Mazlíci z nebes i pekla

Mazlíci z nebes i pekla

Text a foto Michal Dvořák

Lidem se nikdy nepodařilo zcela si kočky podmanit. Tyto krásné šelmy si v sobě stále uchovávají hrdost, individualitu a nějaké dávné tajemství, což věčně rozpolceného a nevyrovnaného člověka dráždí.

Proto v nich někteří lidé vidí bytosti božské, jiní v nich nacházejí samotného satanáše. Jestli mají kočky kolektivní paměť, musejí na lidské plémě pohlížet jako na tlupu rozmazlených fracků. K prvním kontaktům člověka s touto neobyčejnou šelmou došlo v době, kdy lidé pronikali do tajů zemědělství, a kdy už se nemuseli za potravou stěhovat, protože úrodná půda jim zajistila dostatek zásob. A kde se skladuje obilí, jsou i hlodavci, kteří k lidským obydlím přilákali i plaché divoké kočky. Soustavnější domestikaci se však věnovali až Egypťané před pěti tisíci lety, kdy se setkali s elegantní kočkou divokou plavou (Felis silvestris lybica). Její schopnost udržet populaci hlodavců daleko od sýpek se lidem báječně vyplácela, a tak divokým kočkám odebírali mláďata, která s úspěchem vychovávali. Ve starém Egyptě nastaly kočkám zlaté časy. Staly se součástí mytologie, lidé je uctívali a poklekali před nimi, kdykoliv je potkali. V kočičí podobě vystupovala Text a foto Michal Dvořák i nejvyšší božstva, samotný bůh Slunce Ré prý přišel na svět v podobě velkého kocoura, aby u paty posvátného héliopolského stromu zardousil hada Apopa, jenž byl ztělesněním boha temnoty. Jednou z nejoblíbenějších posvátných bytostí Egypta pak byla Bastet, bohyně se ženským tělem a kočičí hlavou. Stejně jako její zvířecí předobraz byla laskavá a klidná, ale mohla být také nevyzpytatelná a někdy i krutá. Byla bohyní plodnosti a ochránkyní faraonů, které podle legend dokonce kojila, aby jim tak předala božské vlastnosti.

JAKO V RÁJI

Protože byly kočky pozemským vtělením oblíbené Bastet, měly oproti jiným zvířatům naprostou svobodu. Pohybovaly se volně po ulicích, kde se jim však mohla snadno přihodit nějaká nehoda. Pokud se k tomu přichomýtl nějaký Egypťan, bylo pro něj nejlepší, když vzal nohy na ramena. Kdyby ho totiž ostatní lidé načapali se zraněnou či dokonce mrtvou kočkou, dav by ho zlynčoval. Pokud by neprokázal, že za nic nemůže. Lidé si koček vážili natolik, že jim stavěli rozlehlé chrámy. Začal s tím faraon Pepi I. ve městech Bubastis a Dendeře. V Héliopoli dokonce stála velká socha kočky, jejíž zornice se podle postavení slunce buď rozšiřovaly, či zužovaly. Jednou za hodinu prý i močila. Kult bohyně Bastet rychle nabíral na síle, lidé mířili do velkolepých chrámů, kde se spokojeně povalovaly tisíce koček. Kolem nich kmitali kněží, kteří rozmazleným šelmám plnili každé přání. Ostatně být kněžím v chrámu zasvěceném bohyni Bastet bylo snem mnoha mladých mužů – byla to práce nenáročná, dobře placená a velmi uznávaná. Byl to také odrazový můstek do vysoké politiky. Centrem Bastetina kultu bylo město Bubastis, kam lidé z celého okolí přinášeli chrámovým kočkám nejrůznější dary, doufajíce ve splnění přání a proseb. Archeologové nalezli celou řadu amuletů, na nichž byla kočka či samotná Bastet znázorněna. Mladé ženy například nosily amulety s koťaty – kolik jich bylo, tolik si přály mít dětí. Ovšem téměř každý, kdo si to mohl dovolit, měl živou kočičí bohyni i pod svou střechou. Rodiny svým kočkám věnovaly maximální pozornost. Když například vypukl požár, tak kočky byly první, pro koho se do hořícího domu běželo. Tragédií pro rodinu pak bylo, když kočka zemřela. Tehdy si všichni oholili na znamení smutku obočí, kočku nabalzamovali a vystrojili jí prvotřídní pohřeb na hřbitově určeném jen pro tato posvátná zvířata. Největší kočičí hřbitov byl přirozeně v Bubastidě, kam každý rok v rámci několikadenní slavnosti lidé své mumifikované bůžky přinášeli.

DO MEŠIT VSTUP POVOLEN

Egypťané byli na své kočky nesmírně hrdí, nikdo jim je proto nesměl vyvézt ze země. Taková vášeň ale nemohla zůstat utajena sousedním národům. Peršané pod velením krále Kambýsa údajně při dobývání egyptských pevností házeli na hradby živé kočky, čímž vnesli mezi obránce naprosté zděšení. Také ostatní národy postupně podlehly kouzlu mrštných strážců sýpek. Kočky se tak objevují v mytologii řecké, s uznáním o nich mluví i islám. Podle hadíthu, ve vyprávění o činech Mohameda, to byla právě kočka, kdo proroka ochránil před jedovatým uštknutím. Zardousila totiž hada, který se na spícího Mohameda už už chystal. Prorok poté kočku dlouze hladil po hlavě – od té doby tam prý má čtyři tmavé pruhy po jeho prstech. Kočka navíc jako Mohamedova zachránkyně získala výsadní postavení mezi zvířaty. Na rozdíl od psů či prasat již nebyla nečistým tvorem, a má tak volný přístup i do mešit. Kdekoliv se kočky ve starověku objevily, tam je lidé obdivovali. Indové chválili jejich schopnost udržet myši daleko od sýpek, Číňané nedali na kočky dopustit, protože před hlodavci chránily také vzácné chovy housenek bource morušového. V morušových sadech dokonce rozvěšovali tabulky s kočičími portréty. Na Dálném východě se vůbec těmto malým šelmám dařilo podobně jako v Egyptě. Byly pokládány za nebeská zvířata s kouzelnými schopnostmi. Číňané věřili, že některé kočky ovládají i tak náročnou vědu, jakou je matematika. Z jejich očí dokonce určovali čas – podle rozevření zornic poznávali, jaká část dne zrovna panuje. Ráno se kočky dívaly na svět úzkými štěrbinami, večer naopak velkými tmavými úplňky.

ŽROUTI MĚSÍČNÍHO SVITU

V izolovaném Japonsku byly kočky velkou vzácností. Japonci dováželi kočky z Číny i s legendami. Zprvu zvířata hlídala staré rukopisy v knihovnách, později se stala záležitostí luxusu. Kdo si mohl takový poklad dovolit, střežil jej pak s největší obezřetností. Kočky tehdy byly neustále na zlatém vodítku, aby je náhodou nenapadlo utéci. Chudí lidé však na kočky dosáhnout nemohli, a tak si aspoň vyráběli kočičí loutky ze slámy či z jílu. ětě edn a du svě ● Je řila V Japonsku byly kočky symbolem štěstí a vysokého věku. Věřilo se, že pokud kočka nezahyne při nehodě či násilnou smrtí, tak nikdy nezemře. Po uplynutí určitého počtu let – hovoří se o jednadvaceti – se promění v krásnou dívku, jež se stane báječnou milenkou nebo chotí mužského člena rodiny. Japonci však měli obavy z bílých koček, které podezírali z toho, že v noci na střechách domů polykají měsíční paprsky a stávají se duchy. Na mnoha místech Dálného východu se ostatně dodnes můžeme setkat se zajímavým zvykem rozvěšovat zemřelé kočky stromech. Kdyby se totiž pohřbily země, stali by se z nich zlí duchové.

TMÁŘSKÁ EVROPA

V Evropě se povědomí o kočkách šířilo díky Řekům, ale hlavně Římanům. Při svých expanzích s nimi seznamovali podrobené národy. Zprvu se kočkám i na starém kontinentu dařilo jako jinde na světě. Angličané například už v roce 936 vydali zákon, podle něhož se kočky nesměly zabíjet, protože přinášely štěstí a blahobyt. Také Irové si kočku oblíbili, protože stála po boku svatému Patrikovi, když vyháněl z ostrova jedovaté hady. Na kočku ve svých pohanských legendách pamatovali i Germáni. Rané křesťanství ještě pro kočičí rod neznamenalo žádné větší riziko. Mnichům se elegantní šelmy velmi hodily jako strážci klášterních sýpek i knihoven. Pak ale křesťanům z jakéhosi důvodu přeskočilo. Z kočky se najednou stal tvor, v jehož těle přichází na svět samotný Lucifer, aby páchal zlo. Nevinným chlupatým tvorům se věnovaly i papežské výnosy. Například Řehoř IX. či Innocenc VIII. označovali nebohé kočky za spřízněnce pekla, a proto pro ně požadovali to nejpřísnější potrestání. Tak nastal v evropském středověku na kočky opravdový hon. Výjimkou nebyly situace, kdy tlupa vesničanů honila s vidlemi a cepy vyděšenou kočku jen proto, že se rozvalovala na vyhřátém hřbitovním kameni. Anebo jen proto, že byla černá. Pokud takové kočce cepem přerazili vaz, mohla ještě mňoukat o štěstí. V opačném případě ji totiž na celé dny přibili na vrata, kříž či strom. A kočky s pověstnými „devíti životy“ vydržely opravdu dlouhé a kruté mučení, což jen podporovalo domněnku o jejich ďábelských schopnostech. Veřejná mučení koček byla také vítanou atrakcí na středověkých jarmarcích. V době honů na čarodějnice v šestnáctém století lidé kočky štvali tolik, že na velké části starého kontinentu málem hrozilo jejich vyhubení. Lidé věřili, že dvacetiletá kočka se proměňuje v čarodějnici a stoletá ježibaba zase zpět v kočku. A tak hranice vzplály pro obě. Proč se ve středověku obrátila pozornost inkvizitorů právě k užitečným kočkám? Odpověď je nasnadě – kočky byly pro mysl lidí, vymezenou jen nedělním kázáním, příliš tajemné. Příliš se jim leskly oči, byly příliš mrštné, příliš individualistické, objevovaly se bez ohlášení a odcházely bez varování, byly nevyzpytatelné, soběstačné a hrdé. A takových tvorů se musela většina středověkých křesťanů bát.

mazlici2

LEPŠÍ ČASY?

S příchodem osvíceného novověku se lidé i kočky pomalu vzpamatovávali z bludů. Lidé se rozpomínali na užitečné vlastnosti koček a s přílivem nových plemen z Orientu v nich počali vidět domácí mazlíčky. A konečně, což je nejdůležitější, ke kočkám přistupovali racionálně. Není to bůh, není to posel zla, je to jen zvíře s obdivuhodnými schopnostmi a vlastnostmi. Některým lidem nepoddajné kočky zkrátka vyhovují, ostatní si jich většinou nevšímají, ale svým způsobem je respektují. Přesto jsou stále patrné jizvy, které zanechalo středověké tmářství v lidských duších. Dnes už snad katoličtí kněží nekážou o nesmyslech, přesto například v Itálii ročně zahyne šedesát tisíc koček kvůli pověrám nebo černé magii. Je s podivem, že pověrčivost se často vyskytuje u lidí, kteří jsou, podle jejich slov, zdravě věřící. Jako má polská kamarádka Patricia. Je to praktikující katolička, přesto ji popadá záchvat, kdykoliv jí přeběhne kočka přes cestu. A zcela v rozporu s křesťanskou láskou pak čeká, dokud kočičí smůlu nevybere nějaký její bližní.

Kočičí život v Tanzanii

Kočičí život v Tanzanii

Text a foto Ilona Füzéková

Když se v Tanzanii někoho zeptáte na jeho původ, většinou se diví. Tanzanie je jedna z mála afrických zemí, kde to pro lidi není podstatné. Přesto tu žije někdo, pro koho je velmi důležité, v jaké rodině se narodil.

Jsou to kočky. Arabové a Indové žijící v Tanzanii chovají kočky hlavně pro štěstí. Kočka v takové rodině má tedy velmi dobré postavení. Má volný přístup do domu a zajištěnou plnou misku, protože pokud se jí něco stane, může to vrhnout neštěstí na celý dům. Oproti tomu kočky původních Afričanů mají mnohem více práce. Lidé je chovají hlavně pro lov myší a krys, a tak si kočka svůj denní příděl potravy musí vybojovat. Stejně jako u nás je i v Tanzanii život pracovních koček různý. Některé se stanou zároveň domácími mazlíčky a lidé je hladí i krmí. Granule pro kočky byste sice ve vesnicích těžko hledali, ale zbytky od oběda taky nejsou k zahození.

LOVKYNĚ HADŮ

Jeden z mála kmenů, který si udržuje svou kulturu a způsob života, jsou Masajové. Jejich kočky jsou na tom mnohem lépe než psi. Psi slouží jako ochránci domu, ale nemají přístup dovnitř, nikdo je většinou nehladí a jídlo si hledají sami. Kočky oproti tomu do chatrče nakráčí naprosto suverénně a ještě dostanou od pána masový pamlsek z právě uvařeného kouzelného lektvaru. Na kraji rozlehlé Masajské stepi žije v malé vesnici velký šéf. Je velmi bohatý a široko daleko vlastní pozemky, na nichž se pasou stáda dobytka. Asi by hned tak někoho nenapadlo ptát se ho na kočky. On ale nad takovou otázkou rozhodně rukou nemávne, naopak, začne vyprávět o svých čtyřech kočkách, které jsou nejkrásnější a největší v celé vesnici. Každý den jim dává misku mléka a samozřejmě je i hladí. Jeho kočky neloví pouze myši. Jsou to zkušené lovkyně hadů. Prý dokážou zabít i poměrně velké hady, kteří by mohli ohrozit jeho dvě manželky a osm dětí. „Uválí si kuličku z bláta a tu hodí před hada. Když po ní had jde, kočka skočí a zakousne hada přímo za hlavou!“ tvrdí Masaj.

kocky

KOČIČÍ SAFARI

Turisté, kteří nemají dost peněz na safari se lvy, se mohou vydat v Mbey s průvodcem Peterem na kočičí safari. Když Peter takovou žádost slyšel od návštěvníků poprvé, trochu ho to prý zaskočilo. Dnes již má pro milovníky koček ve svém notýsku namalovanou speciální trasu. Začíná v hotelu, kde žije kolem desítky koček, chránících hosty před nájezdy myší na zásoby. Cestou na tržiště lze potkat odborníky na kočičí život, kteří ochotně vysvětlují, jak to v které rodině s kočkou chodí. Dobří pozorovatelé mohou vidět spoustu koček na místním tržišti. Obzvláště k večeru se procházejí po střechách a vyhřívají si kožíšky v zapadajícím slunci. A pravděpodobně se podíváte i do rodin, kde kočky chovají. Stará „mama“ vám kočku přidrží, když už jí bude připadat, že se za ní s foťákem honíte moc dlouho. Pak vás tu třeba pozvou na placky zvané čapátí a budou vám vyprávět o kočičím životě v Tanzanii.

Není banán jako banán

Text a foto Libor Kunte, ilustrace Dalibor Nesnídal

Není banán jako banán, a tím pádem není banánovník jako banánovník. A jaké že jsou v tom rozdíly? Banán je správně vžitý pojem pro tu část, kterou jíme – tedy pro plod rostliny rodu banánovník.

O jejich různorodosti jasně vypovídá fakt, že u rodu banánovník dnes botanická věda uznává přibližně čtyřicet původních druhů a mnoho vyšlechtěných odrůd. Využívají se nejen k pěstování chutných plodů, ale také jako textilní rostliny pro získávání vláken.

ROD MUSA

Rod banánovník (Musa), patří do samostatné čeledi banánovníkovitých (Musaceae), která zahrnuje ještě další tři blízce příbuzné rody pěstované v tropech pro okrasu. Banánovníky jsou vlastně jedny z největších bylin světa, protože jejich zdánlivý kmen ve skutečnosti vytvářejí hustě nahlučené, spirálovitě sestavené pochvy listů. Čepel listu je dlouhá dva až pět metrů a široká bývá čtyřicet až osmdesát centimetrů. Ačkoliv je okraj listové čepele celistvý, směrem k hlavnímu žebru se list větrem trhá. V době dospělosti začne středem stonku prorůstat klasovité květenství dlouhé až dva metry. U nejspodnější části jsou samičí květy, ze kterých se po opylení vyvíjejí plody. Uprostřed květenství vyrůstají sterilní oboupohlavné, takzvaně jalové květy. Na špici květenství pak najdeme květy samčí, produkující pyl.

OVOCE I ZELENINA

Plodem banánovníku je bobule. U nás ji známe především jako zelenavou, později žloutnoucí a podlouhlého tvaru. Plody botanických banánovníků jsou ale různě velké, barevné a některé se v plné zralosti dokonce samy „loupou“. Kromě ovocných banánů se v tropech pěstuje i skupina takzvaných zeleninových banánů nebo-li plantejnů. Jejich plody jsou za syrova nejedlé, protože obsahují velké množství škrobů, ale po tepelné úpravě slouží jako příloha nebo hlavní jídlo. Buď se pečou na oleji, nebo se vaří ve vodě a teprve pak se loupou. V mnoha asijských zemích mají pro tamní obyvatelstvo mnohem větší význam než banány ovocné. Samotný rod Musa – banánovník, pochází z oblasti jihovýchodní Asie, kde byl původně rozšířen především v Indonésii, Malajsii a Indočíně. Dnes se pěstuje v tropech celého světa, přičemž největší plantáže ovocných banánovníků jsou ve Střední Americe, ve velkém se pěstuje také například v Brazílii nebo v Thajsku či na Filipínách.

KDE JSOU PECKY?

Všimli jste si, že v žádném banánu, na kterém si pochutnáváte, nejsou semena? Ovocné odrůdy banánovníku totiž tvoří plody partenokarpicky, to znamená bez oplození, čímž se v plodu nevyvinou ani semena. U botanických druhů banánovníků, které vytvářejí plody až po opylení a oplození, je dužina plná velmi tvrdých černých semen. Pokud by tomu tak bylo i u ovocných banánů, museli bychom vyplivovat „pecky“ stejně jako u pomerančů nebo mandarinek. A jak se bezsemenné odrůdy tedy množí, když netvoří semena? Velmi jednoduše! Vytvářejí dostatek odnoží, které slouží jako ideální rozmnožovací materiál. Jednak jsou velmi rychle použitelné pro výsadbu a zároveň nesou přesně shodné genetické vlastnosti jako mateřská rostlina. Jinými slovy, odrůdy ovocných banánovníků jsou vegetativně množené klony, což je u zahradnických rostlin zcela běžný postup, na rozdíl od klonování v živočišné říši.

Příliš ostrá Korea

Text a foto Michal Dvořák

Zeptáte-li se na symbol korejské kuchyně zlých jazyků, řeknou vám, že je to pes. Zeptáte- li se však lidí s jazykem labužnickým, odpovědí vám, že samozřejmě kimči.

Kimči je fenomén, je to národní poklad, bez něhož se Korejci neobejdou, ať se usadí kdekoli na světě. Podob kimči existuje tolik, kolik je na světě domácností a restaurací, které jej připravují. V podstatě jde ale o nakládané a kvašené zelí nebo ředkev, navíc ochucené mnoha druhy koření. Podává se v mističkách jako příloha k hlavnímu chodu. Není zvláštní, že zatímco symbolem české kuchyně byla loni zvolena svíčková, tak Korejci nedají dopustit pouze na jednu z mnoha příloh? Není, kimči má totiž neobyčejně bohatou tradici a nezapomenutelnou chuť. Pravda, poněkud pálí. Mně vhání slzy do očí už jen vzpomínka na tuto pochoutku, ale jsou lidé, kteří se v požívání téměř nepoživatelného vyžívají.

ZDRAVÍ, KTERÉ PÁLÍ

Původ kimči se datuje do doby, kdy se Korejci naučili uchovávat přes zimu zeleninu tak, že ji nasolili a naložili. A protože v solení byli opravdovými mistry (už dávno předtím tímto způsobem uchovávali ryby) a zelí rostlo všude kolem, stalo se právě nakládané zelí nedílnou součástí každé tabule. Kimči bylo nejen základní potravinou chudých, ale oblíbili si ho i na královských dvorech či v buddhistických klášterech. Příprava kimči zůstala po staletí prakticky stejná. Nakrájeli nahrubo zelí a ředkev, osolili, přidali to, co bylo po ruce, tedy třeba česnek, zázvor nebo mořské řasy. Vše uložili do kameninových nádob, kde směs vesele kvasila. Po několika dnech, týdnech či měsících fermentace strávník dostal na stůl chutné, ale hlavně velmi zdravé jídlo plné vitaminů, enzymů a minerálů. Teprve v průběhu osmnáctého a devatenáctého století v období Čoson však do tradiční receptury přibyla ingredience, bez které si dnes už nikdo nedokáže kimči představit – čili papričky. A je poněkud úsměvné, že je do Koreje nepřivezl nikdo jiný než nenávidění Japonci při svých invazích. Kdo jako první použil při přípravě kimči prášek z mletých papriček se už asi nikdy nedozvíme. Věhlas tohoto ďábelsky pálivého pokrmu se ale brzy rozšířil po celém poloostrově, a kimči tak získalo svou dnes už charakteristickou načervenalou barvu a břitce ostrou chuť.

VODU PO RUCE MÍTI

Právě díky červené barvě si kimči na krásně chaotické korejské tabuli plné mističek s omáčkami a pochutinami nikdy nespletete. Než ho ale ochutnáte, ubezpečte se, že máte po ruce také studenou tekutinu, jíž opuchlý jazyk zavlažíte. Výborně pomáhá také rýže, která výraznou chuť tlumí a která nechybí u žádného korejského oběda. Já dávám přednost jemnější stravě, a tak jsem s kimči v Koreji vždy zacházel velmi opatrně a každé sousto prokládal celé minuty jinými dobrotami. Na druhou stranu kimči, které jsem ochutnal v jedné londýnské restauraci, mělo tak třetinové grády, takže nelze předem určit, na jaký stupeň pálivosti natrefíte. Dnes už může kimči ochutnat každý, kdo k tomu najde odvahu. I u nás jsou již zavedené korejské restaurace a obchůdky, kde můžete dostat tuto pochoutku jak v domácí podobě, tak dovezenou v plechovkách. Řada lidí se navíc do kimči zamilovala natolik, že si je několikrát do roka připravuje sama po svém vlastním pálivém způsobu. A protože příprava není složitá a chuť je opravdu nezapomenutelná, můžete se o to pokusit také.

V poušti s pláštěnkou

V poušti s pláštěnkou

Text a foto Kateřina a Miloš Motani

Poušť, to není jen vyprahlé pískoviště bez života, jak její podoba vytane asi každému v mysli. I tady občas prší. A pak se začnou dít věci… Člověk si většinou představí poušť jako naprostou pustinu, nikde nic a nikde nikdo.

Modré nebe, pálící slunce a nesnesitelné vedro. Tohle ale neplatí vždycky. Již několikrát se nám stalo, že se najednou odněkud přihnaly mraky a bylo na dlouhou dobu po slunci. Jeden rok jsme měli po téměř celou naši cestu tak často zataženo, že jsme za sluncem museli dojet až na úplný jih Arizony do Sonorské pouště. Těšili jsme se, že konečně jen tak nalehko vyrazíme do terénu a budeme nasávat teplo. Plánovali jsme dlouhé túry napříč kaktusovými lesy. Obloha nad námi se však začala zatahovat i tady. Modré nebe zmizelo za bílými mraky, které se po čase proměnily ve špinavě šedou těžkou peřinu. Ještě než jsme vyrazili na túru, začalo pršet. Zklamaně jsme koukali do pošmourné krajiny, kde mírně zvlněný obzor zdobila vysoká saguára. Rozpršelo se pořádně, z výšlapu mezi kaktusové velikány nebylo nic. Nezbylo nám než čekat, až se nebe vyřádí. Mraky se roztrhly až na druhý den. Po podobných zkušenostech tak v batohu nosíme pláštěnky i na cestu do pouště.

UPROSTŘED BOUŘKY

Když přijde v terénu skutečná bouřka, člověk pocítí nesmírnou sílu přírody. Jsme právě někde uprostřed Escalante a počasí se nám začíná nějak kazit. Raději se vracíme zpátky z výšlapu. Zanecháváme za sebou zbytky zkamenělého pravěkého lesa. Moc velký není, ale ví o něm jen málokdo. Nasedáme rychle do auta a pokračujeme dál po hrbolaté cestě. Netrvá dlouho a barvy nebe se mění jak začarovaná duhová kulička. Modrá, fialová, šedivá a nakonec černá se nám klene vysoko nad hlavou. Pouštní slunce se dere z mraků ven, ale moc se mu to nedaří. Slyšíme bouřku čím dál blíž. A pak je to tady − z nebe cedí jako z konve. Blesk stíhá blesk. Všímáme si, že tady uprostřed nekonečných dálek, rozlehlých plání, kopců a mohutných skal duní hromy jaksi jinak. Po nějakých pár kilometrech zůstáváme nakonec stát. Z půlky zavrtaní ve spacáku přihlížíme přes zarosená okna běsnění kolem. Udeřilo docela blízko. A pak druhý blesk a další. Temná bouřka nakonec přechází v černočernou noc. Blesky se pomalu vzdalují. Usíná se dobře s kapkami bubnujícími na kapotu auta.

KAKTUSY JAKO HOUBY

Druhý den mezi saguáry přece jen pršet přestává. Stále je ještě pošmourno. Venku je poměrně chladno a my koukáme do promáčené pouště. Větvičky keříků zdobí lesklé třpytivé kapky vody. Jsou tak těžké, že se co chvíli nějaká utrhne. Najednou si všímáme, že je vegetace jaksi zelenější a svěžejší, než byla předtím. Kaktusy jsou nasáté vodou, až skoro praskají. Dokonce i samotná saguára. Vysoké kmeny saguár jsou nahoře ještě docela scvrklé a zvrásněné do varhan, ale dole u kořene jsou plné vody. Na druhý den se mraky konečně trhají a krajinu plnou vláhy zalije opět spalující slunce. Přes kamenitou zem rychle přeběhne chlupatá velká tarantule. Jeden rok na americkém jihozápadě tak vydatně pršelo, že rozkvetlo dokonce i vyprahlé Údolí smrti (Death Valley). Přijíždíme do Údolí smrti, až když je po odkvětu. Zem zase praská suchem a sem tam je vidět stvol uvadlého žlutého květu. Ještě několik měsíců po ohromné průtrži mračen jsou některé cesty uzavřené. Dovídáme se, že se údolím prohnala ohromná ničivá flash flood, která strhla celé kusy silnice, vyhloubila neprůjezdná koryta a spolu s hromadou naplavenin odnesla i několik aut. V

poust2

ZÁPLAVĚ KVĚTŮ

Pokračujeme dál na východ a pak směrem na sever. S údivem sledujeme, jak je najednou poušť, kterou jsme vídávali většinou vyprahlou a šedivou, pokrytá záplavou pestrých květů – bílých, žlutých, růžových, oranžových, červených a fialových. Kvetou i kaktusy těch nejrůznějších druhů. Na severovýchodě Utahu, mezi pustými badlands, ostrůvky zelené trávy a bíle kvetoucími koberci květin, narážíme na stádo divokých mustangů s několika hříbaty. V bezpečném odstupu po nás po očku pokukují tři přežvykující vidlorozi. Jinde si zase vyhrabává myška díru, přeběhne zajíc s velkýma ušima nebo jako obrovský čmelák zabzučí duhově zbarvený kolibřík. Nestačíme se divit, co všechno v poušti roste a kvete, co v ní létá, utíká, hopká, slídí a co se v ní plazí. Jsme nesmírně rádi, že jsme mohli být uprostřed všech těch průtrží mračen. A pak, hlavně že můžeme sledovat, jak poušť nabírá do sebe novou sílu – jak se zase jednou nadechuje.

Pin It on Pinterest