Category: 1999 / 07 - 08

Rovina jihu Itálie připomíná z letadla pestrobarevnou šachovnici.V barvě políček převládá zelená a žlutá. Případná terénní vyvýšenina jevlastně jakousi figurkou na této šachovnici. Proto není přehnané, jestližese zámek Castel del Monte, tyčící se na izolovaném kopci apulské vyvýšeninyMurge v nadmořské výšce 540 m, přirovná ke králi. Jeden z největších památníkůraného středověku nechal ve druhé polovině 13. století vybudovat Fridrich II. (1194-1250) z rodu Štaufů, král Sicílie, pruský císař a od roku 1215 císař římský.

Byl to osvícený panovník, přející umění, vědám a známý svou náboženskou tolerancí, především vůči muslimům. Vydal “zlatou bulu”, v níž potvrdil a rozšířil svobody země české. Jeho počínání bylo solí v očích papeže, který ho několikrát uvrhl do klatby. Castel del Monte je přesným obrazem osobnosti panovníkovy. Majestátnost, volnomyšlenkářství a smysl pro krásu – to vše napadne návštěvníka při pohledu na průčelí zámku, stejně jako když prochází vnitřkem. Zámek byl postaven na osmiúhelníkovém půdorysu. Na hrotech osmiúhelníku jsou vybudovány věže, které neměly sloužit obranným ani válečným účelům. Stavba v sobě obsahuje všechny stavební vlivy té doby, ale převládá arabský a cisterciácký rukopis. Každý stavební prvek odpovídá zákonům algebry a astrologie. Vše je vybudováno jako monument oslavující císařský majestát. Vědci se domnívají, že původní plány počítaly s výstavbou největší observatoře středověku.

Nádherný vstupní portál z korálového štěrku odpovídá proporcemi i formou triumfálním obloukům z doby antického Říma. Po prvním schodišti se dostaneme do přízemí zámku. Tato část stavby má trapézový půdorys a křížené klenby. Projdeme dvěma sály a vstupujeme na osmiúhelníkové nádvoří. Po točitém schodišti vystoupíme do prvního patra, kde je osm místností používaných vladařem. Liší se pouze klenbou a antropomorfními vzory. Každá místnost má na tehdejší dobu odvážně řešený krb. Dveře i okna jsou zdobeny korálovitým štěrkem. V němém úžasu bloudí oči návštěvníka po té kráse v úctě k době, kdy tento stavební monument vznikl. Mou pozornost si vysloužila na onu dobu překvapivě účelně a hygienicky řešená “intimní místnost”, obložená korálovitým štěrkem. Ne nadarmo je Castel del Monte považován za mysterium středověku a ne nadarmo je od roku 1997 zařazen mezi kulturní památky UNESCO.

Pin It on Pinterest