Ostrov krále Irska

Ostrov krále Irska

Ostrov krále Irska

24.

březen, 2021

Příď modrobílé loďky pravidelně stoupá a klesá. Kormidelník soustředěně hledí daleko na obzor, kde mezi modrým nebem a ještě modřejším Atlantikem leží nenápadný temný pás skal. Jak se pomalu blížíme, dostává pás obrysy magicky krásného, dávnými legendami opředeného i drsnými bouřemi ošlehaného ostrova Tory.

ostrov Tory

Podél celého pobřeží Irska je rozházeno nespočet ostrovů a ostrůvků. Tory Island, patřící k hrabství Donegal na severozápadě, je ze všech obydlených nejsevernější. Ačkoliv měří jen asi 5 km na délku a 1 km na šířku, je stálým domovem svérázné komunity asi stovky obyvatel. Jsou tu dokonce dvě vesnice: East Town a „hlavní město“ West Town. V něm lze nalézt vše, co by hlavní město mělo mít: přístav, kostel, hotel, hostel, hospodu, obchod se smíšeným zbožím včetně pošty a jednu silnici. Anglicky se zde sice domluvíte, ale mezi domky tu běžně zní trochu tajemná dávná irština, kořeněná místním dialektem. Historie osídlení této dosti nehostinné výspy civilizace sahá překvapivě daleko. Nejstarší archeologické nálezy dokládají přítomnost lidí již před 4500 lety.

Teprve od 6. století našeho letopočtu však máme k dispozici historické údaje přesnější. V té době má také počátek jedna z nejkurióznějších tradic na ostrově. Svatý Columba (irsky Colum Cille), irská obdoba našich křesťanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje, se tehdy vylodil na ostrově s cílem šířit svoji víru i v tak odlehlém pohanském koutu, jakým byl ostrov Tory. Setkal se tu s představitelem ostrovanů, jistým Dugganem, který se mu svěřil se svými obavami z pirátů, kteří často ostrov napadali a ničili lidem domovy. Svatý Columba tedy prohlásil Duggana králem ostrova Tory a předpověděl ostrovanům vítězství, pokud se Duggan pirátům vzepře.

Poté, co se slova svatého Columby vyplnila, přijali místní lidé křesťanství a postavili na paměť světce klášter, který dominoval ostrovnímu životu až do konce 16. století, kdy jej zničili Angličané. Dodnes stojí už jen část mohutné zvonice, kterou nelze ve West Town přehlédnout. Zůstala však i kuriózní, svéráznými ostrovany uctívaná královská tradice. Lidé si svého krále ostrova volí dodnes.

 

místní přístav

Setkání s králem

Hned, jak seskakuji z lodi a vydávám se z přístavu, přichází ke mně starší sympatický chlapík s černou čepicí na hlavě a zlatou náušnicí v pravém uchu. Zvláštní týpek, ale bodře se usmívá, přátelsky mě oslovuje a srdečně vítá na ostrově. Je to dvaasedmdesátiletý Patsy Dan Rodgers, současný král ostrova! Dostává se mi tak poprvé v životě opravdového královského uvítání, po kterém následuje první rozhovor. „Odkud jste? A proč jste k nám přijel? Aha, vy fotografujete a pak o svých cestách u vás v Čechách vyprávíte lidem? Zajímavé, to se nám hodí! Víte, tady už to není, co bývalo. Rybolov prakticky skončil, už nevynáší. Pěstovat se na skalnatém ostrově nic nedá, a tak jsme usoudili, že nás může zachránit jedině turistika. Tak prosím hodně foťte a hodně o nás vyprávějte!“ Rozloučil jsem se s pocitem hrdosti a slovy: „Ano, pane králi, jak si přejete. Bude mi potěšením.“ Král sedl do auta s poznávačkou „King of Tory“ a odjel.

Shlížím na přístav z kamenného podstavce podivného kříže. Chybí mu vrchní část, vlastně je to velké kamenné téčko. Jedná se o takzvaný tau kříž, pojmenovaný podle řeckého písmene tau, který na Tory dohlíží již od 12. století. Někteří tvrdí, že je spojen se starodávným Egyptem a symbolizuje koptské křesťanství. Pro ostrovany byl vždy centrem křesťanského života. Kněží se před křížem modlí, když někdo z ostrovanů uvízne na pevnině. Rybáři se zde modlí pokaždé, než vyplují na moře. Podle legendy se dokonce pokusil jeden z Cromwellových vojáků kříž setnout mečem. Kříž odolal a nezlomil se, přece jen je ze solidní břidlice, ale jizva po meči je na něm vidět dodnes.

místní přístav

Noc v králičím ráji

Odpoledne již pokročilo a já si vykračuji ven z „města“. Na nejzápadnější výspě ostrova se tyčí maják jako z pohádky. Cesta se vine nemilosrdně ošlehanou krajinou, kde se jen sem tam krčí tenká dečka trávy. Ploché krajině dominují rozházené žulové balvany. Po pár minutách mám zásadní postřeh: tady není ani jeden strom. Ano, slané vichry, lijáky a mělká kyselá půda nepřejí ani keříčku. Všechno dřevo, co kde ve vesnicích je, musí být dovezené. Stejně tak potraviny, léky, auta a všechno ostatní včetně paliva, které pohání tři dieselové generátory zásobující elektrickou energií celý ostrov. Štíhlé tělo majáku s korunou jako obří lucerna vysílá za tmy charakteristické záblesky světla každých 30 vteřin. Na moři lze paprsek spatřit až 30 námořních mil daleko.

Od svého vzniku v roce 1932 si maják vyzkoušel pěknou řádku technologií. Původní olejové lampy nahradily plynové (u paty majáku byla zřízena malá uhelná plynárna), následovaly parafinové páry, a nakonec v roce 1972 zvítězila elektřina. Teprve na začátku devadesátých let byl maják plně automatizován a skončila tak dlouhá éra oddané a tvrdé služby strážců majáku. Na Tory se již začíná snášet tma, a mně nezbývá, než vyhledat nějaké místo vhodné pro můj stan. Naštěstí zrovna neběsní žádné živly, je tichá a klidná noc. Jen z dálky doléhá burácení příboje pod útesy. Ranní vstávání mám zpestřené nečekanou návštěvou delegace místních králíků. Ušáci hopsají kolem stanu a bezstarostně dupou. Slastně se vyhřívají v ranním slunci a pózují mi před objektivem. Je jich tu nepočítaně. Jak by také ne, nemají na ostrově žádného nepřítele. Králičí ráj.

 

ostrov Tory

Ostrov patriotů

Čeká mě cesta podél severních útesů na východní část ostrova. Rozeklaná skaliska, na která po statisíce let dorážejí vlny oceánu, tvoří bizarní útvary. Špičaté mini ostrůvky vykukují ze sytě modré hladiny. Kam vodní tříšť už nedosáhne, uchytily se zelené šťavnaté bochánky, hýřící právě teď žlutými, růžovými i fialovými barvami tisíců kvítků. Mám mimořádné štěstí. Obloha je vymetená, moře klidné a slunce hřeje. Obrázek typického počasí je však poněkud jiný. Od Atlantiku se neustále ženou prudké větry a s nimi často přicházejí těžká olověná mračna. Není neobvyklé, že než jednou přejdete ostrov, třikrát zmoknete a zas na slunci uschnete. Netřeba dodávat, že v holé krajině bez jediného stromu je každý pocestný vydán rozmarům počasí zcela na milost. A co teprve na moři! V zimě roku 1974 zuřila po sedm týdnů taková bouře, že celý ostrov byl od ostatního světa zcela odříznut. Po této události nařídila vláda přestěhování obyvatel na pevninu. Každé z rodin nabídla nový dům, ale polovina ostrovanů přesto své domovy neopustila a na Tory zůstala.

Stojím na útesu na severovýchodním výběžku ostrova, sem jako by civilizace nikdy nezasáhla. A přesto právě tady se podle pověstí odehrávaly dramatické události dávné historie ostrova i celého Irska. Kdysi zde stávala Balorova věž, podle mýtů pevnost Fomoriánů, nadpřirozené démonské rasy povstalé z moře či podzemí. Během velké bitvy o ostrov byli Fomoriáni poraženi Nemediány, jedněmi z prvních irských osadníků. Ruiny věže lze prý při troše hledání ještě nalézt. Jen kousíček odtud, z vrcholku hrozivě strmého útesu, vyčnívá nápadně plochý kámen. Je to kámen splněných přání. Ale pozor – pro splnění přání je potřeba se na kámen postavit. Dobalancovat k němu nad stometrovou propastí se ovšem může odhodlat jen velmi svéhlavý jedinec. Pro méně odvážné, ale toužící, je zde i méně riskantní možnost. Je potřeba se na plochu kamene třikrát za sebou trefit hozeným kamínkem. 

Papuchalk na ostrově Tory

Královský úkol

Kromě pár líně přežvykujících chundelatých ovcí mě na konci ostrova čeká ještě jedno milé setkání. V prudkých svazích porostlých zelenými drny totiž hnízdí papuchalkové, asi nejroztomilejší tvorové ptačí říše, jaké můžete potkat. Malí černobílí klauni s papouščím oranžovým zobákem a kachníma nožičkama. Na jaře hnízdí v norách na útesech a jejich vzletové a přistávací manévry neustávají po celý den. Však se také mají co ohánět! Je potřeba několikrát denně nakrmit mláďata, aby zvládla přežít následující zimu. Po opeření vylétají mladí papuchalkové z hnízda a tráví několik let svého života na moři. Přibližně po pěti letech se vracejí, aby sami zahnízdili. Rodičovské páry si bývají po celý život věrné a navracejí se do stejných hnízdišť po mnoho let. Po načerpání atmosféry se vracím do přístavu ve West Town a plnými doušky hltám atmosféru skalnatého ostrova, trčícího z moře jako lehce ohlodaný monolit. Výhledy na všechny strany jsou doslova omamné, ty obrazy se mi vrývají hluboko do paměti. Ani se nedivím, že právě tady žije hned několik malířů, tvořících svá díla inspirovaná zejména ostrovem samým a realitou drsného života na něm. Jejich obrazy je možné najít i v mnoha významných sbírkách evropských galerií. A kupodivu, i zdejší král je uznávaným malířem. Když má loďka odráží od mola, král stojí nad přístavem a zamyšleně se usmívá. Já mu mávám a vím, že jeho úkol splním na svou čest nejlépe, jak dovedu. Ostatně, tak se na královský úkol sluší.

Kika Šrédlová

Martin Loew

Vystudoval jsem biofyziku na MFF UK v Praze, ale raději než vědeckým bádáním naplňuji svůj život cestováním s očima otevřenýma a s fotoaparátem v ruce.

O poznatky, dojmy a zážitky z cest se pak doma dělím s diváky mých cestovatelských diashow. Vždy od podzimu do jara objíždím se svým turné celou republiku. Natáčím rozhovory i jiné příspěvky pro rozhlasové stanice, publikuji v našich zeměpisných a cestovatelských časopisech. Mé fotky z cest se objevují v turistických průvodcích, v různých katalozích, na plakátech či v kalendářích.

AKTUÁLNĚ již dnes 25.3.2021 živá online diashow – https://www.promitani.cz/irsko

Ke shlednutí až do 11.4.2021

8 nedoceněných destinací v Evropě

8 nedoceněných destinací v Evropě

8 nedoceněných destinací v Evropě

17

září, 2019

Jaké evropské destinace jsou na vašem seznamu míst, kam se určitě chcete podívat? Paříž? Londýn? Barcelona? Budapešť? Island? Řím? Amsterodam? Všechna mají bezpochyby své kouzlo, ale jezdí tam téměř každý. Co takhle zvolit pro vaši příští dovolenou jednu z méně navštěvovaných zemí v Evropě? Zde je jich několik, které možná nejsou na vašem radaru, ale měly by tam být!

Polsko

Polsko máme doslova za humny, ale jak často se skutečně vypravíme poznávat tuto sousední zemi? Žijete-li ve východních Čechách nebo na Moravě, nemáte jediný důvod nevyrazit na výlet do hlavního města Varšavy, historického Krakova, malebného Gdaňska či hrůzu nahánějící Osvětimi.

Polsko

Slovinsko

Kolikrát už jste projížděli Slovinskem při vaší cestě do Chorvatska? A kolikrát jste se tam zastavili? Pokud ještě ani jednou, doporučujeme to rychle napravit. Ve Slovinsku sice nenajdete tolik kilometrů pláží jako v Chorvatsku (47 kilometrů je ale pořád lepší než nic), zato tahle nádherná země nabízí něco pro každého: téměř třítisícové hory, malé kopečky, průzračná jezera, cyklostezky či kouzelné hlavní město Lublaň.

slovinsko

Irsko

Velkou Británii už jste navštívili, ale na Irsko hned vedle zatím nebyl čas? To je velká škoda! Připravujete se totiž o nekonečné útesy, pohádkové hrady a barevná městečka. A kde jinde ochutnat pivo Guinness a oslavit Den svatého Patrika než v Dublinu?

irsko

Finsko

Říkáte, že Finsko je moc na severu a je tam zima a draho? A víte, jak pěkné jsou pohledy na zasněženou krajinu při tzv. zlaté hodince (která v zimě trvá skoro celý den)? Nebo byste si radši chtěli užít nekonečných letních dnů? A co takhle hledat polární záři? V zemi tisíců jezer můžete.

finsko

Černá Hora

Uznáváme, že Černá Hora už je trochu z ruky, ale pokud podstoupíte dalekou cestu do tohoto balkánského státu, určitě nebudete litovat. V létě si můžete užít liduprázdné pláže či projížďku lodí na Skadarském jezeru a v zimě lyžování v horách Durmitor. Vaše peněženky tady nebudou plakat ani zdaleka tolik jako v turisticky oblíbené Itálii či Španělsku – vyrazte proto do Černé Hory dřív, než ji zaplaví davy turistů z celého světa a místní ceny se zvednou.

černá hora

Švýcarsko

Ať zamíříte ve Švýcarsku kamkoliv, setkáte se s tak pohádkovou krajinou a nebudete chtít věřit, že není namalovaná. Čerstvý horský vzduch, pasoucí se krávy a zasněžené vrcholky Alp – komu by se Švýcarsko nelíbilo? A jestli jsme vás ještě nepřesvědčili, možná vás sem nalákají myšlenky na pravý švýcarský sýr a čokoládu. Švýcarsko sice není nejlevnější destinací (spíš naopak), ale našetřit si na něj se rozhodně vyplatí.

švýcarsko

Slovensko

Mnozí z nás sní o dalekých exotických destinacích, a přitom často zapomínáme, že ta nejkrásnější místa stačí hledat v naší rodné vlasti nebo jen malinko vedle – u našich slovenských bratrů. Dlouhé túry po Tatrách a výhledy na úchvatná ledovcová jezera jsou přece jenom jedny z nejkrásnějších v Evropě!

slovensko

Bulharsko

Věděli jste, že Bulharsko je jednou z nejlevnějších evropských destinací? To ovšem vůbec neznamená, že svým návštěvníkům nemá mnoho nabídnout – spíš naopak. Na pobřeží Černého moře na vás čekají idylické pláže s romantickými městečky jako Nesebar či Pomorie, ve vnitrozemí je tolik zajímavých pohoří, že nebudete vědět, které pokořit dřív, a v hlavním městě Sofii můžete obdivovat impozantní katedrálu sv. Alexandra Něvského.

bulharsko

Cestujete rádi do méně navštěvovaných zemí?

Michaela Ordošová

Míša je pořádkumilovný introvert, který podezřele často opouští svoji komfortní zónu. Například studiem a prací v Londýně, procestováním východní a jihovýchodní Asie na vlastní pěst nebo povídáním o sólo cestování na svém Youtube kanále. Její cesty můžete sledovat také na Instagramu.

Knižní malebnost: 7 nejvíce ohromujících knihoven v Evropě

Knižní malebnost: 7 nejvíce ohromujících knihoven v Evropě

Knižní malebnost: 7 nejvíce ohromujících knihoven v Evropě

6

října, 2018

Nejenom muzea, ale i knihovny mají svůj půvab. V tomto článku vám jich několik v Evropě ukážeme, abyste věděli, kam byste se během vašich cest určitě měli podívat.

Biblioteca Joanina, Univerzita v Coimbře, Portugalsko

Barokní knihovna byla postavena v 18. století za vlády krále Jana V. Stavba byla z velké části financována zlatem objeveným v Brazílii. Skládá se ze tří velkých místností, které jsou odděleny oblouky, vyzdobili ji někteří velcích umělci v Portugalsku. Knihovna je domovem pro více než 250 000 knih.

View this post on Instagram

A post shared by Marina Xandó (@blogaskmi) on

Bibliothèque Sainte-Geneviève, Paříž, Francie

Veřejná a univerzitní knihovna zdědila sbírku knih, které kdysi vlastnilo Abbey of Geneviève, jedno z největších a nejstarších opatství v Paříži. Knihovna byla postavena v polovině 19. století, má železnou střechu, která připomíná železniční stavby té doby. K návštěvě se musíte registrovat, ale stojí to za to.

View this post on Instagram

A post shared by Wilhelm Chang (@wilhelmchangphotography) on

Stiftsbibliothek, Admont Abbey, Rakousko

Mimořádná knihovna je největší klášterní knihovnou na světě a obsahuje sedm kopulí vyzdobených freskami ukazujícími fáze lidského poznání až k vrcholu Božského zjevení. Knihy v původní sbírce byly znovu spojeny bílou barvou – za neuvěřitelné množství peněz – tak, aby vše odpovídalo dekorativního schématu.

View this post on Instagram

A post shared by Chronicle Books (@chroniclebooks) on

Strahovská knihovna, Strahov, Česká republika

Rokokový strop Teologického sálu Strahovského opatství není jen ohromující, ale také zvláštní, byl navržen tak, aby chránil před ohněm, který býval obrovským problémem ve středověkých a renesančních knihovnách. Knihovna je domovem více než 200 000 knih, včetně 1500 vzácných prvních vydání, byla začleněna do Českého památníku národní literatury v roce 1950. Jak vidíte, pro návštěvu zajímavé knihovny nemusíte chodit daleko!

View this post on Instagram

A post shared by Kerem (@sefkerem) on

Knihovna do Convento de Mafra, Mafra, Portugalsko

Ocenění největšího a nejprestižnějšího místa v paláci Mafra získala Biblioteca do Convento de Mafra, která je jednou z nejvýznamnějších osvětových knihoven v Evropě. Zajímavostí je, že papež Benedictus XV. dovolil knihovně ukrýt zakázané knihy, jejichž četba obvykle vedla k exkomunikaci.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Mario Brinca (@brincameister) on

Klosterbibliothek, Metten, Německo

Skrytý na březích Bavorského lesa, nedaleko řeky Dunaje, Metten Abbey je domovem jedné z nejkrásnějších knihoven na světě. Knihovna s rokokovým zdobením, včetně sloupů, které představují sochy křesťanských hrdinů, jako je Tomáš Akvinský, obsahuje více než 150 000 svazků v teologii, filozofii a historii. Navštívit ji je možné pouze jako součást prohlídky.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by NeckArt-Entertainment (@neckartent) on

Trinity College Library, Dublin, Irsko

Knihovna Trinity College v Dublinu byla založena v roce 1592 a je stálým domovem Book of Kells, rukopisu evangelií Nového zákona, který se do knihovny doslat v roce 1661 díky Henry Jonesovi. Slavná Dlouhá síň Long Room byla rozšířena tak, aby zde mohl být umístěn jeden výtisk z každé knihy publikované v Irsku.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Christophe Aubry (@kristofobry) on

Aneta Strohová

Aneta, neboli také Ejnets, jezdí všude low-cost, hlavně po Evropě a Americe, ráda žije v evropských teplých krajích a píše o tom a svém životě na jejím blogu Ejnets. Její životní láska je Lisabon a dobré víno. O čemž se také na blogu dozvíte.

Mini průvodce Irskem

Mini průvodce Irskem

Ostrov svatého Patrika

I přes dramatickou modernizaci se některé věci v Irsku nejspíš nikdy nezmění. Irsko – větrem ošlehanými pustinami Donegalu počínaje a malebnými zákoutími západního Corku konče – si uchovalo kouzlo, které dokázali vystihnout jen ti největší básníci. Stačí strávit den v posmutnělé connemarské krajině nebo absolvovat plavbu po rozbouřeném Atlantiku na ostrov Skellig Michael a sami budete jen těžko hledat správná slova, jimiž byste popsali jeho podmanivost. Irsko zůstalo navzdory nástrahám modernity jednou z nejkrásnějších zemí světa, jejíž návštěvníci budou za vynaloženou námahu bohatě odměněni. Označením „Irsko“ přitom samozřejmě rozumíme celý ostrov včetně severu – oblasti dlouho zmítané násilnými konflikty, která se teď konečně začíná zotavovat a stavět své krásy na odiv.

Co rozhodně navštívit v Irsku

Užitečné informace

Občan z ČR jako členského státu EU může pobývat v Irsku dočasně, pokud je tu na dovolené nebo pracuje po určitou dobu. Také zde může pobývat, pokud studuje nebo je v penzi či ztratil práci, a to tak dlouho, jak je schopný finančně pokrýt svůj pobyt. Občan ČR nepotřebuje k pobytu v Irsku do 90 dnů zvláštní víza. Jestliže má v úmyslu pobývat Irsku déle než tři měsíce, může požádat o povolení k pobytu – Residence Permit.
240 V/50 Hz; britský typ zásuvek, je potřeba adaptér
Tísňová linka (první pomoc, policie, hasiči, horská a jeskyňářská záchranná služba, pobřežní hlídky) – 999 nebo 112
0 GMT

Kdy vyrazit

Hlavní sezona – Léto

Pro hlavní turistickou sezonu jsou typické dopravní zácpy, davy turistů, vyšší ceny, hotely zaplněné do posledního místečka a často též nevyzpytatelné počasí.

Vedlejší sezona – jaro - podzim

Na jaře panuje v Irsku větší klid, ale zato počasí bývá velice vrtkavé. Na podzim je počasí pořád ještě hezké a davy letních návštěvníků už jsou dávno ty tam.

Mimo sezonu – zima

Bývá chladná a deštivá, ale zato příjemně klidná. Mnohé z venkovských ubytoven a atrakcí mívají přes zimu zavřeno.

Hlavní sezona – Léto

Pro hlavní turistickou sezonu jsou typické dopravní zácpy, davy turistů, vyšší ceny, hotely zaplněné do posledního místečka a často též nevyzpytatelné počasí.

Vedlejší sezona – jaro - podzim

Na jaře panuje v Irsku větší klid, ale zato počasí bývá velice vrtkavé. Na podzim je počasí pořád ještě hezké a davy letních návštěvníků už jsou dávno ty tam.

Mimo sezonu – zima

Bývá chladná a deštivá, ale zato příjemně klidná. Mnohé z venkovských ubytoven a atrakcí mívají přes zimu zavřeno.

Ceny a nákupy

V Irsku se už dlouho platí eurem, peníze si tedy nejlépe vyměňte ve směnárně před odjezdem z Česka. Místní ceny bohužel patří k nejvyšším na světě – v Irsku je těžké najít cokoli, o čem by se dalo říci, že je „levné“. Jako správný odhad poslouží úroveň cen obvyklých v Německu nebo Rakousku zhruba násobená koeficientem 1,4. Většina bank je vybavena bankomaty napojenými na velké mezinárodní sítě Cirrus, Maestro, Plus a další. Ke každé transakci se připočítává poplatek za měnový převod. V některých venkovských penzionech a na malých benzinových stanicích v odlehlejších končinách se musí stále ještě platit pouze hotově.

Večeře v běžné restauraci (žádné lukulské hody) – 15–20 eur na osobu

MHD v Dublinu (denní jízdenka) – 6,90 eur

Pivo 0,50 litru – 4,6 eur

Dvojlůžkový pokoj v B&B nebo menším hotelu na venkově – 60 eur (více ve městech)

Vstupné do významnějších památek – 8–12 eur

Rychlé občerstvení typu kebab – 7–8 eur

Důležité kontakty

Kontaktní český úřad Irsko – Velvyslanectví Dublin – Embassy of the Czech Republic

57 Northumberland Road, Ballsbridge, D04 PF51 Dublin

Telefon: +353/(0)1/6681135, 6681343, KO-6681281

Fax: +353(0)/16681660

Nouzová linka: +353/(0)87/6189055

E-mail: dublin@embassy.mzv.cz

Web: www.mzv.cz/dublin

Vedoucí úřadu: Ing. Petr KYNŠTETR, CSc.

Provozní hodiny úřadu: pondělí–pátek 8.30–17.00

Úřední hodiny KO pro veřejnost: úterý a čtvrtek 9.30–12.00, 13.30–16.00

8 důvodů proč navštívit Irsko

8 důvodů proč navštívit Irsko

8 důvodů proč navštívit Irsko

19

březen, 2018

Irsko je jednou z nejkrásnějších a nejvíce přívětivých evropských zemí a není divu, že se mnoho lidí rozhodne navštívit tuto zemi. Skvělé hospody, skvělí lidé, skvělé jídlo, nádherná příroda. Je opravdu těžké najít v této zemi chybu (možná jen její vzdálenost).

 Existuje mnoho důvodů, proč bychom si měli rezervovat let do Irska právě teď! Rozhodli jsme pro vás vybrat pár z nich, a doufáme, že vás zaujmou a přesvědčíme vás tak k návštěvě Smaragdového ostrova.

#1 Hrady

Skotské hrady

Strašidelné, gotické, velkolepé, impozantní, romantické.

V Irsku je více než 340 hradů, takže je téměř nemožné všechny navštívit hned při první návštěvě. Rozhodně si nenechte ujít Kilkenny Castle, Dunluce Castle, Dublin Castle nebo třeba Birr Castle – často označovaný jako “jeden ze sedmi divů” Irska. A co víc, irská kultura byla po staletí většinou nedotčená a neovlivněna jinými národy, takže dnes jsme prakticky svědky skutečného keltského dědictví – a v neposlední řadě stoji za zmínku Blarney Castle (r. 1446), který je jedním z nejnavštěvovanějších hradů v Irsku.

#2 Irské hospůdky a Guinness

irské hospody

Irové patří společně s Čechy k jedním z největších konzumentů piv na světě. Ačkoli počet hospůdek výrazně klesl od roku 1904, kdy bylo v Irsku více než 13 000 hospůdek (nyní 7 000) to nezastavilo lidi, aby si zašli pro svou pintu každý den po práci.

Guinness je jedním z nejoblíbenějších nápojů. Po celém světě se denně prodává 10 milionů sklenic, to znamená, že za rok je prodaných více než 850 milionů litrů, což je dost na zaplnění 340 olympijských bazénů s pěnivou lahodností.

#3 Giant’s Causeway

Giant’s Causeway (Obrovy schody) leží v Severním Irsku, což je zvláštní geologický útvar, asi 40 000 kamenných varhan, vzniklé díky sloupcovité odlučnosti. Tento nádherný přírodní úkaz byl v roce 1886 zařazen na Seznam světového dědictví v Evropě.

#4 Saint Patrick’s Day – Den svatého Patrika

… nebo jak to říkají Irové, Paddy’s Day, je pravděpodobně nejočekávanější den v roce.
Tento svátek připadá na 17. března, lidé slaví v ulicích hudbou, tančí, popíjejí tmavé i zelené pivo, oblékají se do zeleného a jedí zelená jídla. Největší festival se koná samozřejmě v Dublinu a oslava trvá několik dní. Pokud stále chcete zažít atmosféru Paddy’s Day, ale nejste fanouškem velkého davu, podívejte se i do jiných měst v Irsku, ty nejsou tak přeplněná jako Dublin, ale stále nabízejí stejné množství zábavy.

#5 Cliffs of Moher

Česky Moherské útesy jsou břidlično-pískovcové útesy, které se nacházejí na západě Irska. Patří k největší přírodní turistické atrakci v Irsku, každoročně má přes milion návštěvníků. Pohled z 200 metrů vysokých útesů je úchvatný a mnozí, kteří navštívili, budou souhlasit s tím, že se jedná o nezbytnou návštěvu v Irsku. Kromě velkolepých útesů je ve svazích vybudováno návštěvnické centrum, kde můžete získat užitečné turistické informace. Jen 6 kilometrů od Moherských útesů se nachází Liscannor, malá vesnice známá tím, že má nejvíce hospůdek na osobu, 1 hospoda na 26 obyvatel. Takže teď víte, kde se po dlouhém dni na útesu zajít ochladit!

#6 Irská kuchyně

Irská kuchyně je zcela podceňována. Vydejte se za bramborem s lososem, slaninou a zelím, steakem a Guinness koláčem.

#7 Hurling

Že jste o tom ještě nikdy neslyšeli? Nevadí, hurling je tradiční irská venkovní týmová hra, která se hraje již více než 3 000 let. Je považován za nejstarší a nejrychlejší outdoorový sport na světě, kdy míč dosahuje rychlostí až 160 km/h. Někteří by řekli, že je to docela nebezpečný a násilný sport. Podívejte se na video a uvidíte sami.

#8 Prstencové pevnosti

Prstencové pevnosti Ring forts, neboli kruhové pevnosti, které byly postaveny ve středověku, jsou naprosto úžasné. Nejčastěji se používaly jako uzavřené farmy. V okolí Irska existuje více než 45 000 takovýchto kruhových pevností.

Dublin

Hlavní město Dublin Irové často označují jako „město kouře“ (The Big Smoke). V průběhu uplynulých dvou desetiletí rozkvetl v regulérní metropoli, která se svou nabídkou kratochvílí a dalších vymožeností může měřit s kterýmkoli světovým velkoměstem, ale zároveň si jako jedna z mála dokázala uchovat vřelost, intimitu a atmosféru okresního města.

Brú na Bóinne

Působivě rozlehlé neolitické pohřebiště Brú na Bóinne v hrabství Meath je o 600 let starší než egyptské pyramidy, o rovný tisíc let starší než Stonehenge a svou velkolepostí se může měřit se kteroukoliv ukázkou prehistorického umu na této planetě. Prohlídku Newgrange byste rozhodně neměli opomenout, především kvůli simulaci východu slunce při zimním slunovratu, kdy paprsky ozáří hlavní hrobku.

Cork

K neodolatelnosti druhého největšího irského města přispívá zejména atraktivní poloha u vody, výtečná kuchyně, skvělá muzika a nakažlivý přístup charakterizovaný slovy: „Dublin? A kde to vlastně je?“ Rušné úzké uličky Corku vinoucí se kolem řeky Lee a přilehlých kanálů jsou plné překvapení.

Glendalough

Hrabství Wicklow se sice přezdívá „zahrada Irska“. Na divoké kráse klášterních rozvalin v Glendalough, které jsou roztroušené po březích dvou úchvatných jezer v ledovcovém údolí a obklopené jedním z nejvhodnějších terénů pro pěší turistiku na celém ostrově, není ale nic krotkého ani maloměšťáckého.

Galway

Město nesčetněkrát opěvované a figurující v mnoha příbězích, patří mezi největší irské klenoty, což ostatně dokládá i skutečnost, že Galway je plný lidí, kteří sem přišli, zalíbilo se jim tu natolik, že už nikdy neodešli. Toulkami městskými ulicemi, v nichž neustále zní hudba, a vysedáváním v mnoha skvělých hospodách lze snadno strávit třeba i celý měsíc.

Pin It on Pinterest