorilami v Bwindi. Každá výprava je jiná a občas vyžaduje hodně síly, proto může být náročná. Budete se pravděpodobně prodírat hustou džunglí (v doprovodu místních průvodců), abyste se ke gorilám dostali. Vzhledem k proměnlivému po- časí se doporučuje vzít si pláštěnky a nepromokavou obuv. K dispozici jsou také někteří no- siči, kteří jsou za symbolický poplatek vždy ochotni pomoci návštěvníkům s nošením batohů.

Strážci vás poučí, jak se chovat v blízkosti goril a také zejména o tom, že při pozorování od nich mu- síte udržovat vzdálenost 6 metrů. Jak dlouho bude hledání goril trvat, není nikdy snadné předpovědět (2-8hodin). Záleží na tom, kde se gorilí rodiny zrovna nacházejí – některé z nich mohou být po- měrně vzdálené. V přítomnosti goril lze pak strávit maximálně 1 hodinu.

V pozdním odpoledni se pak podle sil můžete roz- hodnout k návštěvě komunity Batwa a zhlédnout jejich kulturní představení. (snídaně, oběd, večeře)

Den 10.

Výprava za horskými gorilami a jezero Bunyonyi

I dnes vás čeká výprava za horskými gorilami. Národní park Bwindi Impenetrable je domovem poloviny celkové světové populace goril horských. Vyskytují se zde i další druhy zvířat, motýlů, rostlin, savců i plazů. Po instruktáži v centrále se opět vydáte pod vedením průvodce a rangera do džungle, kde budete hledat horské gorily. Odpoledne se přesunete k jezeru Bunyonyi kde si po náročném dni odpočinete. (snídaně, oběd, večeře)

Den 11.

Prohlídka jezera Bunyonyi a přesun do Lake Mburo National Park

Po snídani s úžasným výhledem na okolní
kopce, lesy a paprsky vycházejícího slunce se vydáte na projížďku na kánoích po jezeře Bunyonyi, která ukrývá 29 ostrovů z nichž každý má svou vlastní historii, jako například Punishment Island. Vychutnáte si vyprávění průvodců o této oblasti a později se vrátíte do lodge, kde poobědváte a lehce si odpočinete, než se vydáte na procházku k místní komunitě nebo na výšlap do kopců, abyste si užili další nádherné výhledy na lesy a jezera nebo si můžete číst knihu a odpočívat u jezera, nebo se vykoupat v jezeře, které nemá motolice a kde se nemusíte bát útoku krokodýlů a dalších nebezpečných zvířat. Od- polední přejezd k národnímu parku Lake Mburo. (snídaně, oběd, večeře)

Den 12.

Ranní safari v NP Lake Mburo a transfer do Entebbe, zastávka u rovníku

Po časné snídani se vydáte na poslední safari v Lake Mburo National Park. Tento park je známý výskytem zeber, impal, žiraf, antilop, buvolů kaferských a mnoha druhů tro- pického ptactva. Odjezd z hotelu a transfer na mezinárodní letiště Entebbe, abyste stihli let zpět domů a rozloučili se s perlou Afriky!! Cestou zastávka na rovníku – na zeměpisné šířce 00. (snídaně, oběd)

Den 13.

Návrat do ČR

Cena zájezdu na osobu:

140 000 Kč/osoba

(+ cena mezinárodní letenky od 19 500 Kč)

Mezinárodní letenka – nabídka

Aktuálně nejvýhodnější spoj do Ugandy vypadá takto:

Letecká společnost KLM, cena 19 500 Kč (prosinec 2022)

29.3.2023 Praha – Amsterdam       06:20-07:50

29.3.2023 Amsterdam – Entebbe  11:00-22:30

9.4.2023   Entebbe – Amsterdam  23:40-07:05

10.4.2023 Amsterdam – Praha      12:05-13:35

V ceně zájezdu zahrnuto:

 • ubytování dle itineráře (hotely, stylové lodge, dvoulůžkové pokoje s vlastní koupelnou)
 • 2x permit pro stopování šimpanzů (ve výši 10 000 Kč)
 • 2x permit pro návštěvu goril horských (ve výši 34 000 Kč)
 • plná penze, balená pitná voda
 • průvodcovské služby a fotografická průprava – Petr Slavík
 • služby místních průvodců v národních parcích
 • místní řidiči a průvodci
 • lodní i pěší safari a game drive (klasická safari) – program dle itineráře
 • vstupy do národních parků
 • program a doprava dle itineráře
 • návštěva Ziwa Rhino Sanctuary
 • Bigodi swamp walk
 • pojištění CK proti úpadku

V ceně není zahrnuto:

 • mezinárodní letenka – aktuálně od 19 500 Kč – viz níže
 • ugandské (50 USD) vízum (CK pomůže zprostředkovat)
 • povinné očkování proti žluté zimnici do Ugandy a další doporučená očkování (více informací na hygienické stanici)
 • spropitné pro místní průvodce a řidiče
 • pojištění léčebných výloh vč. pojištění storna (rádi zprostředkujeme)
 • jiné fakultativní programy nebo nákupy pro osobní potřebu
 • nápoje alkoholické i nealkoholické (kromě balené pitné vody)
 • povinný příplatek za jednolůžkový pokoj při nedoobsazení – vyčíslení na vyžádání

Velikost skupiny: maximální počet osm účastníků

Pořadatel zájezdu: CK Enjoy Travel

Poznámka: Změna programu vyhrazena. V případě zhoršení epidemiologické situace si CK vyhrazuje právo na posun termínu zájezdu.

Pin It on Pinterest