Čeští archeologové zkoumají kamenné monumenty staré 2000 let

Čeští archeologové zkoumají kamenné monumenty staré 2000 let

Čeští archeologové zkoumají kamenné monumenty staré 2000 let

24.

února, 2021

Dlouhou historii Ománu dokládají četné archeologické nálezy. Nyní se archeologové pokoušejí odhalit tajemství 2 000 let starých obřadních kamenných monumentů v Sultanátu.
Ministerstvo pro kulturní dědictví a turismus spolu s týmem archeologů z České republiky, Itálie, Rakouska a Jordánska provádí výzkum ke studiu „trilitů“, rituálních kamenných monumentů z doby železné.

 Foto:Roman Garba

Trility

Trility jsou rozšířené v krajině po celé jihovýchodní Arábii od Hadramautu v Jemenu po Ras al Hadd. Skládají se ze tří vztyčených plochých kamenů nakloněných směrem dovnitř tak, aby vytvořily pyramidu, a často jsou uspořádané v řadách podél vyschlých vodních toků. Výzkum, který započal koncem roku 2018, dosud pokračuje. Planovaná expedice  ke konci roku 2020 byla kvůli pandemii COVID-19 odložena na další rok.
Uspořádání trilitových kamenů s ohništi označuje prostor zvláštního významu, který se dosud archeologům nepodařilo plně objasnit. Pravděpodobně se jednalo o rituální monumenty dávných kočovníků.

 

Foto: Roman Garba

Tým archeologů

Ke členům týmu archeologů patří Roman Garba a Maria Pia Maiorano z neapolské University „L’Orientale“ v Itálii, Denis Stefanisko a Dominik Chlachula z brněnské Masarykovy univerzity v České republice, Alžběta Danielisová a David Daněček z Archeologického ústavu Akademie věd ČR, Jakub Trubač z pražské Karlovy univerzity v České republice a ománský archeolog Waleed al Ghafri z Ministerstva pro kulturní dědictví a turismus.
Tým doplňují odborníci na geochronologii Stephanie Neuhuberová z vídeňské BOKU v Rakousku a Jordánec Mahmoud Abbas z Čínské univerzity věd o zemi.
Trility se také pojí k velkými kruhovými ohništi. Archeologové zaznamenali v Ománu více než 441 lokalit s výskytem těchto záhadných kamenných kompozic. Ačkoli se zdá, že označují místa, která měla pro pravěké obřady zvláštní význam, jejich objasnění zůstává dosud tajemstvím, protože poblíž trilitů  nebo pod nimi se nenašly lidské kosterní pozůstatky nebo jiné řemeslné předměty.

  Foto: Roman Garba

Cíl archeologické expedice

„Jedním z hlavních úkolů naší archeologické expedice byly vykopávky trilitových ohnišť po celém Ománu, abychom nasbírali uhlíky vhodné k radiouhlíkovému datování. Pak bychom se dozvěděli, kdy se konaly trilitové obřady,“ říká Roman Garba, vedoucí archeologické expedice TSMO (Trilith Stone Monuments of Oman). První výsledky z odkrytých ohnišť ukazují, že trilitové monumenty se používaly v období před 2 400 lety až 1 800 lety. To je o 200 let dříve, než původně archeologové předpokládali. Expedice také objevila lokality se dvěma generacemi trilitových monumentů. Radiouhlíkové datování ukazuje na rozdíl 400 let mezi těmito generacemi. Výzkum trilitů se provádí hlavně u  města Duqm , kde má expedice TSMO základnu. „Oblast okolo moderního přístavu Duqm představuje jedinečnou kulturní krajinu s doklady osídlení lidmi od období paleolitu až do pozdní doby železné. Je zde také jedna z největších koncentrací trilitových monumentů v Ománu,“ dodává Waleed al Ghafri, ománský archeolog.  V Duqmu učinila expedice TSMO dva další objevy. Prvním z nich bylo prehistorické pobřežní osídlení u laguny v oblasti s vysokou koncentrací trilitových monumentů. Sesbírané bronzové artefakty a vzorky uhlíků podaly důkaz o osídlení lidmi od starší doby železné (před 2 800 až 2 300 lety). „Jakékoli chronologické sladění by v podstatě mohlo velmi přispět k pochopení funkce trilitů, zejména v oblasti Duqm,“ říká Maria Pia Mairorano.

 

  Foto: Roman Garba

Foto: Roman Garba

Druhý objev

Druhý objev představovaly kamenné nástroje zhotovené před 70 000 až 100 000 lety a naznačující jednu z tras, kudy se anatomicky moderní lidé rozšířili z Afriky do celého světa. „Předběžná typologická analýza zaznamenaných artefaktů nám umožnila provizorní datování těchto povrchových nálezů do období středního paleolitu s náznaky levalloiské techniky,“ vysvětluje Denis Stefanisko. Důležitým výsledkem první vykopávkové sezóny bylo také přemístění ohrožených trilit monumentu z Duqmu do hlavního ománského města Maskatu, kde jsou trvale vystaveny v Národním muzeu.

Foto: Roman Garba

U trilitu z Wadi Sayy v Duqumu byla provedena dokumentace ve 3D, všechny kameny byly vykopány, pečlivě označeny a zabaleny. Rozebraný monument o váze téměř 900 kilogramů byl převezen 600 km do Národního muzea v Maskatu, kde byla provedena jeho rekonstrukce do trvalé expozice.
„Těší nás, že přispíváme k informovanosti širší veřejnosti a zachováváme část historického dědictví Ománu budoucím generacím,“ vyjádřil se Sultan al Bakri,  generální ředitel pro archeologii na Ministerstvu pro kulturní dědictví a turismus.

Liju Cherian
@Cherianmathiker

 

 

Baví vás naše články?

Na našem blogu zveřejňujeme jen střípky z toho, co se můžete dočíst v tištěné nebo elektronické verzi časopisu Koktejl. Vydejte se s námi objevovat svět. Díky předplatnému časopisu Koktejl budete neustále na cestách.

Projekt Hayastan: Archeologická lokalita GHANJYAN BLUR (Chandžan Blur)

Projekt Hayastan: Archeologická lokalita GHANJYAN BLUR (Chandžan Blur)

Projekt Hayastan: Archeologická lokalita GHANJYAN BLUR (Chandžan Blur)

13

únor, 2020

česko-arménská archeologická expedice

Znovuobjevujeme zapomenutou krásu na hranici Evropy a Asie

Ghanjyan Blur

Lokalitu Ghanjyan Blur najdeme nedaleko města Armavir ve stejnojmenné provincii na jihozápadě Arménie. Na severním okraji úrodné říční nivy (řeka Aras). Z lokality je krásný výhled na posvátnou horu Arménů – Ararat (směrem na jih) a také na aktuálně nejvyšší horu Arménie – Aragats (směrem na sever).

Archeologickou lokalitu představuje několik kamenných struktur, mezi nimiž můžeme identifikovat pravoúhlé půdorysy (pravděpodobně relikty středověkých domů) a pozůstatky hrobových konstrukcí pravěkého stáří.

Úrodné údolí řeky Aras, v pozadí Ararat.

Naleziště

Naleziště je již od roku 2016 zkoumáno a dokumentováno česko – arménskou archeologickou expedicí (projekt Apostolus, projekt Hayastan). Zatím proběhl geodeticko – topografický průzkum, jehož výstupem je podrobný polohopisný a výškopisný plán lokality a podrobný digitální model terénu. Do těchto podkladů jsou postupně vynášeny výsledky povrchové průzkumu (nálezy keramiky a kamenné industrie).

Letecký pohled na lokalitu od jihu, v pozadí charakteristické vrcholky nejvyšší arménské hory Aragats.

Dokumentované nálezy, především zlomky keramiky, prokázaly poměrně intenzivní využívání místa v různých historických etapách, ale připsání jednotlivých objektů (konstrukcí) konkrétním pravěkým kulturám nebo obdobím bude možné až po archeologické sondáži. Zatím poslední etapou průzkumu je aplikace geofyzikálních metod (metoda DEMP a elektrická odporová tomografie).

Výsledky geofyzikálního měření vložené do leteckého snímku, ukazují zatím neznámé liniové struktury metr pod zemí, animace – 3D model lokality.

Geofyzikální měření

Geofyzikální měření ukázalo, že se, kromě na povrchu viditelných kamenných struktur, nachází v hloubce cca 1 m neznámé a velmi výrazné liniové (pravoúhlé) anomálie. Naleziště je dnes ohroženo zavážením komunálním odpadem a postupně je měněno ve skládku. To je také hlavní impuls k průzkumu a dokumentaci.

3D model lokality

Projekt Hayastan 2022 – nové 3D modely

Navzdory různým politickým situacím stále monitorujeme mezinárodní projekt Hayastan v Arménii. Nově a exkluzivně se můžete podívat na 3D modely, které vznikly díky odborníkům ze spolku Naše historie a Cíceru Moraesovi. Podívejte se na pevnost Dashtadem, katedrálu Talin, projděte si jeskyni Areni a nahlédněte do tváří nejstarších Arménců. Projekt probíhá díky podpoře nadace Chironium, Vojenského a špitálního řádu svatého Lazara Jeruzalemského a magazínu Koktejl.

Arménie a Hayastan 2021

Arménii opět navštívila skupina vědců z Česka. Po roční odmlce, kterou způsobila celosvětová pandemie a také obnovený válečný konflikt o Náhorní Karabach, se čeští vědci vrátili k rozdělané práci v Arménii. V roce 2021 pokračovala česko – arménská archeologická expedice za účasti odborníků z Archeologického ústavu Akademie věd republiky Arménie, Univerzity Pardubice, organizace Naše historie a G-Impuls. Práce mohly proběhnout díky podpoře nadace Chironium a Vojenského a špitálního řádu sv. Lazara Jeruzalémského. Nad expedicí převzal záštitu velvyslanec ČR v Arménii, JUDr. Kopecký.

Hayastan, dědictví Arménie

19. října 2020Práce na projektu „Hayastan“, realizovaného v Arménii, běží i v roce 2020. Bohužel letos virus a nová válka o Náhorní Karabach neumožňují nové výzkumy přímo v Arménii. Díky velmi obsáhlému archivu dat, které archeologové nasbírali v terénu v roce...

Projekt Hayastan: Tears of Armenia

24duben, 2020April 24 is the day when we commemorate the first modern genocide - the Armenian genocide. https://youtu.be/Qh9k4I8AGxo  It was on April 24, 1915, that a secret operation began in the then Ottoman Empire, the aim of which was to liquidate the Armenian...

Projekt Hayastan: Slzy Arménie

V horách kolem hlavního města Jerevanu se nachází výchozy přírodního sopečného skla – obsidiánu.Tyto průhledné obsidiány mohou být vybroušeny, zasazeny do šperků a objevuje se pro ně populární termín – Slzy Arménie.

Projekt Hayastan: Rozhlédněte se po námi sledované archeologické lokaci v Arménii

Novinky z projektu „Hayastan“, který navazuje na již ukončený projekt Apostolus. Jde o česko-arménskou archeologickou expedici.

Projekt Hayastan: Archeologická lokalita GHANJYAN BLUR (Chandžan Blur)

Projekt Hayastan: Projekt Hayastan: Lokalitu Ghanjyan Blur najdeme nedaleko města Armavir ve stejnojmenné provincii na jihozápadě Arménie.

Projekt Hayastan: Chačkary

Projekt Hayastan: Chačkary jsou charakteristickým středověkým křesťanským arménským uměním. Od roku 2010 jsou chačkary, zapsány do seznamu UNESCO.

Projekt Hayastan – pevnost Dashtadem

Pevnost Dashtadem je velmi významná pevnost na jižním kraji stejnojmenné vesnice v arménské provincii Aragatsotn. Podívejte se jak vypadá díky 3D snímkům.

Projekt Hayastan: česko-arménská archeologická expedice

Archeologická expedice! Těšte se, Koktejl s předními odborníky navazuje na projekt Apostolus o kterém jsme na našich stránkách psali v dubnu 2019.

Pin It on Pinterest