Utopená historie, Turecko

Utopená historie, Turecko

Utopená historie, Turecko

4.

únor, 2022

Tam, kde se ještě před rokem rozkládala vesnice Hasankeyf, je nyní možné spatřit hladinu nové turecké přehrady jménem Ilisu. Spoutání řeky Tigris bylo dokončeno a osídlení staré více než 12 000 let zmizelo v hlubinách. Mnozí nazývají tento projekt destrukcí, jiní naopak pokrokem.

Návštěvnické centrum v budovaném turistickém komplexu u nově vystavené vesnice Hasankyef

Více než sedm set rodin bylo přesunuto do nově vybudované zástavby, nazvané opět Hasankeyf, ležící asi tři kilometry od jejich původních domovů na druhé straně řeky. Mezitím na břehu přehrady vyrůstá nové archeologické centrum, do nějž byly přemístěny některé historicky cenné stavby a velké množství unikátních artefaktů.

Přesuny staveb jsou náročnou prací

ÚRODNÝ PŮLMĚSÍC

O civilizacích vzkvétají-cích před tisíci let mezi řekami Eufrat a Tigris se každý z nás učí již na zá-kladní škole. Pás země nazývaný úrodný půlměsíc zrodil říše Sumeru, Elamu, Babylonie, Akkadskou říši a mnohé další. Není proto divu, že vesnice Hasankeyf, ležící na březích řeky Tigris, patří k místům s nejdelším kontinuálním osídlením na světě. Lidé zde žijí již déle než dvanáct tisíc let.První významnější roli mělo místní osídlení v době, kdy patřilo pod nadvládu Římské říše. Im-periální armáda si zde zřídila svoji základnu, kde byla například umístěna II. Legie Partica založená císařem Septimiem Severem pro útok na Parth­skou říši. Ve městě byla vybudována pevnost, jež měla chránit jednu z posledních východních výsp obrovské říše. V pátém století našeho letopočtu je doložen také biskup pocházející z města Cepha,jak se osídlení tehdy nazývalo, což dokazuje jeho důležitost i rozvinutou lokální infrastrukturu.

ELEKTŘINOU K PROSPERITĚ?

Jednou z unikátních místních památek, která je nyní však na dně přehrady, je středověký most. Archeo­logové předpokládají existenci mostu již v době římské, ale chybí pro ni důkazy. Ty však přicházejí s muslimskými dobyvateli v 7. století, kteří se o stojí-cím mostě zmínili. Město neslo během arabské vlády jméno Hisn Kayfa. S pří-chodem dynastie Ajjúbov-ců ve 13. století se objevilo jméno Hasankeyf. Během různých bojů o lokální moc se stalo Hasan-keyf často odměnou za loajalitu či místem k dobývání, to vše však ukazuje na význam místního osídlen íi velké možnosti zisků z tamního obchodu. Na počátku 14. století se oblasti zmocnila Osmanská říše a její atraktivita pomalu upadala. V té době zde žily tisíce rodin v do-mech, ale také v jeskyních vytesa-ných do okolních skal. Nejdivočejší odhady velikosti starověké popula-ce mluví až o 100 000 obyvatelích, i když realita bude jistě o něco nižší. Dnes v okolí přebývá jen něco přes tři tisíce obyvatel. Práce na samotné přehradě začaly v roce 2006, ale již před tím provázely celý projekt protesty místních starousedlíků, ochránců památek, ekologů i některých politiků. V roce 2009 od projektu odstoupili mnozí evropští partneři v čele s Německem, Rakouskem a Švýcarskem. Jejich důvodem byly hlavně obavy o ekologické, kul-turní, ale také společenské dopady projektu na velice unikátní lokali-tu. Turecká vláda argumentuje tím, že projekt přinese zemi elektřinu a díky ní i větší prosperitu. Proti stavbě se staví také Irák, jelikož se bojí dopadů na vodní hospodářství své země.

Přehrada Ilisu by měla výrazně přispět k energetické politice Turecka

Přehrada Ilisu

HASANKEYF 21. STOLETÍI

přes stoupající hladinu vody bylo ještě na jaře letošního roku stále možné vidět stovky jeskyní, které nesou stopy po dávném osídlení. Mnohé z nich přečkají i nynější potopu, protože jsou vysoko v kopcích. Tyto dávné příbytky nyní je a bude možné navštívit i v době plně naplněné přehradní nádrže. Avšak mnoho těch, které již nyní pohltila přehrada, bylo osídlených ještě před pár desítkami let. V březnu roku 2021 byla zdejší lokalita naprosto prázdná. Mezi skalami a ruinami domů se nepohybovali turisté, ani místní ani zahra-niční. Bylo tedy možné si vše v klidu prohlédnout. Na řadě míst byly stále vidět pozůstatky každoden-ního života, a není se čemu divit. Některé z jeskyní i domů byly obývány ještě poměrně nedávno. Mnozí obyvatelé nově vzniklé vesnice Hasankeyf vzpomínají na to, že se v nich narodili a prožili velkou část svého života. Megalomanský projekt tak nepohřbívá pouze historii starou stovky let, ale také vzpomínky, jež mají lidé stále v živé paměti.Nad přehradou nejsou však k vidění pouze domy a jeskyně, je zde také možné nalézt pozůstat-ky opevnění a kamenné mešity s minarety, nejstar-ší z 12. století. Jejich kouzlo spočívá hlavně v jisté neměnnosti, jelikož žádná z nich neprošla od svého vybudování žádnou „moderní“ přestavbou. Samotné kouzlo dávného života člověka nechce ze zbytků Hasankeyf pustit. Okolní krajina a celá zdejší scenerie jsou prostě ohromující.

Mauzoleum Zaynal Beg Türbesi vybudovali v 15. století na počest významného člena Akkojunluské říše.

PŘESOUVÁNÍ MAUZOLEA

Opravdu unikátní místní památkou bylo mauzoleum Zaynal Beg Türbesi, kdysi postavené pro prince z rodu Ak Kojun, jenž v 15. a 16. století ovládal celé dnešní východní Turecko. Při stavbě přehrady bylo 12. května 2017 přesunuto na druhý břeh řeky, a nyní je možné ho navštívit v rámci nově budovaného muzejního komplexu. Celá operace byla unikátním projektem, který si vyžádal obrovské úsilí z řad dělníků a expertů na přesun památek, a to nemluvím o obrovských finančních nákladech. Fotografie hrobky, pohybující se na kolečkách na své nové umístění, obletěly svět. Tuto stavbu ve středoasijském stylu pokrývá velké množství barevných kachlů, i tím se odlišuje od tradičních místních muslimských hrobek. I po svém přesunu je symbolem celé lokality a její návštěva patří k základním povinnostem každého turisty. Další monument, jenž byl přesunut do nově vznikajícího komplexu, je minaret mešity El Rizk. Jeho štíhlou siluetu je možné vidět prakticky okamžitě a nikoho nenechá na pochybách o schopnostech dávných stavitelů. Přesunut byl také několik století starý hammám, vážící více jak 1600 tun, došlo k tomu 6. září 2018 po speciálně připravené cestě. O několik měsíců později, přesněji 21. prosince 2018, byla na speciálním vozidle přemístěna i šest set let stará mešita Eyyubi.

Mauzoleum Zaynal Beg Türbesi vybudovali v 15. století

BUDOUCÍ STŘEDOBOD TURISMU

Památkou, kterou již není možné spatřit, je most přes řeku Tigris, respektive jeho pozůstatek. Obrovský most byl postaven ve 12. století a tvořilo ho pět oblouků. Místním sloužil po generace, než ho zničilo zemětřesení, poslední ránu mu daly stoupající vody přehrady Ilisu. Mnoho pamětihodností zmizelo za cenu pokroku, mnoho jich ale bylo zachráněno. Návštěva okolí vesnice Hasankeyf je i v 21. století neopakovatelným zážitkem. V březnu roku 2021 byly z bývalé vesnice vidět jen zbytky domů čnějící kousek nad hladinu a jeskyně zahloubené vysoko do okolních kopců. Kvůli celosvětové pandemii COVID­19 a obecnému strachu z cestování jsou lodě přivážející turisty na druhý břeh řeky Tigris spíše výjimkou než pravidlem. Přesto se tu i v této době turista sem tam vyskytne, má totiž unikátní možnost vidět vše bez davů dalších návštěvníků, a to jak místních, tak zahraničních. Toto místo se jednou stane středobodem zdejšího turistického průmyslu a zaplaví ho davy lidí, stejně jako vody řeky zatopily vesnici přežívající na tomto místě více než 12 000 let.

Chcete se podivat na přednášky – promítaní od Jirky či mnoha dalších cestovatelů? Navštivtě CESTOLUB 🙂

https://www.cestoklub.cz

Kika Šrédlová

Jiří Kalát

Je cestující pisálek přednášející pro lidi, kteří rádi naslouchají. Miluje Blízký východ a severní Afriku, ale rád se toulá kdekoliv, kde je možné zažít nějaké to dobrodružství či poznat něco nového. Jeho specialitou je dění v Izraeli a na území Palestinské samosprávy. Pro neutuchající fascinaci tématem se rozhodl přestěhovat do Jeruzaléma. Zde se mu poštěstilo rok žít, pracovat a mohl se tak podívat pod pokličku tamního konfliktu, poznat jeho aktéry a zažít jen těžko představitelné situace. O svém pobytu vydal také knihu. Pod názvem Všichni tady lžou se ukrývá surový cestopis s přesahem do roviny společenské, politické i historické. 

Baví vás naše články?

Na našem blogu zveřejňujeme jen střípky z toho, co se můžete dočíst v tištěné nebo elektronické verzi časopisu Koktejl. Vydejte se s námi objevovat svět. Díky předplatnému časopisu Koktejl budete neustále na cestách.

Voňavou cestou kávy; 5 zemí, kde tomu rozumí

Voňavou cestou kávy; 5 zemí, kde tomu rozumí

Voňavou cestou kávy; 5 zemí, kde tomu rozumí

19

červenec, 2019

Káva! Tekuté štěstí, bez kterého po ránu většina z nás ani nerozlepí oči. Její chuť záleží na několika faktorech, mimo jiné době pražení, způsobu přípravy či odrůdě kávovníku, ze kterého kávová zrna pocházejí. V rozličných částech světa upřednostňují milovníci kávy různé stupně kyselosti. Zajímá vás víc? Pojeďte s námi na cestu za těmi nejzajímavějšími kávovými destinacemi!

Švédsko 

Podle International Coffee Organization představují severské národy nejaktivnější konzumenty kávy na světě. Při severském jemném pražení slyšíme okolo deváté minuty puknutí podobné tomu, které se ozývá při přípravě popcornu v mikrovlnné troubě, a proces pražení kávy tady končí. Při konzumaci takto pražené kávy očekáváme vysokou míru kyselosti, světle hnědou barvu a jemnou chuť. Ve Finsku se káva pije černá, případně s rostlinným mlékem. (Víte, že téměř 20 % Finů trpí zdravotní nesnášenlivostí laktózy?) Je to však Švédsko, které pití kávy povýšilo na další úroveň – takzvaná fika, tedy pití kávy s pojídáním dortíku, je neodmyslitelnou součástí švédské kultury. Na fice se mladí Švédové setkávají nejen se svými kolegy a přáteli, ale také potenciálními partnery. Fika představuje setkání v nenuceném neformálním prostředí, které nekřičí rande na kilometry daleko – šikovné, nemyslíte?

káva

Itálie

Kavárníci z Itálie jsou naprostým opakem Švédů, co se záliby v úpravě kávy týče. Narozdíl od severské jemné úpravy je italská káva tmavě pražená, hutná, olejnatá a dokonce hořká. V Itálii se cappuccino nikdy neservíruje po jedenácté dopolední, pozdější hodiny jsou určeny espressu, které se často konzumuje ve stoje u baru. Itálie je domovinou moka konviček, ve kterých si mnoho z nás doma denně připravuje kávu. 

káva

 

Kuba

Pokud jste si mysleli, že prázdniny na Kubě jsou výhradně o popíjení rumu a kouření ručně balených doutníků, pak jste tuto zemi nejspíš ještě nenavštívili. Káva se zde pěstuje už od osmnáctého století, v minulosti se kubánská káva míchala s praženým hráškem, čímž vzniklo její nezaměnitelné aroma. V současné době představuje kávový průmysl neopomenutelnou část kubánského vývozu – největšími odběrateli kávy z Kuby jsou Japonsko, Francie, Německo a Kanada.

káva

Havaj

Jedním ze dvou pěstitelských států v USA je Havaj. Tropické deště, vulkanická půda a divoký pasátový vítr představují jedinečné prostředí pro pěstování kávy, havajská káva má proto nezaměnitelnou chuť a aroma. Ne nadarmo patří Kona Coffee, pěstírna situovaná na velkém ostrově Havaj (jeden z ostrovů státu Havaj), díky svému specifickému charakteru mezi nejznámější světové kávové distributory.  

káva

 

Turecko 

Turecká káva je plná chuti, připravuje se v tradiční džezvě, měděné nádobce na kávu černou jako noc. Jedná se o přípravu kávy, ve které se soutěží a ve které se neodděluje sedlina od extraktu filtrováním, ale jen opatrným naléváním, podobně jako u české verze turka (kávě s lógrem). Turecká káva se sladí a její jemně mletá zrna (téměř na prášek) nikdy neprocházejí varem. 

káva 

 

Jakou úpravu kávy máte nejraději vy? A jste spokojeni s její kvalitou na cestách?

Iveta Jakubčíková

Studentka divadelní produkce s moravskou krví a červeným vínem proudícím v žilách. Z posledních 24 měsíců strávila 12 na cestách - mezi její oblíbené cestovatelské zážitky patří setkání s velrybami a mývaly v Kanadě, koupání v severním Atlantském oceánu, roadtripy po Evropě nebo pozorování polární záře na Islandu a ve Finsku. Její cesty můžete sledovat také na instagramu.

Mini průvodce Tureckem

Mini průvodce Tureckem

Země půlměsíce

Při první návštěvě Turecka vás ohromí neskutečná různorodost krajiny, projevující se na každém kroku od egejských pláží až po vzdálené východní hory. Takový pohled vás pak při každé další návštěvě nasytí stejně dobře jako všudypřítomné kebaby. Nudit se nebudete ani na chvilku, i když zrovna nebudete smlouvat s prodavači s velkými kníry na bazaru. V rušném Istanbulu zažijete romantiku i davové šílenství jako v kterékoli jiné, typické západní metropoli. Můžete kroužit jak po Bosporu, tak po tržnicích a nočních klubech. V prázdninových destinacích, jako je Kapadókie a jihozápadní pobřeží, zase můžete šlapat po horách, jezdit na koni nebo se věnovat vodním sportům a občas to proložit uzobáváním chuťovek na terase s panoramatickým výhledem. V méně zalidněných východních krajích se nad pláněmi starověké Mezopotámie zvedají medově zbarvené pahorky a větrem ošlehané a opršené památky dodávají horským masivům lehkou příchuť romantiky. Neopomeňte tureckou kuchyni, která je jednou z nejlepších, jaké jste kdy ochutnali. Za prozkoumání stojí také bohatá historie a pestrá kultura, kterou utvářela jedinečná poloha Turecka v místech, kde si Evropa podává ruku s Asií. Ponořit se do kulturních zákoutí Turecka je stejně jednoduché, jako smočit se v seldžuckém nebo osmanském hamámu, zakousnout se do kebabu a okusit příchutě, které sem zavítaly po hedvábné cestě, nebo navštívit antické zříceniny rozeseté po zdejších polích, zátokách a pahorcích. Když to vše vezmete do úvahy, sotva překvapí, že Turecko přitahuje již dlouhá staletí tolik návštěvníků. Přidejte se k nim a objevujte sami pro sebe jeho odkaz.

Co rozhodně navštívit v Turecku

Užitečné informace

Mezi ČR a TR je uplatňována od roku 1991 bezvízová dohoda pro diplomatické a služební pasy ČR a pro diplomatické, služební a zvláštní pasy TR. Vláda Turecké republiky zrušila s účinností od 1. ledna 2005 vízovou povinnost pro držitele cestovních pasů České republiky, kteří cestují do Turecké republiky za turistickým účelem a jejichž pobyt nepřesáhne 90 dnů v průběhu 180 dnů. Od 1. 2. 2012 si čeští občané cestující do Turecka za účelem turistiky rovněž mohou před vypršením „bezvízových“ 90 dnů požádat u úřadu guvernéra provincie, ve které se nacházejí, o vystavení povolení k pobytu až na dalších 180 dnů. Detailní informace podmínek podání žádosti poskytne místně příslušné oddělení turecké cizinecké policie. Občané ČR, kteří cestují do Turecké republiky za jiným účelem než turistickým, si nadále musejí k cestám do Turecké republiky obstarat vízum. Při cestě motorovým vozidlem je vždy vozidlo zapsáno na hraničním přechodu tureckými celními orgány do pasu majitele vozu, nebo osoby s oprávněním dané vozidlo řídit. V případě, že řidič není osobou uvedenou v technickém průkazu jako majitel, vyžadují turecké celní orgány předložení plné moci podepsané majitelem, opravňující tuto osobu vozidlo používat. Důrazně doporučujeme, aby řidič vozidla při vjezdu do Turecka trval na zapsání vozidla do svého cestovního pasu a předešel tak případným obtížím při opuštění země. Do cestovního pasu je rovněž zanesen termín, do kdy má být vozidlo vyvezeno zpět, popř. přihlášeno. Toto povolení je vydáváno maximálně na dobu 180 dnů. Daný osobní automobil může opustit území Turecka pouze s řidičem, který má vozidlo zapsané v cestovním pase. Osobě, v jejímž cestovním pase je vozidlo zapsáno, je zabráněno opustit Turecko bez tohoto vozidla nebo bez předložení potvrzení, že vozidlo bylo v zemi přihlášeno, popř. uloženo do celního skladu. Českým občanům cestujícím přes Turecko do Sýrie a Íránu se doporučuje, aby si víza těchto zemí obstarali již v Praze, neboť zastupitelské úřady Sýrie a Íránu v Turecku víza obvykle odmítají vystavit.
 • První pomoc – 112
 • Hasiči – 110
 • Policie – 155
Autobusy jsou rychlé a efektivní, vlaky většinou pomalé
Napětí: 230 V, frekvence: 50 Hz
+3 GMT

Kdy vyrazit

Hlavní sezona – červen–srpen

Ceny i teploty šplhají do nebeských výšin. Všude velké davy, rezervujte s předstihem. Turecké prázdniny jsou od poloviny června do poloviny září. Hlavní sezona připadá v Istanbulu na duben, květen, září a říjen.

Vedlejší sezona – květen a září

Méně davů, většina obchodů je otevřena, ceny jsou nižší. Příjemné teplo. Vedlejší sezona připadá v Istanbulu na období od června do srpna.

Mimo sezonu – říjen–duben

Říjen je podzim, jaro začíná v dubnu. Ubytovací zařízení v turistických oblastech jsou mimo provoz nebo nabízejí slevy. Svátek obětování Kurban Bayramı (Íd al-Adhá) připadá na říjen. Hluchá sezona připadá v Istanbulu na období od listopadu do března.

Hlavní sezona – červen–srpen

Ceny i teploty šplhají do nebeských výšin. Všude velké davy, rezervujte s předstihem. Turecké prázdniny jsou od poloviny června do poloviny září. Hlavní sezona připadá v Istanbulu na duben, květen, září a říjen.

Vedlejší sezona – květen a září

Méně davů, většina obchodů je otevřena, ceny jsou nižší. Příjemné teplo. Vedlejší sezona připadá v Istanbulu na období od června do srpna.

Mimo sezonu – říjen–duben

Říjen je podzim, jaro začíná v dubnu. Ubytovací zařízení v turistických oblastech jsou mimo provoz nebo nabízejí slevy. Svátek obětování Kurban Bayramı (Íd al-Adhá) připadá na říjen. Hluchá sezona připadá v Istanbulu na období od listopadu do března.

Ceny a nákupy

Místní měnou je nová turecká lira (TRY), přičemž kurz vůči koruně je 1 TRY – 4,85 CZK. Směnárny přijímají především eura a dolary. Dostupnost směnáren je dobrá především v letoviscích a větších městech. Nevýhodné jsou kurzy především na letištích, nejlepší pak v centrech měst, v bankách je třeba počítat s poplatky. Výběr z bankomatu nebývá problém jak s kartou Visa, tak Mastercard. Ve městech či u turistických zajímavostí (například v Pamukkale či Kappadokii) je i několik bankomatů v řadě vedle sebe. Platby kartou jsou běžné v supermarketech nebo lepších restauracích, hotovost však bude nutností. Obecně jsou ceny v Turecku porovnatelné s cenami v České republice. Levnějším regionem je východ a jihovýchod Turecka, dražším pak Istanbul a Středomořské pobřeží, kde jsou zvyklí na turisty.

Mléko (1 litr) – 2,80 TRY

Bochník čerstvého bílého chleba (500 g) – 1,60 TRY

Místní sýr (1 kg) – 19 TRY

Pivo (0,5 l točené) – 10,00 TRY

Vejce (12) – 6,50 TRY

Důležité kontakty

Embassy of the Czech Republic

Kaptanpasa Sokak No. 15, G.O.P., 06700 Ankara

Telefon: ústředna (strom) +90312/405 61 39, recepce (přímá) -405 69 65, KO -405 69 54, sekretariát VV -405 69 55 – bez přepojení

Fax: +90312/446 30 84, KO +90/312/447 73 95

Nouzová linka: +90532/375 13 87

E-mail: ankara@embassy.mzv.cz

Web: www.mzv.cz/ankara

Vedoucí úřadu: M.A. Pavel KAFKA

Provozní hodiny úřadu

 • pondělí–čtvrtek 8.30–16.30
 • pátek 8.30–14.00

Úřední hodiny KÚ pro veřejnost:

 • pondělí–čtvrtek 9,00–16,00
 • středa 9.00–12.30

přijímání žádostí o dlouhodobá víza

 • pondělí–čtvrtek 14.00–16.00

legalizace

 • pátek (pro občany ČR) 9.00–12.00

Jak naštvat Evropana jednou jedinou větou? Čtěte náš seznam.

Jak naštvat Evropana jednou jedinou větou? Čtěte náš seznam.

Jak naštvat Evropana jednou jedinou větou? Čtěte náš seznam.

10
leden, 2018
Vydáte-li se na cestu po Evropě, je dobré vědět, na jaké věci si dát pozor. Každý národ je háklivý na něco jiného, a může se klidně stát, že se nevhodným komentářem dostanete do nepříjemné situace. V našem seznamu najdete několik vět, jak naštvat Evropana jednou větou. Samozřejmě se jedná o nadsázku, takže přejeme hezkou zábavu

Jak naštvat Evropana jednou větou?

jak nastvat evropana jednou vetou

 • Česká republika
  • Jsi z Československa?
 • Švýcarsko
  • Belgická čokoláda je nejlepší.
 • Rakousko
  • Jsi z Německa?
 • Itálie
  • Mám rád špagety s kečupem.
 • Finsko

  • Švédové vynalezli saunu.
 • Skotsko
  • Jsi z Anglie?
 • Velká Británie
  • Víš, co je Brexit?
 • Španělsko
  • Přijď včas.
 • Francie
  • Francouzština není světový jazyk.
 • Turecko
  • Můžeš mi přeložit tuhle arabskou větu?
 • Rumunsko
  • Krásná země, miluju Budapešť.
 • Řecko
  • Za krizi si můžete sami.
 • Německo
  • Vaše piva mi nechutnají
 • Polsko
  • Jsi z Ruska?
 • Další nápady, jak naštvat Evropana jednou větou najdete TADY.

 

Napadají vás nějaké další věty, kterými naštvat Evropana? Napište nám do komentáře 🙂

Baví vás naše články?

Na našem blogu zveřejňujeme jen střípky z toho, co se můžete dočíst v tištěné nebo elektronické verzi časopisu Koktejl. Vydejte se s námi objevovat svět. Díky předplatnému časopisu Koktejl budete neustále na cestách.

9 úchvatných cest, po kterých se musíte projít alespoň jednou za život

9 úchvatných cest, po kterých se musíte projít alespoň jednou za život

9 úchvatných cest, po kterých se musíte projít alespoň jednou za život

11

listopad, 2017

Dovolená s batohem na zádech je nejlepší způsob, jak si odpočinout a provětrat si hlavu. Když navíc vyrazíte někam, kde jsou úchvatné výhledy, přivezete si domů nejen spousty energie, ale i spoustu krásných fotek a především vzpomínky na celý život. Dali jsme pro vás dohromady tipy, kam vyrazit na nejlepší treky světa. Podívejte se na těchto 9 úchvatných cest, po kterých se musíte projít alespoň jednou za život:

Nebeský chodník Haiku Stairs, Hawaii

Incká stezka, Machu Picchu, Peru

Machu Picchu schody

 

Sarek National Park, Švédsko

Sarek National Park

 

Lycian Way, Turecko

Lycian Way

 

Pouť do Santiago de Compostela, Španělsko

Santiago de Compostela 9 cest

Overland Track, Austrálie

Overland Track

Sapa, severní Vietnam

Sapa vietnam

Zion National Park, USA

Anapurna trek, Nepál

Zion National Park

Efes

Rozhodně nejslavnější antická památka v Turecku. Mnozí ji mají za nejlépe dochované zříceniny v celém Středomoří. Efes je skutečně mohutnou oslavou řeckého umění a římské architektury. Mramorem vydlážděná a lemovaná Třída kurétů je nesmírně fotogenická, ovšem skutečným zlatým hřebem je komplex Terasových domů s nádhernými freskami a elegantními mozaikami, které vás nechají nahlédnout přes dlouhá tisíciletí do života antického města. Velká část Efesu však ještě pořád odpočívá pod zemí.

Poloostrov Gallipoli (Gelibolu)

Úzká šíje chránící vstup do Dardanel je nádherným kouskem země s pahorky a piniovými lesy, které se tyčí nad batůžkářskými ubytovnami v Eceabatu a hradem Kilitbahir. Putování pokojnou venkovskou krajinou je však pro mnoho lidí hlubokým zážitkem s trpkou příchutí – je poseta pomníčky a hroby mladých mužů, kteří bojovali a umírali ve zdejších drsných podmínkách daleko od domova při jedné z nejhorších epizod první světové války. Mnozí z vás si nejspíš vybaví scény z filmu Gallipoli (z roku 1981), v němž se otevřela cesta ke světové slávě Melu Gibsonovi.

Pamukkale

Úchvatné travertinové kaskády plus zříceniny římského a byzantského hlavního měst Hierapolis – to je rovnice jednoho z nejunikátnějších pokladů Turecka s přezdívkou „bavlněný hrad“. Ve dne oslnivě září, v noci připomíná obří mimozemskou sjezdovku. Opatrně našlapujte po špičkách kolem průzračných jezírek a sněžně bílých skal a až dojdete na vrchol, odměňte se občerstvující koupelí ve starověkém bazénu v Hierapoli.

Safranbolu

Prvotřídní příklad vzkříšení tureckého osmanského města zpět k životu. V roce 1994 bylo Safranbolu zapsáno na Seznam světového kulturního dědictví UNESCO. Domácí naplňuje město pýchou – naplněni hrdostí a sentimentem se ubytovávají v hrázděných domech, které jako by vypadly ze stránek dětské pohádkové knížky. Prodavači sladkostí a šafránu v dlážděných uličkách, řemeslníci a příštipkáři provozují svá tradiční řemesla přímo ve stínu středověkých mešit. A když rozpálenou noční oblohu rozpáře v létě blesk, je iluze dokonalá.

Pin It on Pinterest