na
Insta
gramu

soutěž
s Koktejlem

soutěž s
Koktejlem

na
Insta
gramu

Máte nějakou zajímavou, originální fotku z vašich cest? Máte k tomu i zábavný příběh, který se k tomu pojí? Chcete, aby vaše fotka byla otištěna v rubrice Čtenáři na cestách příštího vydání největšího cestovatelského magazínu Koktejl?

Vaše originální fotka se zábavným příběhem Vám také může vyhrát poukaz na zahraniční jízdenku pro jednu osobu zcela ZDARMA od Eurolines!

Pak se jen stačí zapojit do naší FOTO soutěže na Instagramu!

Pravidla

Stačí, abys měl/a originální fotku z cest, ke který máš i TEN nezapomenutelný a zábavný zážitek.

Dej si ji na svůj Instagramový profil.

Označ místo, kde jsi.

Svůj popisek začni hashtagem #koktejlsoutez a hned za to nám napiš svůj nezapomenutelný příběh, který se pojí právě s tvou vybranou fotkou.

V neposlední řadě nás nezapomeň označit na fotce @ikoktejlcz a pokud nás ještě nesleduješ, tak zmáčkni to modrý tlačítko “Sledování”

Mějte nastavený svůj instagramový profil jako veřejný, abychom byli schopni vidět vaši fotku!

Do kdy máš čas?

8. – 20. 8. 2018

Co musíš vědět

Soutěže se mohou zúčastnit fyzické osoby starší 18 let a státního příslušenství avšak s ohledem na podmínky platné v rámci sociálních sítě Instagram. Fotografii může do soutěže přihlásit pouze skutečný autor fotografie či být osobou na fotce. Pro účast v soutěži je nutné nezapomenout uvést k fotce správný hashtag (viz výše), jehož úkolem je zařazení fotky do soutěže. Fotky se starším datem než je vyhlášená soutež na Instagramu se zařazovat nebudou! Počet nahraných fotografií na uživatele není omezen.

Nejzábavnější, nejoriginálnější a nejkurioznější tematicky odpovídající fotka, která splňuje požadavky výše, bude  otištěna v nadcházejícím díle magazínu Koktejl. Hodnocení fotek bude na základě originality, vtipu, zajímavosti, tématiky. Hodnotit budeme originalitu foteky a příběhu a vhodnost k tématu! Vzhledem k tomu, že se jedná o fotosoutěž, žádáme o vynechání fotomontáží.

Výběr výherní fotky proběhne 8.- 20. 8. 2018. Výherci soutěže budou informováni v komentáři pod fotkou a bude jim zaslána i soukromá zpráva. Je tedy v zájmu každého soutěžícího, aby toto u své fotky kontroloval.

Fotografie

Soutěžící poskytuje svou účastí v soutěži souhlas s případnou prezentací úspěchu soutěže jím poskytnutých fotografií v souladu s těmito pravidly a dále k prezentaci na vybraných komunikačních kanálech.

Účastník soutěže musí být vlastník fotografie, případně být v pozici fotografovaného. V případě zjištění porušení autorských práv fotografie bude veškerá právní odpovědnost převedena na soutěžícího.

Zajímavý popis fotografie musí obsahovat povinný hashtag #koktejlsoutez na začátku a označení fotografie @ikoktejlcz. Tyto podmínky slouží k zařazení do soutěže, při jejich absenci nebude fotografie zařazena do soutěže.

Soutěžící je povinen do soutěže registrovat pouze relevantní, odpovídající tématu a slušné fotografie.

V případě výhry budete kontaktování přes váš instagramový profil. Pro kvalitnější publikování fotky v magazínu Kokktejl je za potřebí, aby fotka měla alespoň 1500px v originální verzi.

Odesláním fotografie každý účastník

1

Výslovně prohlašuje, že snímky do soutěže poskytuje bezplatně, a je si vědom skutečnosti, že jejich zveřejněním mu nevzniká právo na autorskou ani jinou odměnu.

2

Výslovně prohlašuje, že fotografii pořídil osobně nebo je na fotce. V případě zjištění porušení autorských práv fotografie bude veškerá právní odpovědnost převedena na soutěžícího. Pořadatel si vyhrazuje právo bez udání důvodu vyloučit účastníka soutěže, jehož chování vykazuje známky nekalého či podvodného jednání.

!

Soutěžící poskytuje svou účastí v soutěži souhlas s pravidly soutěže stanovené organizátorem a zavazuje se je dodržovat. V případě, že soutěžící bude soutěžit v rozporu s těmito pravidly, vyhrazuje si organizátor právo vyřadit takového soutěžícího ze soutěže. Stejně tak prohlašuje souhlas s pravidly sociální sítě Instagram.

Organizátor si vyhrazuje právo změnit pravidla soutěže, případně soutěž zastavit, odložit či zcela bez náhrady zrušit. Dále si vyhrazuje právo vyloučit ze soutěže fotografie s obsahem neslučitelným s dobrými mravy nebo poškozující Koktejl a jeho dobrou pověst.

Organizátor soutěže si vyhrazuje právo konečného posouzení splnění či nesplnění podmínek stanovených pro získání výhry v soutěži. Výhru nezískají soutěžící, kteří nesplní byť jen okrajově či částečně stanovené podmínky pro získání výhry. Pořadatel tímto nepřebírá vůči účastníkům soutěže žádné jiné závazky a tito nemají nárok na jakákoliv jiná plnění ze strany Pořadatele než uvedená v těchto pravidlech.

Pin It on Pinterest