Projekt Hayastan 2022 – nové 3D modely

Projekt Hayastan 2022 – nové 3D modely

Projekt Hayastan 2022 – nové 3D modely

2.

květen, 2022

Navzdory různým politickým situacím stále monitorujeme mezinárodní projekt Hayastan v Arménii. Nově a exkluzivně se můžete podívat na 3D modely, které vznikly díky odborníkům ze spolku Naše historie a Cíceru Moraesovi. Podívejte se na pevnost Dashtadem, katedrálu Talin, projděte si jeskyni Areni a nahlédněte do tváří nejstarších Arménců. Projekt probíhá díky podpoře nadace Chironium, Vojenského a špitálního řádu svatého Lazara Jeruzalemského a magazínu Koktejl.

Jeskyně Areni, Arménie – Projekt Hayastan

Jeskyně Areni, Arménie – Projekt Hayastan

Jeskyně Areni, Arménie – Projekt Hayastan

Pevnost Dashtadem, Arménie – Projekt Hayastan

Tvář pravděpodobně nejstarších Arménců z jeskyně Areni, Projekt Hayastan

Katedrála Talin,Arménie, Projekt Hayastan

Projekt Hayastan 2022 – nové 3D modely

Projekt Hayastan 2022 – nové 3D modely

Navzdory různým politickým situacím stále monitorujeme mezinárodní projekt Hayastan v Arménii. Nově a exkluzivně se můžete podívat na 3D modely, které vznikly díky odborníkům ze spolku Naše historie a Cíceru Moraesovi. Podívejte se na pevnost Dashtadem, katedrálu Talin, projděte si jeskyni Areni a nahlédněte do tváří nejstarších Arménců. Projekt probíhá díky podpoře nadace Chironium, Vojenského a špitálního řádu svatého Lazara Jeruzalemského a magazínu Koktejl.

Projekt Hayastan 2022 – nové 3D modely

Arménie a Hayastan 2021

Arménii opět navštívila skupina vědců z Česka. Po roční odmlce, kterou způsobila celosvětová pandemie a také obnovený válečný konflikt o Náhorní Karabach, se čeští vědci vrátili k rozdělané práci v Arménii. V roce 2021 pokračovala česko – arménská archeologická expedice za účasti odborníků z Archeologického ústavu Akademie věd republiky Arménie, Univerzity Pardubice, organizace Naše historie a G-Impuls. Práce mohly proběhnout díky podpoře nadace Chironium a Vojenského a špitálního řádu sv. Lazara Jeruzalémského. Nad expedicí převzal záštitu velvyslanec ČR v Arménii, JUDr. Kopecký.

Hayastan, dědictví Arménie

Hayastan, dědictví Arménie

19. října 2020Práce na projektu „Hayastan“, realizovaného v Arménii, běží i v roce 2020. Bohužel letos virus a nová válka o Náhorní Karabach neumožňují nové výzkumy přímo v Arménii. Díky velmi obsáhlému archivu dat, které archeologové nasbírali v terénu v roce...

Projekt Hayastan: Tears of Armenia

Projekt Hayastan: Tears of Armenia

24duben, 2020April 24 is the day when we commemorate the first modern genocide - the Armenian genocide. https://youtu.be/Qh9k4I8AGxo  It was on April 24, 1915, that a secret operation began in the then Ottoman Empire, the aim of which was to liquidate the Armenian...

Kika Šrédlová

Martin Dlouhý

Martin Dlouhý je fotografem, redaktorem magazínu Koktejl a cestovatelem. Za svou kariéru navštívil skoro všechny státy Evropy, sever Afriky a Indonésii. Kromě cestopisných článků realizuje rozhovory a píše také na témata historie, vědy, přírody, gastronomie či enologie.

Baví vás naše články?

Na našem blogu zveřejňujeme jen střípky z toho, co se můžete dočíst v tištěné nebo elektronické verzi časopisu Koktejl. Vydejte se s námi objevovat svět. Díky předplatnému časopisu Koktejl budete neustále na cestách.

Projekt Hayastan 2022 – nové 3D modely

Arménie a Hayastan 2021

Arménie a Hayastan 2021

15.

listopad, 2021

Arménii opět navštívila skupina vědců z Česka. Po roční odmlce, kterou způsobila celosvětová pandemie a také obnovený válečný konflikt o Náhorní Karabach, se čeští vědci vrátili k rozdělané práci v Arménii. V roce 2021 pokračovala česko – arménská archeologická expedice za účasti odborníků z Archeologického ústavu Akademie věd republiky Arménie, Univerzity Pardubice, organizace Naše historie a G-Impuls. Práce mohly proběhnout díky podpoře nadace Chironium a Vojenského a špitálního řádu sv. Lazara Jeruzalémského. Nad expedicí převzal záštitu velvyslanec ČR v Arménii, JUDr. Kopecký.

Klášter Noravank

Průzkum pokračuje

Práce se v letošním roce přesunuly do provincie Vayot dzor. Jde o provincii na jihozápadě země, v těsném sousedství válkou zmítané oblasti. Prakticky jde o úzký pruh území Arménie, vklíněný mezi Azerbájdžán a Írán. Území je velmi bohaté na historické památky. V roce 2021 se česko-arménská expedice protáhla na celý měsíc září. Postupně byly pořízeny digitální kopie významných architektonických památek (především nejstarších křesťanských). Postupně byl skenován klášter Noravank, kostel Panny Marie v Areni, významný a záhadný objekt Aghitu, jehož vznik i poslání zatím obestírá spousta otazníků. Po letošním nedestruktivním průzkumu a podrobné dokumentaci víme, že jde o velmi starou architekturu (někdo si troufá odhadovat, že z doby království Urartu), kterou upravili a znovu využili nejstarší křesťané.

letecký pohled na kaňonovitou soutěsku – archeologická expedice (Areni Noravank)

Areni 1 a Areni 2

Formou takzvané letecké archeologie byl proveden první průzkum a dokumentace lokality Karahunj. Karahunj je pravěká lokalita, takové arménské Stonehenge. Jedná se určitě o významné pravěké pohřebiště a oficiálně se předpokládá, že jde i o starověkou astronomickou observatoř. Vůbec poprvé se Češi začali aktivně podílet na výzkumu a dokumentaci jeskyně Areni-1 a Areni-2. Jeskyně samotné a jejich okolí je celosvětově významnou archeologickou lokalitou. Právě v jeskyni Areni-1 je archeologickým výzkumem doložené nejstarší lisování a stáčení vína na světě a to do doby před 6000 lety.

Lokalita Karahunj

 

Archeologická lokalita Gnishikadzor, kde probíhala česko arménská archeologická sondáž

Nejstarší Arméni

Na konci září, a vlastně také na konci expedic, byly na tiskové konferenci (uspořádáno přímo v jeskyni Areni-1) představeny veřejnosti výsledky mezinárodní spolupráce. Zlatým hřebem bylo potom představení vědecké rekonstrukce tváře nejstarších Arménů. Při výzkumu v jeskyni byly nalezeny ostatky tří jedinců, které podle analýz DNA nejvíce odpovídají arménské populaci. Jsou staré 6000 let a jedná se tak (s určitou nadsázkou) o nejstarší Armény. Ve spolupráci mezinárodního týmu odborníků z ČR, Arménie a Brazílie byla těmto dávno mrtvým lidem (díky moderní forenzní vědě a moderní 3D technologii) navrácena jejich tvář.

 

Kika Šrédlová

Martin Dlouhý

Martin Dlouhý je fotografem, redaktorem magazínu Koktejl a cestovatelem. Za svou kariéru navštívil skoro všechny státy Evropy, sever Afriky a Indonésii. Kromě cestopisných článků realizuje rozhovory a píše také na témata historie, vědy, přírody, gastronomie či enologie.

Baví vás naše články?

Na našem blogu zveřejňujeme jen střípky z toho, co se můžete dočíst v tištěné nebo elektronické verzi časopisu Koktejl. Vydejte se s námi objevovat svět. Díky předplatnému časopisu Koktejl budete neustále na cestách.

Projekt Hayastan – pevnost Dashtadem

Projekt Hayastan – pevnost Dashtadem

Projekt Hayastan – pevnost Dashtadem

18

listopad, 2019

česko-arménská archeologická expedice

Znovuobjevujeme zapomenutou krásu na hranici Evropy a Asie

Pevnost Dashtadem

Dashtadem je významná pevnost na jižním kraji stejnojmenné vesnice v arménské provincii Aragatsotn. Pevnost je datována do 10. – 19. století. Jádro pevnosti je starý arménský hrad a kaple z 10. století, který byl za arabské nadvlády rozšířen (12. století). Na východní stěně pevnosti je arabský dedikační nápis z roku 1174, který stavbu připisuje sultánovi ibn Mahmudovi, jednomu ze šaddadických knížat z Ani (zničené středovéké arménské město, které se dnes nachází v turecké provincii Kars). Přepis onoho nápisu: Kéž ho Alláh povznáší. V požehnaném měsíci Sarafu v roce 570 (tj. září 1174) pán této silné pevnosti, princ, velký Spasalar, Pilíř víry, Oslavovatel islámu, sultánský syn Mahmuda, syn Šavura. Poslední úpravy a vnější opevnění (7 polygonálních bašt + 1 půlkruhová na severu) je pak datováno do 18. a 19. století.

 

 

Kamenná stéla z Talinu (6.-7. století)

V Talinu se můžeme seznámit se dvěma významnými kostely. Jedním je velká, částečně zřícená, katedrála ze 7. století a druhým malý kostel P. Marie, postavený také v 7. století pravděpodobně místním vládcem Nersehem Kamsarakanem. V celém areálu se nachází velké množství náhrobků a stél. Stély (čtyřhranné sloupy zpravidla na větším podstavci v podobě kvádru) časově předcházejí později velmi rozšířeným kamenům – chačkarům. Nejstarší stély jsou datovány do 5. – 6. století. Jedna z nejzajímavějších je stéla stojící u kostela P. Marie v Talinu. Je dochovaná pouze částečně. Na podstavci se nachází na čelní straně vyobrazení Panny Marie s Ježíškem a dvěma anděly po stranách. Na zadní straně se dochoval kříž obklopený ornamenty, takže se blíží stromu života. Nad reliéfem s P. Marií je na vlastní stéle postava v honosném oděvu s prasečí hlavou a nad ní světec. Obvykle se interpretuje jako dehonestující vyobrazení perského panovníka. Perští vládci ve 4. až 6. století silně ovlivňovali dění v Arménii a také potlačovali křesťanství. Je však možný ještě jiný výklad. Podle legendy král Trdat III. Veliký /též Tiridates/ (287-330) trpěl tím, že se měnil v divokého vepře. Tyto potíže ustaly po té, co přijal křesťanství z rukou sv. Řehoře Osvětitele, což by mohl být světec v horní části stély, jehož vyobrazení je poškozeno.Projekt Hayastan: česko-arménská archeologická expedice

Projekt Hayastan: česko-arménská archeologická expedice

Projekt Hayastan: česko-arménská archeologická expedice

11

listopad, 2019

česko-arménská archeologická expedice

Znovuobjevujeme zapomenutou krásu na hranici Evropy a Asie

Máte se na co těšit, Koktejl s předními odborníky navazuje na projekt Apostolus o kterém jsme na našich stránkách psali v dubnu 2019. Jde o návaznost na předchozí 3 roky projektu Apostolus. Jde o aplikaci moderních nedestruktivních metod archeologického výzkumu (především geofyzikálního měření, topograficko – geodetického průzkumu, letecké archeologie) a využití nejmodernějších metod 3D dokumentace významných historických památek (celých klášterů, hradů, kostelů i jednotlivých historických artefaktů.

Klášter Geghard (památka UNESCO).

 


Klášter Geghard.

Pro dokumentaci jsou ve spolupráci s Akademií věd v Jerevanu vybírány takové památky, kterým hrozí (z nejrůznějších důvodů) bezprostřední nebezpečí zániku nebo se jedná o velmi hodnotnou historickou památku v celosvětovém měřítku. Zvláštní pozornost bude věnována především areálům a památkám křesťanským. Arménie byla první zemí na světě, která přijala křesťanství za své oficiální náboženství. Proto je zde také vysoká koncentrace velmi starých kostelů (4., 5. a 6. století).


Kamenné stély tzv. chačkary v areálu kláštera Geghard.

Letecký snímek archeologické lokality Lernagog.

Vedle nejstarší církevní architektury bude česko – arménská expedice zkoumat a dokumentovat postupně objevované a odkrývané památky z období království Urartu (nejstaršího státního útvaru – říše, která vzniká na území Arménie v 9. století před naším letopočtem), pravěké osídlení z období neolitu a chalkolitu i nejstarší arménské památky z paleolitu.


Letecký snímek lokality Mastara, odkrývané město z helénistického období.

Pevnost Dashtadem.

Dnešní název Arménie pochází ze staroperského názvu „Armanestán“, sami Arméni se však označují jménem „Hajer“ a svou vlast jako Hayastan (tedy země Hajů). Aktuálně jsou kompletně zpracována data z loňské expedice (archeologická lokalita Lernagog a pevnost Dashtadem, kostel sv. Jana Křtitele Mastara, archeologické lokality Mastara 1 a 2).


Pevnost Dashtadem a rozsáhlé historické struktury v okolí.

V letošním roce se soustředíme na katedrálu ze 7. století v Talinu, klášter Geghard, staré kostely ve městě Aruch, nově odkrytý palác z období říše Urartu v provincii Kotayk (tamtéž i dokonale zachovanou hráz a zaniklou vodní nádrž ze stejné doby), unikátní pohřebiště říše Urartu v provincii Armavir a zahájíme práce na digitalizaci artefaktů z archeologického výzkumu jeskyně Areni. Nejnovější informace budou vždy na stránkách Koktejlu. Jak tištěných, tak webových.


V horách u jezera Aparan.

Mini průvodce Arménií

Mini průvodce Arménií

Hranice mezi Evropou a Asií

Hrbolaté silnice, špatná orientace v dopravě a absence arménského nebo aspoň ruského jazyka znemožňuje komunikaci, přesto ale objevování této země za všechny ty nesnáze a těžkosti rozhodně stojí. Nejvíce pozornosti přitahuje neobyčejný soubor středověkých klášterů rozesetých po celé zemi a dramaticky nádherná krajina, která doslova vybízí k pěším túrám a dalším aktivitám v přírodě. A pak je tady fantastický Jerevan – jedno z nejenergičtějších a nejvíce okouzlujících měst Evropy. Společně nabízejí úchvatný a neuvěřitelně příjemný zážitek z cestování.

Co rozhodně navštívit v Arménii

Užitečné informace

Občané České republiky ke vstupu a pobytu po dobu 180 dní během období jednoho roku na území Arménie vízum nepotřebují.
Zhoršující se bezpečnostní situace. Ministerstvo zahraničních věcí ČR a Zastupitelský úřad ČR v Jerevanu doporučují občanům ČR, vzhledem k sílícím pouličním nepokojům souvisejícím s vnitropolitickou situací, omezit cesty do Arménské republiky na nezbytné minimum. Organizátoři demonstrací vyzvali k zablokování nejen ulic ve městech, ale i všech komunikaci v zemi (týká se i příjezdové cesty od letiště). Je velmi pravděpodobné, že pohyb po území Arménské republiky může být prakticky znemožněn. I nadále důrazně nedoporučujeme účast na demonstracích. Intenzita a vývoj situace se může rychle měnit, nelze vyloučit násilný vývoj. Turisté a návštěvníci Arménie by se měli pohybovat po zemi s maximální obezřetností.

Ministerstvo zahraničních věcí doporučuje všem cestovatelům zaregistrovat se v databázi Drozd a v případě potřeby kontaktovat zastupitelský úřad na mobilním čísle +37443686086.

Maršrutky (minibusy) a autobusy zajišťují hlavní dopravní spojení v oblasti. Na hlavních trasách je doplňují rychlejší sdílené taxíky. Vlaky jsou obvykle pomalejší než autobusy a železniční síť je omezená, ale praktické noční lůžkové vlaky jsou levné a pohodlnější než cestování po silnici. Jezdí se vpravo. Maximální povolená rychlost je obvykle nízká, málokdy vyšší než 90 km/hod. S výjimkou hlavních měst je parkování poměrně snadné. Mezi Arménií a Ázerbájdžánem není žádné přímé dopravní spojení.
Místní SIM karty jsou levné. SIM kartu si můžete dobít na prodejně vašeho operátora nebo ve stáncích na tržištích.
arménština
GMT +4 hodiny, v Arménii je zaveden letní čas, hodiny se tedy v období od konce března do konce října posouvají o hodinu dopředu.

Kdy vyrazit

Hlavní sezona – červenec a srpen

Období dovolených místních obyvatel; turistická ubytovací zařízení bývají plná. V červenci a v srpnu může být v nížinách až nepříjemně horko a vlhko, teploty dosahují až 40 °C. Je to však vynikající doba pro pobyt na horách, protože ve vyšších nadmořských výškách není sníh a jsou tak vhodné pro pěší turistiku. V tomto období také bývá hlavní turistická sezona u Černého moře.

Vedlejší sezona – květen–červen a září–říjen

Ideální turistická sezona, kdy je teplo a slunečno. Květen a říjen nabízejí nejpříjemnější teploty v nížinách. Vysoko položené oblasti mohou být od konce září do začátku června zapadané sněhem.

Mimo sezonu – listopad–duben

Pro zimní sporty ideální doba od ledna do března, ale pozor, s výjimkou lyžařských středisek je většina ubytovacích zařízení na horách mimo provoz. Ve vnitrozemí je od prosince do února teplota často pod bodem mrazu. Zimní počasí může trvat až do dubna.

Hlavní sezona – červenec a srpen

Období dovolených místních obyvatel; turistická ubytovací zařízení bývají plná. V červenci a v srpnu může být v nížinách až nepříjemně horko a vlhko, teploty dosahují až 40 °C. Je to však vynikající doba pro pobyt na horách, protože ve vyšších nadmořských výškách není sníh a jsou tak vhodné pro pěší turistiku. V tomto období také bývá hlavní turistická sezona u Černého moře.

Vedlejší sezona – květen–červen a září–říjen

Ideální turistická sezona, kdy je teplo a slunečno. Květen a říjen nabízejí nejpříjemnější teploty v nížinách. Vysoko položené oblasti mohou být od konce září do začátku června zapadané sněhem.

Mimo sezonu – listopad–duben

Pro zimní sporty ideální doba od ledna do března, ale pozor, s výjimkou lyžařských středisek je většina ubytovacích zařízení na horách mimo provoz. Ve vnitrozemí je od prosince do února teplota často pod bodem mrazu. Zimní počasí může trvat až do dubna.

Ceny a nákupy

V Arménii platí měna dram (AMD) přičemž kurs vůči koruně je 1 AMD – 0,045 Kč. Bankomaty a směnárny jsou široce dostupné. Kromě luxusnějších zařízení a podniků v hlavních městech se zpravidla nepřijímají platební karty. Nejlepší měnou v hotovosti jsou americké dolary, eura a ruské rubly, zhruba v tomto pořadí.

Večeře o dvou chodech 6000 AMD

Cesta 100 km minibusem 1200 AMD

Pivo v restauraci 0,5 litru – 500 AMD

Důležité kontakty

Kontaktní český úřad Arménie – Velvyslanectví Jerevan

Nalbandyan 48/1, 0010 Yerevan

Telefon: +374 10 519 373

Fax: +374 10 589 371

Nouzová linka: +374 43 686 086

E-mail: yerevan@embassy.mzv.cz

Web: www.mzv.cz/yerevan

Vedoucí úřadu: PhDr. Petr MIKYSKA

Provozní hodiny úřadu: pondělí–pátek 9.00–17.30

úřední hodiny pro veřejnost: pondělí–pátek 9.00–15.30

Arménské kláštery

Bohatá arménská sbírka starodávných kostelů a klášterů, jež se vyvíjela tisíce let, je skutečným pokladem světového dědictví. Na první pohled se vám mohou zdát podobné, všechny mají kónický tvar střechy připomínající horu Ararat. Při bližší prohlídce však odhalíte, že každý má svůj jedinečný charakter a design. Arménské kláštery se odlišují i svou polohou. Klášter Tatev stojí na vysokém skalnatém ostrohu, Noravank v pustém kaňonu a v pozadí ikonického kláštera Chor Virap se vypíná sám Ararat.

Jerevan

Život v ulicích Jerevanu plyne klidným, pomalým tempem a v četných venkovních kavárnách a restauracích tráví hosté často dlouhé hodiny posezením u kávy nebo piva. Kavárny a vinárny ožívají na sklonku odpoledne, do večera se zábava rozproudí a obvykle končí až někdy před rozbřeskem. Davy lidí zaplňují zejména náměstí Opery a náměstí Republiky, oblíbeným místem příležitostných procházek lidí nastrojených podle poslední módy je Severní třída (Northern Avenue).

Kaňon Debed

Tento kaňon má v sobě více historie a kultury než jakékoli jiné místo v Arménii. Téměř v každém městě u řeky Debed je kostel, kaple, stará pevnost a pár kačkarů. Pozornost přitahují zejména dva kláštery zapsané na Seznam světového dědictví, Haghpat a Sanahin, ale k vidění je toho zde mnohem více. Břehy řeky hyzdí rozpadající se sovětská infrastruktura, ale jinak je scenerie vcelku idylická. Silnice kaňonem je celkem rušná, protože představuje hlavní spojnici mezi Arménií a Gruzií. Turisté mohou navštívit vynikající hotel a restauraci v Dzoragetu nebo se ubytovat v několika B&B ve městech. Chátrající stánky s khoravatsem u silnice jsou téměř jedinou možností, kde se najíst, kromě B&B, v létě pak lemují silnici také prodejci čerstvého ovoce.

Dilijan

Přezdívá se mu „Arménské Švýcarsko“, a i když je to trochu přehnané, vysokohorský Dilijan (Dilidžan) má bezpochyby krásnou scenerii a neobyčejně příjemné podnebí.

Za sovětských dob býval poklidným útočištěm filmařů, skladatelů, umělců a spisovatelů, kteří tu odpočívali a tvořili, dnes je střediskem turismu s četnými B&B a hotely.

Zdejší přírodní krásy nepochybně inspirují tvořivé myšlenky: město obklopují bujné dubové a habrové lesy na pozadí zasněžených vrcholků hor. V létě shánějí pastevci městem dobytek z horských pastvin, v bohatých listnatých lesích sbírají lidé houby a bylinky. Místní architektura se vyznačuje strmými střechami z tašek a dřevěnými trámy, sem tam je ale vidět i nějaký domek jako z pohádky. Dokonce i zdejší sovětské památníky mají jistý šmrnc.

Pin It on Pinterest