Zvuk Sola: Studentem v Indonésii

Zvuk Sola: Studentem v Indonésii

Zvuk Sola: Studentem v Indonésii

1

listopad, 2019

Měl jsem pocit, jako by má kolena za pár dní zestárla o několik dekád a nejinak tomu bylo se zadními partiemi, které jsem měl totálně prosezené. Dřevěné parkety mi zpočátku nepřinášely žádné pohodlí a trvalo bezmála tři týdny, než jsem si na sezení při výuce v tureckém sedu zvykl (nebo se spíš smířil s tím, že si zvyknout budu muset). V hodinách jsem se snažil dávat pozor a nepůsobit dojmem, že sedím jako na trní, nicméně otevřeně přiznávám, že jsem se zpočátku v myšlenkách věnoval často jen nohám spolužáků, abych zjistil, jak se na zem sami složili na pohled tak pohodlně. V mých očích tady sedí takřka nehnutě a nějaká ta parketa pod zadkem je z klidu nevytrhne. Nic nevydržím, říkám si tady skoro denně při odchodu ze školy.

Studuji dnes přes měsíc v Indonésii ve městě Surakarta, kterému ovšem místní neřeknou jinak než Solo. Motivace vycestovat do zahraničí mohou být různé a pro mě představoval styčný bod zájem o hudbu javánského gamelanu. Ačkoliv se někomu, kdo se s tímto fenoménem ještě nesetkal, může zdát zájem studium v Indonésii těžko pochopitelný krok, skutečnost je taková, že v souvislosti s hrou na javánský gamelan je právě město Solo jedno z center umění karawitanu. Studijní pobyt mi umožnil program Darmasiswa, který od roku 1976 umožňuje zahraničním studentům v Indonésii (většinou) rok studovat. Dostávám zde v hotovosti měsíční kapesné, ze kterého platím ubytování a jídlo. Pokud chce ale někdo cestovat nebo trávit čas flámováním ve městě, bude se vlastní kapitál určitě hodit. Když se člověk ale dokáže uskromnit a věnuje se převážně studiu, hradí si sem jen cestu a z vlastní kapsy tu nechá pakatel. Nutno dodat, že Solo je ovšem jednou z nejlevnějších oblastí na Jávě, a jelikož má Indonésie přes 17 500 ostrovů, v dalších městech a oblastech může být všechno jinak.

Od toho, co jsem dosud zažil při studiu klasické kytary pod vedením Patricka Vacíka na Pražské konzervatoři (2011-2017) a následném studiu Hudební vědy (2015-2019) na FF UK, se způsob výuky v Solu výrazně liší, a rozhodl jsem se proto v tomto příspěvku věnovat právě tomu, jak zde – v jedné z nejvýznamnějších líhní javánského gamelanu na světě – výuka probíhá. Pakliže jste doposud nástroje gamelanu ještě neviděli, neváhejte a podívejte se na ně právě teď.

(Nástroje javánského gamelanu, učebna na ISI Surakarta)

Slovo gamelan označuje v tradici především nástroje ve své fyzické podobě, zatímco se veškerá estetika gamelanu a zvuk, který se při hře na nástroje gamelanu vytváří, se označuje jako karawitan. V Indonésii studuji karawitan, takže součástí výuky je kromě hry na gamelan také zpěv, který ke karawitanu neodmyslitelně patří, hra na bambusovou flénu suling nebo dvoustrunný nástroj rebab. Ačkoliv je hra na gamelan součástí vzdělávacích institucí v Indonésii již po staletí a od 19. století se postupně (často jako součást tlaku koloniálních mocností) dostávala i do Evropy, v Čechách zůstává tento kulturní fenomén takřka bez povšimnutí širší (hudební) veřejnosti. Toto „informační koma“ o gamelanu v Čechách je překvapivé přinejmenším proto, že se na našem území dva sety nástrojů javánského gamelanu nacházejí už od konce 80. let minulého století a každoročně z Čech jezdí do Indonésie studovat tradiční umění (karawitan, tanec, batiku atd.) desítky lidí. Sám jsem se o javánském gamelanu dozvěděl až při studijním pobytu v nizozemském Amsterdamu a po tom, co jsem o dopsal bakalářskou práci „Gamelan jako aktér: Život javánského gamelanu v Praze“ (2019) jsem se rozhodl do Indonésie na rok odjet, abych se s nástroji seznámil v jejich původním prostředí. Následující řádky jsou představují reflexi studijního prostředí, jehož jsem se stal součástí. Od mého rodného města Prahy je vzdálené 11 500 kilometrů. 

Studium naboso

Šíře studijní nabídky mě po příjezdu příjemně překvapila. I přes to, že jako zahraniční student nemusím navštěvovat všechny hodiny jako místní a můžu si do určité zvolit vlastně individuální rozvrh, drtivou většinu kurzů trávím ve třídě s Indonésany. Jako student se tady můžu věnovat tradičnímu gamelan ze Sola, Yogyakarty nebo Bali, tedy tří nejvýznamnějších středisek kultury gamelanu v Indonésii, a nabídka je tak opravdu pestrá. První hodina zde začíná v 7:30 ráno a poslední končí v 17:00, přičemž jedna vyučovací hodina na ISI Surakarta (Institut Seni Indonesia Surakarta) trvá 50 minut. Oddělení karawitanu má ale hodiny v páru, tedy 100 minut bez přestávky. Hraje se vsedě a bez bot a před učebnami ve škole se tak hromadí boty, což při pozdním příchodu umožňuje celkem spolehlivě odhadnout, kolik lidí na hodině zrovna je. Pokud jsem byl ale sám připravený sedět při výuce na zemi, ne bez ponožek na dřevěných parketách.

(Do tříd se chodí zásadně naboso a učitelé nejsou výjimkou)

Výjimkou ale není ani učitel, protože ten je v hodině přirozeně taky naboso. Co je pro někoho, kdo se s místním prostředím nesetkal, dále zarážející, je naprostá absence židlí v učebnách. Žáci si jednoduše sednou na mezi nástroje gamelanu a v tureckém sedě píší poznámky, zpívají nebo hrají. Právě úvodní odstavec tohoto příspěvku představuje jeden z prvních dojmů, které mě z hodin vyprovázely. Útěchu mi tady občas přinesou tak akorát sedačky na chodbách nebo knihovna, kde jsou i stoly a lavice. Indonésané zde ovšem tráví spoustu času vsedě na zemi nejen ve škole, ale i ve svém každodenním životě a následky posedávání se pak projevují častým pokulháváním nebo pomalou chůzí. Jsou však zvyklí. I když se tady snažím protahovat a zvykat si na nový režim, musím přiznat, že první školní týdny mě z hodin vyprovázela pohmožděná a do doposud neprobádaných úhlů zohýbaná kolena, takže jsem si při odchodu občas připadal už jak místní. Výuka gamelanu odráží povahu hry na něj, probíhá výhradně ve skupině a žádné individuální hodiny ve škole neprobíhají. Nesmírně mě zaujalo, jak jsou tady všichni zvyklí trávit veškerý čas při studiu hudby společně a navzájem reagují na to, co kdo hraje. Zamyslím-li se nad tím, jak byli všichni zvyklí trávit čas na konzervatoři, hlavní náplní bylo cvičení individuálně. Pro výuku gamelanu je však typické, že hráči v hodinách rotují, aby uměli všichni zahrát part každého nástroje, a z povahy věci je tak výuka silně komunitní záležitostí. I když se po výuce občas ve třídě objevují jednotlivci, kteří cvičí, samotná výuka probíhá 100 % ve skupině. Do deníku jsem si zapsal, jak se při hodinách u nástrojů střídáme:

Způsob rotování buď všichni znají, nebo se určí na začátku hodiny. Některých nástrojů stejné kategorie je v kompletním gamelanu několik, zatímco dalších po jednom, takže podle toho, kde kdo začne, buď pokračuje k nástroji jinému, nebo se po výměně ocitne před nástrojem stejným. Když jsem tedy nevěděl, co se bude hrát, nebo jsem si chtěl zaručit, že budu mít čas se v hodině v klidu rozkoukat a poslouchat, co a jak hrají ostatní, sedl jsem si záměrně tak, abych nástroje nestřídal. Pokud chci naopak začít s nástrojem, který je složitější a chci si zaručit, „že se na mě dostane“, sednu si k němu hned na začátku nebo tak, aby na mě vyšel brzy. V hodinách neexistuje, že by se dva studenti hádali o místo, nebo že by se některý před ostatními záměrně vyhýbal místu, které na něj vychází.

I když jsem přirozeně věděl, jak asi rotování u nástrojů probíhá, ve chvíli, kdy jsem měl postupně všechny nástroje postupně obejít, jsem si začal uvědomovat, jak komplexní činnost hra na gamelan je. Pokaždé, když se při hodině podívám na jednoho z přítomných učitelů, dává pozor na více nástrojů najednou, přičemž není výjimkou, že u jednoho se sklání a vyťukává správný rytmus hry daného nástroje, zatímco zpívá (v jiném rytmu) part někoho, kdo hraje na nástroj na druhé straně místnosti.. Kdo to viděl na vlastní oči, pochopil, jak náročný úkol to je pro někoho, kdo není Javánec. I když totiž na mě studenti občas působí, jako že v hodině nedávají pozor, povídají si nebo něco píší na mobilu, z ničeho nic začnou hrát, všichni najednou a přesně. Občas taky samozřejmě ne a chvíli trvá, než si vše sedne. Po několika hodinách však většina studentů všechny party nástroje a do zápisků z hodin se dívají jen výjimečně. Hru na gamelan ve skupině si tady někdy představuju jako zámek a klíč, kdy z ničeho nic vše zapadne a odemkne se to, po čem všichni touží. Takové momentky jsou přesně tím, proč jsem sem chtěl jet, totiž abych zjistil, jak tady k takovému odemykání dochází. Moc tomu nerozumím, ale občas to slyším a někdy na tom mám dokonce i svůj podíl, což je potom samozřejmě radost největší.

S trpělivostí nejdál dojdeš aneb Opakování matka moudrosti

Coby cizinec jsem tady ve výuce poprvé v životě konfrontován s jazykem, kterému nerozumím, nicméně číselná notace kepatihan, která se při výuce používá, představuje jakýsi komunikační přechodník mezi mnou, jazykem a tím, co hrajeme. Aby toho ovšem nebylo málo, zatímco občas učitelé k žákům mluví v bahasa indonesia (indonéštině), často v mžiku přepnou do bahasa jawa (javánštiny), které studenti rozumí, ale sami s ní na učitele nemluví. Gendhingy, písně, které se na gamelan hrají, mají texty výhradně v javánštině, která má velký vliv v celospolečenském uspořádání vztahů mezi Indonésany. O vztahu společenských vrstev Indonésanů s bahasa indonesia a bahasa jawa napsal knihu James T. Siegel s názvem Solo in The New Order: Language and Hierarchy in an Indonesian City (1986), ve které se podrobně věnuje tomu, jaký význam má používání bahasa jawa ve výuce a v každodenním životě Indonésanů obecně. Pro mě to však zatím znamená jednoduše to, že pokud se při výuce mluví javánštinou, nerozumím ničemu z toho, tedy nevyužiji většinou ani to málo, co jsem se zatím z bahasa indonesia naučil. O to víc tedy poslouchám, pozoruji a snažím se nasávat cokoli, co by mohlo být při hře v budoucnu přínosné. Výrazně mi pomáhají zvukové nahrávky, které si z hodin pořizuji, nebo setkání s dalšími „darmasiswáky“, z nichž většina na gamelan hrála déle již ve svých domovských zemích, a tak mi občas dají odpověď přesně na to, čemu jsem v hodině nerozuměl. 

V hodinách je pro mě výzvou soustředit se na to, co si můžu zapamatovat a nenechat se příliš vtáhnout do stavu, kdy najednou začnu třídu pozorovat tak nějak nezúčastněně a jen se kochat, co se kolem mě děje. Snažím se ale nevyhýbat své „studentské odpovědnosti“ a protože není ve škole, stejně jako v životě místních Indonésanů, kam spěchat, myslím, že jsem na dobré cestě si na tempo výuky zvyknout. Panuje tady totiž gumový čas, jam karet, kdy se nikam nespěchá a na vše je právě tolik času, kolik se ho potřebuje. Toto výborně vystihuje i přístup vyučujících ke svým žákům. Nikdy jsem se tady nikdy nesetkal s nějakým tlakem na studenty, zvyšováním hlasu nebo vulgaritami, když někomu něco nešlo. Neznamená to ale, že by se studenti nesnažili. Protože Indonésané neradi odmítají, v hodinách se setkávám (ve srovnání s konzervatoří by se určitě dalo říct zcela nadbytečnou) trpělivostí. Jedním z příkladů je další zápis z deníku, a to konkrétně z hodiny, kde zpíváme tradiční javánské gendhingy:

 

       Při hodině Notasi Karawitan jsme na začátku opakovali jeden gendhingů, který jsme posledně zpívali. Struktura těchto setkání je vcelku jednoduchá: napíše se na tabuli notace s textem a následně třída sborově repertoár přezpívá. Tomuto ovšem předchází zpěv samotného učitele, šarmantního a okouzlujícího sedmdesátníka, který svými galantními pohyby a neustále rozzářeným úsměvem působí, jako by byl stále na pódiu. Je ovšem v učebně a brzy jsem pochopil, že způsob jeho chování nebude jeho ješitnost, ale způsob, jak studentům neustále připomínat pomyslný cíl chování „umělce“, někoho, kdo ví, jak se věci mají. Ve chvíli, kdy začíná zpívat, přestávají ostatní štěbetat, pozorují a poslouchají, co se od nich čeká. Když se potom párkrát píseň zazpívá společně, vyzívá ke zpěvu učitel jednotlivce, kteří buď jen část, nebo celou píseň, před ostatními (vsedě a na svém místě) zazpívají. Nikdo nemá možnost říct ne, protože tato možnost neexistuje. Není to ovšem mus, je to způsob. Pokud někomu zpěv nejde, jednoduše se v mu v hodině dostává víc času. Aby ale učitel neztratil tvář, tedy nebyl veřejně nucen připustit, že někdo například dozpívat dokonce nedokáže, jednoduše se čeká, až se tak stane. V takových chvílích trpím, protože u nás by se nejspíš postupovalo postupně po částech, které by se pilovali. Tady to tak není a žáci vyšších ročníků si nakonec tradiční repertoár opravdu pamatují nazpaměť. Ve třídě jsem ještě neviděl, že by se někdo někomu zle posmíval. 

(Učitel Pak Waluyo čeká, až si všichni přepíší píseň, kterou právě napsal na tabuli. Následně ji celé třídě sám dvakrát přezpívá, pak celá třída a na závěr jednotlivci. V první řadě další „darmasiswáci“.)

Protože se zde studenti v průběhu studia postupně seznamují nejen s repertoárem gamelanu, ale také s tím, jak se dá ten který gendhing hrát, probíraný repertoár v nadcházejících ročnících obohacují tím, co se právě naučili. Forma repertoáru pro gamelan je zpravidla cyklická a záleží tak na znalosti studentů, do jaké vrstvy znalosti toho kterého kousku už prostoupili a která na ně ještě čeká. V praxi to znamená, že třída „začátečníků“, se kterou momentálně do hodin chodím, hraje jeden gendhing přibližně čtyři minuty, kdy se vyčerpá „poslední vrstva“, tedy jakási varianta, kterou dokážeme společně zahrát. Tím mám na mysli, že takovou variantu jsou schopni zahrát všichni na všechny nástroje gamelanu, u kterých při výuce rotujeme. V dalších ročnících jsou již studenti ale obeznámeni s tolika variantami, že by stejný kousek mohli hrát klidně čtvrt hodiny. Vzpomeňme zde na pojem jam karet, tzv. gumový čas. Dává smysl? Myslím, že ano. Můžeme mluvit o téže písni, ale to, jak dlouho ji budeme hrát, závisí na komplexnosti vznikající ze znalosti a schopnostech všech, kteří zrovna hrají. I když bychom se tedy bavili o jen vybraném repertoáru pro gamelan, jeho znalost můžeme prohlubovat postupně a nasávat ho jako lakmusový papírek, který by mohl tmavnout (snad) až do nekonečna. Pozoruji tady princip výuky škola hrou. Některé melodie, vyhrávky a rytmy slýchá student napříč ročníky zkrátka tak často a tolikrát, že se mu vryjí do celého člověka a stanou se jakousi nevědomou součástí jeho znalosti, kterou je schopen ve skupině použít. Výkladu je tady nesrovnatelně méně než samotné hry na nástroje. Zatímco se snažím dělat poznámky tak, abych je zpětně chápal, ostatní koukají na tabuli a hrají. Čím déle se něco hraje, tím méně se v hodinách mluví, přičemž se nakonec v některých hodinách nemluví vůbec. Hodina pak třeba začne příchodem učitele, začne se hrát a skončí se, když vyprší čas. V té chvíli se u všech nástrojů většina studentů nebo všichni vystřídali. V domácnostech se tady často objevují jednotlivé nástroje gamelanu nebo celé sety a je proto nutné podotknout, že i ve skupinách začátečníků drtivá většina studentů má o gamelanu již určitě znalosti a dříve na něj už hráli. Pokud chce někdo cvičit, může ve škole požádat o písemné povolení, nechat si ho podepsat a pak hrát třeba až do setmění.

 

Zbytečnost se srovnávat 

       Jsem okouzlený pohledem na studenty, které jsou z většiny mladší než já a kteří mají hru na gamelan v krvi, a to poslechem, neustálým se setkáváním s nástroji a vlastní iniciativou. K pochopení některých úderů či rytmů si musím často sednout sám a pomalu procházet to, co jsem zaslechl na hodině, abych pochopil, co se vlastně děje. Jednoduše cvičit. V hodinách ostatní často reagují tak rychle, že si ani nestihnu uvědomit, jak totéž udělat sám. Cítím, jak můj mozek nestíhá a neustále pracuje, aby se jednak soustředil na to, co se právě děje, zároveň ale ukládal to, co právě proběhlo.

 

 S několika nástroji jsem se tady setkal poprvé, což byl vždy neuvěřitelný pocit. Bylo pro mě tak zvláštní být v kolektivu lidí, kteří jsou těmito nástroji obklopeni od malička, a aniž by si toho byli vědomi, vzít v jejich přítomnosti do ruky poprvé v životě nástroj rebab nebo se posadit za gendèr, nástroj, který mě svým sametovým a zastřeným zvukem okamžitě okouzlil. To byl nepopsatelný okamžik. To však neznamená že všichni umí najednou na vše hrát. I když jsou postupně všichni kovaní ve hře na všechny nástroje, nakonec se orientují na nástroje, v nichž vynikaj, a dochází tak k jakémusi profilování, i když výuka ve skupině probíhá vždy dál.  Všichni studenti musí chápat souvislosti mezi jednotlivými party všech nástrojů gamelanu.

(V Indonésii jsem poprvé vyzkoušel hru na gendèr, který plní významnou funkci například ve wayang kulit, stínovém divadle)


Cestování je podle mě bezpochyby nejpřínosnější způsob, jak se dozvědět o tom, jak lidé žijí a smýšlí v odlišných oblastech. Ať už tady občas procházím kulturním šokem, který se snažím přijímat za svý, nebo jsem nadšený z maličkostí jako ledového čaje ve 37 stupňovém vedru, o kterém se v Čechách dozvíme i ve zprávách, hudební svět, který mě nyní obklopuje, je zvuková injekce o síle celoživotního očkování. O tom, co dalšího zde v Solu budu poslouchat a co dalšího kromě gamelanu mě ze zvuků tohoto města zaujalo, se dozvíte více v podcastu na mém YouTube kanálu v pořadu Zvuk Sola: Studentem v Indonésii, který budete moct poslouchat od konce října 2019.  Nečekejte žádného tourist guida, ale spolehněte se, že se pokusím vybrat právě ty nahrávky, které podle mají významný podíl na koloritu prostředí, které mě obklopuje. Sampai Jumpa!

Dan Koubek

Zajímá mě svět kulturního prostředí, které jsem doposud poznal nejblíže skrze hudbu. Pod vedením Patricka Vacíka jsem studoval klasickou kytaru na Pražské konzervatoři a následně pokračoval studiem Hudební vědy FF UK, kde jsem v roce 2019 ukončil bakalářské studium. Píšu multižánrové písně, ve kterých zpěv doprovázím kytarou a v září 2019 jsem na rok odjel studovat hru na javánský gamelan do města Solo ve Střední Jávě v Indonésii.

Sdílej svůj příběh z cest i ty!

Máte svůj jedinečný příběh z cest? Chcete, aby o něm lidi věděli? Nenechávejte si cestovatelské rady jen pro sebe. Sdílej svůj příběh z cest i ty!

5 věcí, které sólo cestovatelé nechtějí slyšet

5 věcí, které sólo cestovatelé nechtějí slyšet

5 věcí, které sólo cestovatelé nechtějí slyšet

23

červenec, 2019

Ačkoliv přibývá cestovatelů, kteří se vydávají do světa úplně sami, setkáte se nejspíš ve svém okolí se spoustou nechápavých dotazů a názorů, když se na nějakou sólo cestu rozhodnete jet i vy. Některé poznámky se dokonce budou objevovat tak často, že jich budete mít brzy až po krk. Podělím se s vámi o pět nejčastějších věcí, které jako sólo cestovatelka nerada slýchám.

„Myslím, že bys neměla jezdit sama.“

Tuhle poznámku si určitě častěji vyslechnou dívky. Česká společnost si ještě na trend sólo cestování úplně nezvykla a pro mnoho lidí bývá nepochopitelné, jak může křehká dívka zvládnout cestovat v cizích krajích úplně bez pomoci. Někdy po této větě následuje dokonce také: „A nechceš si najít přítele, který by cestoval s tebou?” Ne, děkujeme, my umíme cestovat i bez kluků.

 cestovatel

Nepředstavujte si hned žádné hororové scénáře – sólo cestovatelé se většinou seznámí mnohem rychleji a s mnohem více lidmi než ti, co mají s sebou parťáka. Sólo cestování málokdy znamená, že budete pořád úplně sami.

„V dnešní době je všude tak nebezpečno.“

Aha a vy jste zřejmě všude byli, že máte o světě takový přehled, že? Pokud si představujete, že se vás všichni budou snažit zabít, jakmile jen vstoupíte za hranice naší země, mám pro vás jednu radu: přestaňte se dívat na zprávy.

 cestovatel

To, že v televizi vidíte víc špatných věcí než dobrých, vůbec neznamená, že celý svět je hrozný. Samozřejmě, že se občas dějí smutné věci. Můžete zemřít při zemětřesení, může vás zabít opilý řidič anebo na vás třeba může spadnout střecha… Je to pouze o tom být ve špatnou dobu na špatném místě. Rozhodně si nenechte namluvit, že je nebezpečné cestovat. Na spoustě míst je dokonce bezpečněji než ve vaší rodné zemi.

„A to se nebojíš?“

Samozřejmě, že všichni máme někdy trochu strach. Je úplně přirozené být před velkou cestou nervózní a ještě víc, pokud jedete někam poprvé sami. Ten strach je ale většinou vzrušením potlačen do ústraní a také mizí v momentě, kdy vystoupíme z letadla a naše dobrodružství může začít. Ne nadarmo se navíc říká, že věci, které nás v životě děsí nejvíc, jsou nakonec těmi nejlepšími.

cestovatel

„Ty se máš! Kéž bych mohl udělat to samé.“

A co vám brání? Práce na plný úvazek, která vám neumožňuje cestovat? Já z té mé odešla. Nemáte dostatek peněz? Přestaňte utrácet za drinky, kavárny a oblečení a začněte šetřit. Že nemůžete jen tak všeho nechat? Nikdo přece netvrdí, že se nevrátíte. Nebo snad nemůžete nikam jet, protože máte děti? Vím o lidech, kteří cestují s dětmi (i když tomu už se samozřejmě nedá říkat sólo cestování). Pravda je taková, že pro lidi je daleko jednodušší vymýšlet si výmluvy, proč si nemohou plnit sny než zkusit vystoupit ze své komfortní zóny.

 cestovatel

Je pochopitelné, že (sólo) cestování není pro každého. Ale neříkejte nám prosím, že „se máme“. Nespadlo nám to jen tak do klína, ale pravděpodobně jsme kvůli tomu něco obětovali a hodně pro to udělali. A vy můžete také – už jenom to, že jste se narodili s českým nebo slovenským pasem, vám dává obrovskou výhodu oproti velké části světa.

„Cestování je hrozně drahé, obzvlášť pro sólo cestovatele.“

Cestování je tak drahé, jak si ho uděláte. Batůžkáři cestující delší dobu dávají přednost hostelům, nepohodlným autobusům a levnému jídlu před luxusními resorty. Když jste sami, můžete navíc kdykoliv využít Couchsurfing, dobrovolničit výměnou za ubytování nebo dokonce na cestách pracovat, aniž byste tím omezovali své spolucestovatele. Není také pravda, že sólo cestovatelé si za všechno připlatí. Ve dvou a více lidech si sice můžete rozdělit některé náklady, ale třeba postel v hostelu pro jednoho často vyjde levněji než sdílet pokoj ve dvou lidech.

cestovatel

 

A jaké věci neradi slyšíte od svých známých vy?

Michaela Ordošová

Míša je pořádkumilovný introvert, který podezřele často opouští svoji komfortní zónu. Například studiem a prací v Londýně, procestováním východní a jihovýchodní Asie na vlastní pěst nebo povídáním o sólo cestování na svém Youtube kanále. Její cesty můžete sledovat také na Instagramu.

3 cestovatelky, které mají pro strach uděláno

3 cestovatelky, které mají pro strach uděláno

3 cestovatelky, které mají pro strach uděláno

15

březen, 2019

Cestovat sólo může být pořádně dobrodružnou zábavou, zvláště pak pro ženu, která se rozhodne navštívit země, které se na první pohled nezdají nijak zvlášť nakloněny ženské emancipaci. Tyhle cestovatelky ale dokazují, že věřit lidem, a především sobě sama může být pořádná jízda!

První žena, která navštívila všechny země světa

Zobrazit příspěvek na Instagramu

 

Příspěvek sdílený Cassie De Pecol (@cassiedepecol),


Cassie De Pecol je sympatická mladá blondýnka, narozdíl od většiny svých vrstevníků však drží hned dva Guinnessovy rekordy – ve 27 letech se stala nejrychlejší osobou a zároveň první ženou, které se podařilo procestovat každý suverénní stát na světě. Projekt Expedition 196 trval 18 měsíců a 26 dnů. Celkem 255krát se Cassie ocitla na palubě letadla, do poslední země, Jemenu, ale dorazila autobusem. Mezi Cassiiny nejoblíbenější státy patří takové, jako je často opomíjené Mongolsko, Bhútán nebo Pákistán.

 

 

 

 

 

Zobrazit příspěvek na Instagramu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příspěvek sdílený Cassie De Pecol (@cassiedepecol),

 

Celá cesta vyšla přibližně na 198,000 $, tedy asi 4 356 000 Kč, většinu nákladů však pokryly sponzorské dary. Neuvěřitelnou výši příspěvků si Cassie odůvodňuje posláním, které mohlo v mnohých investorech zarezonovat: „Rekord byl skvělým impulsem, jak získat finance pro svou misi – propagovat mír prostřednictvím cestování. Chtěla jsem naučit mladé o důležitosti toho mít cíl a také se pokusit změnit svět. A také jsem chtěla lidem dokázat, že se mýlí v názorech na válečné země. I v nich žijí milí lidé a je bezpečné i sem cestovat.“

Zobrazit příspěvek na Instagramu

 

Příspěvek sdílený Cassie De Pecol (@cassiedepecol),


Během cesty se Cassie jako ambasadorka mírového institutu (International Institute of Peace Through Tourism and Skal International) setkala s 16 000 studenty turismu, aby společně diskutovali o udržitelné budoucnosti cestování. Expedice však nebyla vždy bez obtíží, v Severní Koreji se například setkala s vojákem, který se na její účet vyjádřil slovy: „Zničíme tě, Ameriko.“

O své expedici napsala Cassie De Pecol knihu, brzy plánuje dokončit také dokument, pro který na cestách sbírala materiál.

Nejmladší návštěvnice všech zemí světa

Zobrazit příspěvek na Instagramu

 

Příspěvek sdílený L E X I E A L F O R D (@lexielimitless),


Alexis Alford je dvacetiletá Američanka a fanynka Kerouacovy knihy Na cestě, má v plánu procestovat všech 196 zemí světa ještě před tím, než dosáhne věku, kdy občan USA může poprvé legálně ochutnat alkohol – jejím cílem je navštívit všechny země před svými 21. narozeninami v roce 2019. A velmi pravděpodobně se jí její sen splní, zbývá jí už jen 10 zemí!

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zobrazit příspěvek na Instagramu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příspěvek sdílený L E X I E A L F O R D (@lexielimitless),

 

 

 

 

Aktuálním držitelem rekordu je londýnský bankéř James Asquith, který měl na svém kontě návštěvu všech 196 suverénních států ve věku 24 let – Lexie se však stále drží svého plánu dokončit cestu před 21. narozeninami i přes to, že má stále pořádný náskok a mohla by tedy zvolnit.

Zobrazit příspěvek na Instagramu

 

Příspěvek sdílený L E X I E A L F O R D (@lexielimitless),


Cestovní horečku má v rodinné anamnéze, její rodiče vlastní cestovní agenturu. Alexis by ráda inspirovala ženy k cestě za svými sny. „Jsme novou generací žen, které plní své touhy ne přes obtíže, kterým čelí, ale právě pro ně.“ Lexie si na cestu šetřila od svých dvanácti let. Už tehdy bylo její motto velmi prosté – Jak můžeš změnit svět, když jsi ho nikdy nenavštívila?

 

 

Nejmladší žena, která obeplula svět

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zobrazit příspěvek na Instagramu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příspěvek sdílený Filika Yelken / Sailing Filika (@filikayelken),

 

 

 

 

Holanďanka Laura Dekker byla předurčena k plachtění. Narodila se během sedmileté plavby svých rodičů na jachtě v blízkosti města Whangarei na Novém Zélandu, první loď dostala v šesti. Když ve svých 14 letech připlula do Anglie, místní správa sociálního zabezpečení nařídila otci, aby svou dceru doprovodil na cestě zpět, on však odpověděl, že Laura umí doplachtit sama. To se ale úřadům nelíbilo, a tak byla Laura umístěna do dětského domova, kde vyčkala příletu svého otce. Ten ji vyzvedl, doprovodil na její jachtu, a pak odletěl zpět domů. To je panečku výchova!

Zobrazit příspěvek na Instagramu

 

Příspěvek sdílený Lori Kallestad (@lorikallestad),

Když se Laura tentýž rok rozhodla, že by ráda během dvou let obeplula svět, nizozemské soudy byly zpočátku proti. Po několikaměsíčním jednání však padl verdikt – ať rozhodnou rodiče. Laura vyplula během dvou týdnů. Cestu úspěšně zakončila po 74 týdnech od vyplutí zakotvením na ostrově Svatého Martina v Karibiku 21. ledna 2012. Ve svých 16 letech a 123 dnech se tak stala nejmladším člověkem, který kdy (o samotě) obeplul svět.

Máte také svůj cestovatelský vzor?

Iveta Jakubčíková

Studentka divadelní produkce s moravskou krví a červeným vínem proudícím v žilách. Z posledních 24 měsíců strávila 12 na cestách - mezi její oblíbené cestovatelské zážitky patří setkání s velrybami a mývaly v Kanadě, koupání v severním Atlantském oceánu, roadtripy po Evropě nebo pozorování polární záře na Islandu a ve Finsku. Její cesty můžete sledovat také na instagramu.

23 věcí, které by měly vědět všechny sólo cestovatelky

23 věcí, které by měly vědět všechny sólo cestovatelky

23 věcí, které by měly vědět všechny sólo cestovatelky

14
červen, 2018
Je hodně věcí, které může zažít žena (samozřejmě i muž), cestující sama (události, které se nestanou, když cestujete s někým jiným). Je to jako klub, do něhož se může dostat skoro každý, ale jen málo o něm ví. Ale ženy, které cestovaly sólo, vědí, že to není tak strašlivé, jak si mohly myslet, našly mnohem více odměňování, než si představovaly.

Cestování po světě sólo vám dá mnoho lekcí a uvědomění, že existují určité pravdy, které se naučíte, jen když cestujete po světě na vlastní pěst:

1. Je mnohem vzrušující vyzkoušet nová jídla na druhé straně světa a zjistit, že se nám to moc líbí, než jít do kopie té samé restaurace doma.

2. Exotické jídlo vskutku chutná lépe, když ho jíte rukama., zatímco sedíte bez bot na podlaze. Je to požitek.

 

3. Bytí v houpací síti na tropické pláži, do toho píseň oceánu a magických vln, ať už vše na vlastní pěst nebo obklopené novými přáteli, stojí za tisíce štípanců od komára.

 

4. Umíte a můžete říci „ahoj“ a „děkuji“ ve více jazycích, než bys řekl švec.

5. Hra s dítětem v jiném jazyce vás zahřeje u srdce mnoho více než všechny světově proslulé svetry.

 

6. Lidé jsou krásní všude, v každém světle, tvaru a velikosti. Neexistuje absolutně žádná jedinečná krása.

 

7. Neexistuje žádný větší spěch a radost než koupit letenku na místo, které my sami chceme vidět a které jsme si jen my sami vybrali.

 

 

8. Je o moc víc sexy mít více razítek v pasu, než mít hodinky a fantastickou peněženku.

 

9. Srdce s cukrem je o tolik příjemnější, když sedíte v Evropě a dáváte si čokoládový croissant s celodenním dobrodružstvím před vámi.

 

10. Nezáleží na tom, co má někdo na sobě, odkud pochází nebo jak vypadá jeho spořicí účet. Pokud dokáže vést inteligentní konverzaci na půli cesty po celém světě, rádi se budete věnovat každému jeho slovu.

 

 

 

 

11. Espresso opravdu chutná lépe v Itálii a Panang curry opravdu chutná v Thajsku jako ráj na zemi.

 

12. Vědět, jak vypadá, když slunce stoupá nad oceánem na druhé straně zeměkoule, stojí více než všechny instagramové fotky na světě.

13. Informační kanál facebooku je mnohem méně zajímavý, když máme před sebou celý den dobrodružství bez plánů, bez závazků a bez přítěže.

14. Možná, že make-up a vlasové přípravky a kulmy nejsou vše, co je nutné mít na cestě. Nejen, že jsou zbytečnou přítěží, ale ke konci dne zjistíte, že je vlastně nepotřebujete.

15. Jste schopni říci „ano“, aniž byste se museli přihlásit k někomu na věky věků. Máte totiž možnost absolutní svobody.

16. Jste schopni říci „ne“, aniž byste někoho urazili či osočovali, protože vás na všechno vaše sólo cesta připravila.

17. Jste odvážnější, než jste si mysleli.

18. Jste schopni dělat věci, které by vás před rokem vyděsily.

 

19. Žádná učebna nikdy nebude lepším výchovným prostředím, než jít sami po silnici a čekat na auto.

 

20. Žádná zasedací místnost, pracovní pohovor nebo party, kde nikoho neznáváte, vás nemůže zastrašit, protože víte, jaké to je jít sólo ze země do země, kde je všechno cizí a nové. A vy jste to zvládli jako profíci.

 

21. Sem a tam bylo několik chyb a „výchovných zkušeností“, ale díky tomu je to o to lepší.


 

 

    A post shared by Ella (@iamellajean) on    

 

 

22. Ze všech věcí, které jste se naučili, si budete nejvíce pamatovat, že jste schopní jako jednotlivci lépe chápat, jak teď zapadnete do světa. To je něco, co bude prospěšné pro zbytek vašeho života.

 

23. Když skončí výlet, budete si pamatovat tolik věcí, že jednoduše za chvíli znovu skočíte do letadla.

 

Obzvláště ženy, co cestují samy, vědí, že sólo cestování je ten nejlepší dárek. Poskytuje vám šanci rozvíjet vaši důvěru, činit všechna rozhodnutí o tom, kam chceme jít a co chceme dělat, a být generálním ředitelem vlastního života a dobrodružství. Tato důvěra a schopnost přechází do našeho každodenního života dlouho po skončení cesty.

Co vy a sólo cesty? Už jste něco podnikli nebo se teprve chystáte? A pokud se stále bojíte přečtěte si náš článek o bezpečných zemích, které jako sólo cestovatelky oceníte.

Aneta Strohová

Aneta, neboli také Ejnets, jezdí všude low-cost, hlavně po Evropě a Americe, ráda žije v evropských teplých krajích a píše o tom a svém životě na jejím blogu Ejnets. Její životní láska je Lisabon a dobré víno. O čemž se také na blogu dozvíte.

10 nejlepších destinací pro solo cestovatele

10 nejlepších destinací pro solo cestovatele

10 nejlepších destinací pro solo cestovatele

29

srpen, 2017

Máte akutní potřebu odjet někam pryč? Potřebujete dobrodružství, které nebude ani trochu připomínat každodenní realitu? Budete potřebovat nějaké pohádkové místo, které vás donutí zamyslet se, jestli Pán prstenů a Harry Potter náhodou nevznikli podle skutečné události. Inspiraci určitě najdete v našem seznamu 10 nejlepších destinací pro solo cestovatele.

10. Irsko

solo Irsko

Co se týče bezpečnosti, Irsko se umístilo v žebříčku na 11. místě, takže pokud se bojíte o vlastní bezpečnost, tady problém nebude. Země je opravdu jako z pohádky, hodně zelená, neustále tu prší, všude samá velká otevřená prostranství. Je ideální pro solo cestovatele, kteří chtějí procházet nádherné scenérie svým vlastním tempem. Mimochodem, Irsko je údajně hodně podobné Novému Zélandu. Akorát je mnohem blíž!

9. Skotsko

solo Skotsko

Drsná a hrubá, ale přesto tak nádherná krajina. Před výpravou do Skotské vysočiny se nejdřív zastavte na pár dní v překrásném Edinburghu, který založili Římané.

8. Fiji

Pokud se vám zachtělo výletu do exotičtější destinace, vydejte se na Fiji. Realitu vám tyto ostrůvky nebudou připomínat ani vzdáleně. Mimochodem, nejdražší na cestě na Fiji je právě cesta, na samotných ostrovech už moc neutratíte. Ideální místo pro solo batůžkáře!

7. Austrálie

Austrálie je jedna z nejbezpečnějších zemí, kam se vydat, na druhou stranu zde můžete potkat jedny z nejnebezpečnějších zvířat na světě. Je krásná a divoká, a napříč celou zemí se její části liší. Australané jsou navíc velmi uvolnění a “v pohodě”. Hlavním benefitem pro nás Čechy bude zlepšení angličtiny. Nevíte, kam se vydat dřív? Přečtěte si náš článek o Austrálii.

6. Chile

solo Chile

Chile je kouzelná země, od severu k jihu se její krása proměňuje. Od vyprahlých plání pouště Atacama, až po ledovcovou Patagonii. Navíc je po celém území velké množství různých druhů zvířat, která běžně jinde nepotkáte.

 

 

5. Thajsko

solo Thajsko

V Thajsku se na vás každý usmívá. Údajně se jedná o zemi s nejšťastnějšími lidmi na planetě, takže je jasné, kam poslat solo cestovatele, aby jim nebylo smutno po domově. Thajsko je zemí s krásnými plážemi, úžasným jídlem a skvělými možnostmi vyžití. Navíc tady potkáte další batůžkáře, takže se jedná o perfektní místo, pokud si chcete udělat kamarády na cestách.

4. Costa Rica

Costa Rica je o přírodě. Většinu času, který kde strávíte, budete venku prozkoumávat všechny kouty této středoamerické země. Toulky džunglí, povalování na bílém písku na pláži, koupání v horkých pramenech v horách, jízda na kajaku… je jen na vás, pro co se rozhodnete. Navíc je tato země plná expatů a cestovatelů, takže pokud budete chtít, můžete se snadno seznámit.

3. Kanada

solo Kanada

Kanada je ideální pro aktivní solo cestovatele, kteří se rádi zabaví v přírodě. Jedny z nejkrásnějších hor i jezer najdete právě tady, a v létě i v zimě Kanada nabízí jedny z nejhezčích přírodních panoramat. Pokaždé je nádherná, vždy ale něčím novým překvapí.

2. Finsko

solo Finsko

Lidé, kteří se podívají do Finska, často tvrdí, že země vypadá jako příroda z Letopisů Narnie. Stejně jako Chile je zemí se zajímavě diverzifikovanou přírodou od neustále zimního Laponska až po romantické město Savonlinna, kde člověk zažije 4 roční období. Pokud chcete poznat opravdu dobrodružnou zemi, Finsko je tou správnou volbou.

1. Norsko

solo Norsko

Kde jinde najít oázu klidu než v Norsku. 21 národních parků a majestátní fjordy krásné natolik, že vám div nepraskne objektiv foťáku. Pokud hledáte únik od každodenní rutiny a zároveň chcete najít sami sebe, tohle je perfektní místo, kde strávit čas sám se sebou.

Pin It on Pinterest