Category: 1998 / 01

Amsterodam · barevné město, ulice hemžící se excentriky nikoho nepohoršují.Slyším názory, nad kterými se český liberál lehce rdí. Maloměšťák musí být z toho chaosu abenevolence upřímně zděšen. Mluví se o všem. O demokracii, s cizími dívkami o prvním milování, orgasmech, drogách… . . . . .


Amsterodam

Zajímá mě, jak se Holanďané dopracovali k specificky moudrému a silně liberálnímu způsobu života. Včetně rozumného postoje k lehkým drogám. A Holanďané na mé údivy ohledně drogové politiky jen lakonicky odpovídají: “…represe stojí spoustu peněz, přece nejsme hloupí…” I to je holandská tolerance.

Osud mi přihrává do cesty bývalého českého psychiatra Doc. MUDr. Drs. J. Michala Nerada, který od roku 1989 žije a pracuje v Nizozemí jako vedoucí lékař Kliniky pro léčbu obětí organizovaného násilí.

Neubráním se klasické otázce, jak funguje liberalizace drog v Holandsku. Zajímá mě hlavně porovnání postoje k drogám v Čechách a v Nizozemí.

V Čechách jsem pracoval u Apolináře, a tam se razil systém založený na pravidlech a moci, která určil personál. Klienti měli dvě možnosti: buďto to vzít (alespoň naoko) anebo odejít. Během prvních tří měsíců čtyřicet procent lidí odpadlo, protože systém byl pro ně nepřijatelný. Pro ty ostatní je řešením jiný, třeba holandský způsob. Dogmatický přístup k feťákům většinou fungovat nebude. Systém byl dobrý jen pro toho, kdo se mohl ztotožnit s vůdčím samcem.

Co přijatelnějšího nabízí Holandsko feťákům?

Tady je strašně silná demokratická tradice, každý má nárok na vlastní názor. Základní otázka, kterou klademe pacientům, je: Co chceš ty a jak to chceš ty? Nikdy neříkám: Já chci… nebo: myslím si, že tak je to pro tebe nejlepší · to lidi drží v závislostech. Represivní model je morální a politický, kdežto nerepresivní respektuje osobnost a minimalizuje škody.

Coffee shops. Připadají mi jako velice milé a neškodné hospůdky…

Holandský stát je chytrý a myslí na daně. Říká si, nač platit policajty, soudce, udavače, kteří musí dostat feťáky a dealery do lapáku? Proč podporovat kriminálníky s nezdaněnými zisky · když uzákoníme coffee shops, musí všechny odvádět daně.

Každý coffee shop musí mít své dodavatele, a to už legální není.

To je právě ta absurdita. Ta “mařena” musí spadnout z nebe a oni tomu hezky říkají: že “lehký drogy jsou trpěný”. Protože když máš dva a půl tisíce coffee shops, a ty platí daně, neprodává se tam alkohol, ani tvrdé drogy, tak to jsou přece oázy klidu.

Švýcaři šli ještě dál a substituci dělají heroinem, Angličané od dvacátých let tohoto století předepisují tvrdé drogy. Psychiatr Marks z Liverpoolu poskytoval narkomanům heroin i kokain. Ve srovnatelných regionech, kde se používala represe, byla patnáctkrát větší kriminalita. Policajti ho milovali, ale politici s tím měli problémy

V Holandsku je prý menší počet závislých na tvrdých drogách než v zemích s represí. Je to tím, že drogy jsou tu volně, nebo tím, že Holanďan cítí velkou zodpovědnost sám za sebe?

Ten kdo vtom lítá, ztrácí zodpovědnost, ale okolí mu pomáhá. Ne represí. V Holandsku je velmi těžké něco zakázat. Já žiji ve svobodné zemi, mám svou profesionální zodpovědnost, nemůže mi nikdo nic zakazovat nebo přikazovat. Musím mít ale argumenty a zabudované vnitřní svědomí, abych nezneužil moci, kterou mám.

Holandská tolerance – to je pojem. Je to tím, že je tu tolik přistěhovalců, tolik variant pojetí života?

Myslím že opačně. Nejdřív byla tolerance, a proto se sem stěhovali lidé ze všech zemí.

Nizozemí uvádí velmi malé procento úmrtí v souvislosti s tvrdými drogami. Není to nadnesené?

Nizozemci si heroin nepíchají, ale obvykle inhalují (říká se tomu “honit draka” · je to způsob přejatý z Číny), tím odpadá nebezpečí infekce. Umírají hlavně cizinci, ale pitvy nepotvrdily, že se jedná o předávkování. Mně se nejvíc líbí teorie, že když bereš drogy, žiješ v určitém prostředí, které je ti známé a v němž se cítíš bezpečně. Když feťák přijede do ciziny, tělo reaguje úplně jinak, nevzniká kompenzační reakce a dávka působí mnohem silněji. Velký počet mrtvých závislých je mýtus · v Holandsku je to čtyřicet až dvěstě padesát lidí do roka. Vezměme si zdejších 25 tisíc závislých na tvrdých drogách, polovina z toho za deset let bude abstinovat, třetina bude občas brát, sedm procent bude po smrti a deset v tom bude lítat (pro mně platí, že ze všech stadií závislosti se člověk může vrátit do fáze předchozí). V Čechách asi stále funguje mýtus, že tvrdé drogy se nedají brát rekreačně. Já tvrdím, že experimentovat se dá se všemi drogami, aniž by se stal člověk závislým. Devastace alkoholem je mnohem horší. V Amsterodamu je sedm tisíc heroinistů, jen dvěstě padesát z nich vypadá zdevastovaně · to je tvrdé jádro. Zbývající vyhlíží vcelku normálně, pracují, mají rodinu, děti… Nejsou to trosky · tak vypadají alkoholici.

V Čechách není zcela zřejmé, k jakému trendu se v drogové politice přikloníme. Možná nás čeká přechod od “trpění drog” směrem k represi, hon na čarodejnice. Mohl by se například holandský systém přenést do Čech?

To by bylo dogma. To není přenosné. Celý národ (feťáci léčitelé, policajti, politici, justice, pojišťovny i běžní občané) se musí sám k nějakému systému ve vzájemné interakci dopracovat. Z počátku jsem říkal, že nejhorší, co můžeš v Holandsku udělat, je ukončit s někým kontakt. Myslím, že nejlepší by bylo mít kontakt úplně se všemi feťáky, pak nikde nezůstanou subkultury, které jsou naprosto izolovány od společnosti. Silou holandského přístupu je obrovská nabídka a kontakt s feťáky (je kontaktováno 85 % narkomanů). Po ulicích chodí vedle dealerů lidé (street workeři), kteří pracují s narkomany přímo v jejich prostředí, vyměňují jim stříkačky, jsou s nimi v neustálém kontaktu…, vypadají sice úplně stejně jako dealeři, ale dělají osvětu, a když vidí nějaký průšvih, mohou hned pomoci.

Holandským systémem se jezdí inspirovat nebo se nechají odradit mnozí drogoví experti z ciziny. Jak reagují na tak vyhraněné názory?

Hezké bylo, když sem přijeli na seminář psychologové z Ruska a slyšeli od některých odborníků, že jsou pro naprostou legalizaci všech drog, tak oni úplně vypnuli. Oni dělali, že to neslyší. To bylo úplně rozkošné. My, abychom se jich zbavili, jsme je nakonec dostali na hazard: rozdali jsme jim pytlíky s guldeny, najednou z nich byli jiní lidé · úplně tomu propadli. Zatímco tito kolegové, zabývající se léčbou závislostí, jsou v zajetí alkoholu (pijí jak duhy) a jsou obluzeni mocí peněz a mají pověrčivou hrůzu před měkkými drogami, zaskočí si někteří čeští a nizozemští kolegové raději do coffee shops, kde si · velmi relaxovaně · užívají splynutí duší. A na rozdíl od skupiny první, nemají druhý den kocovinu. U Rusů se razí model: já jsem doktor a já ti řeknu, co je pro tebe dobré. Jak je vidět, takový model nefunguje nikde, ani v Rusku ne, přemýšlím a periferním pohledem zachycuji nevšední obrázek: policajti · okolo mě projedou obrovskou rychlostí · na kolečkových bruslích! Není v liberálním Holandsku fajn…? . . . . .

Holandsko je jednou z nejhustěji obydlených urbanizovaných zemí na světě. Populaci tvoří patnáct a půl milionu obyvatel na rozloze území pouhých 41 526 km2. Vyznačuje se dlouhou historií přepravní země (Rotterdam je největší přístav na světě). Hluboce zakořeněna je tu víra ve svobodu jedince s tím, že vláda hraje pouze podpůrnou roli v řešení otázek církevních a morálních.

Základní principy opiového zákona:

Striktně se rozlišuje mezi tvrdými drogami, jako jsou třeba heroin a kokain, které jsou nepřijatelné. Měkké drogy, jako například hašiš a marihuana, nejsou vnímány jako vážný prohřešek. Vlastnictví drog je sice porušením zákona, ale pokud jde o měkké drogy pro vlastní použití, je to malý přestupek.

Žalovatelné trestné činy a postihy:

– za vývoz a dovoz tvrdých drog je maximálně dvanáctileté uvěznění s pokutou 100 000 guldenů.

– za přechovávání drog pro vlastní potřebu je maximální trest uvěznění na jeden rok a pokutě 10 000 guldenů.

– recidivisté podléhají maximálnímu postihu šestnáctiletého uvěznění a pokutě 1 000 000 guldenů.

Opatření při prodeji cannabisu:

Prodej malého množství měkkých drog je situován do oficiálních coffee shops (neprodává se tu alkohol). Ty teoreticky jsou porušením práva, ale postih je pouze v případech, kdy majitel shopu nesplňuje následující kriteria:

– při jednotlivé transakci se neprodá více jak 5 gramů na osobu

– zákaz prodeje tvrdých drog

– zákaz drogové reklamy

– coffee shops nesmí způsobit jakékoli obtěžování okolí

– žádné drogy se nesmí prodávat mladistvím do osmnácti let

– starosta může kdykoli nařídit uzavření coffee shop

Výsledky drogové politiky:

V Holandsku v roce 1995 zemřeli 2,4 lidé na jeden milion obyvatel smrtí vztahující se k drogám (pro srovnání ve Francii · 9,5, v Německu · 20, ve Švédsku · 23,5 obyvatel).

Počet všech závislých se v Holandsku stabilizoval na 25 000. Procentuálně vyjádřeno na počet obyvatel je to stejný výsledek jako v Německu, Švédsku a Belgii. V Holandsku je málo závislých na heroinu, díky politice rozdělení trhu pro měkké a tvrdé drogy.

Pin It on Pinterest