Category: 1996 / 11

Kamayurové jsou jedním z jedenácti usedlých kmenů oblasti Alto Xingú, přítoku Amazonky, jejíž prameny se rodí v geografickém srdci brazilského státu Mato Grosso. Oblast Alto Xingú zaujímá přibližně plochu dvou set tisíc čtverečních kilometrů.

Široká otevřená stezka v pralese umožňuje spatřit v pozadí světlé místo, které skrývá devět velkých oválných obydlí zcela pokrytých palmovými listy. Chýše jsou umístěny v kruhu kolem středu, kde si povídá skupina nahých mužů. Jejich těla jsou natřena tukem “pigui” a jsou bohatě zdobena černí z ovoce “gempapo”, jejich hlavy jsou pokryty silným barvivem vylisovaným z “urocú”, semen rostliny “Bixa orellana”.

Na konci osady je cesta, která vede k velkému jezeru, kde děti vytahují z loděk velké “tucunané s” – amazonské ryby. Nalevo jedna z žen strouhá chléb z “beijú”, druhu oplatek upečených s maniokou. Třetí chýše má zavřené dveře, chránící vnitřek před horkem a silným sluncem, které v této polední době dopadá přímo na mé slaměné sombrero. Vcházím dovnitř. Uvnitř mi Tacumá, náčelník Kamayurských indiánů řeky Xingú, podává ruku, očekávaje udice, nože a nůžky, které jsem mu přinesl ze Stanice Leonardo Villas Boas de Funai. Jakmile si je uložil do brašny z kůže makaka, kde schraňuje své poklady, vítá mě a křičí nadšeně: “Dobrý den, “makurabá” (bělochu)!” Uvnitř velké místnosti tlumené ozvěny dětí a dospělých odpovídají na pozdrav ? “Přišel makurabá!?”

Politický” systém Kamayurů je postaven na dvou institucích, založených na vzájemných vztazích smlouvou, zakládající se na tisícileté tradici: náčelník a Bratrstvo kuřáků. Takže když rada náčelníků – neboli Bratrstvo kuřáků – má zvolit nového náčelníka, musí brát v úvahu spojení mezi fyzickými a duševními silami, pravý klíč k úspěchu v boji. Adept musí zvítězit v boji huka-huka a navíc prokázat dodržování určitých pravidel a zákazů, spojených hlavně s pohlavím a výživou. Z hlediska nadpřirozených vztahů se mladík stává mužem viděním duchů “Mamae”. Získá pak status pahé, prostředníka mezi silami přírody a hlasatelskými myšlenkami kmene.Normálně se tyto vize uskutečňují ve chvílích těžké nemoci.

Slavným šamanem je ten, kdo má spojení s duchy a může je přivolat tabákem, aby mu pomohli vyhnat zlo způsobené jinými duchy. Nejlepším pahé bude ten, kdo chrání kmen armádou přátelských duchů, kteří jsou vždy připraveni s ním spolupracovat. Dalším zdrojem získání prestiže je rozšíření sítě společenských vztahů Kamayurů s vnějším světem? Přidejme ještě schopnost přesvědčování, politické schopnosti a štědrost, kterou jsem u Takumy oceňoval od prvního dne mého příchodu. Náčelník je tak shromažďovatelem nejdůležitějších společenských kvalit, které jej ukazují, podvědomě, jako symbol dokonalé kvality Kamayurů.Více než 200 farmaceutických společností praktikuje biopirátství v tropických pralesích. Využívají přitom domorodců, v co největší míře, podle hesla “využít a odkopnout”.


Lov ryb pro ceremoniál předků – SLAVNOST “KUARUP”

Z každých deseti tisíc rostlin prozkoumaných botaniky, ze kterých jsou brány výtažky pro léky, se podle údajů RAFI použije ve farmaceutickém průmyslu pouze jedna. Když se však využije znalostí domorodců o rostlinách, tak se poměr zvýší na jeden lék z každých dvou prozkoumaných rostlin. Žádná společnost ovšem nezaplatí honorář šamanům, kteří objevili pěstování těchto bylin.Tuto reportáž pro magazín Koktejl zajistili Victor Postigo, Sean Linley a Christian Postigo z Promoway ltd. Honorář autor věnuje nadaci “Na ochranu amazonských indiánů”.Listopad 1996

Pin It on Pinterest