Category: 1993 / 09

Je 22. července 1993. Do rukou se mi dostal dopis, který Svaz diabetiků ČR zaslal hlavnímu hygienikovi ČR. Myslím si, že je natolik závažný, že stojí za to ho ocitovat celý. Tedy: Ministerstvo zdravotnictví ČR MUDr. Jaroslav Kříž hlavní hygienik ČR Palackého nám. 4 Praha 2 8. 6. 1993 Cyklamáty v dovážených umělých sladidlech a dia-nápojích.

Vážený pane docente, obracím se na Vás s následujícím problémem velmi úzce se dotýkajícím téměř půl miliónu diabetiků žijících v České republice. V poslední době se množí upozornění vznášená na náš Svaz diabetiků ČR, které se dotýkají cyklamátů obsažených v dovážených umělých sladidlech či dia-nápojích. Byli jsme např. upozorněni, že umělé sladidlo ze SRN obsahující cyklamáty se dokonce prodává v některých pražských lékárnách či v lékárně Neratovicích a lékárníci po upozornění ani nevěděli, že jsou u nás cyklamáty od 1. 1. 1992 zakázány. Na tiskové konferenci, kterou jsme pořádali 3. 6. 1993 nás zase novináři upozornili na firmu Dekra z Prahy 4, která distribuuje dovážené dia-nápoje obsahující cyklamáty a uvádí, že má na tento dovoz souhlas Ministerstva zdravotnictví (údajně je obvodní hygienik, který toto zjistil, bezmocný). Protože se tyto případy začínají množit, prosíme Vás, vážený pane docente, o vydání jasného stanoviska týkající se zákazu předpokládáme, že nejen výroby, ale také dovozu a distribuce výrobků obsahujících cyklamáty na území naší republiky. Jistě nám všem jde o zdraví našich občanů a není možné, aby si kdokoli dovážel do České republiky cokoli a občan či zdravotně postižený měl hlídat a sledovat škodlivost příslušného výrobku. Vždyť mnozí prodejci, ale zdaleka ani všichni diabetici vůbec nevědí, že cyklamáty jsou u nás již 1,5 roku zakázány. Domníváme se, že musí být v této republice nějaká instituce, která povoluje dovozy zejména potravin, dietetik a než jejich dovoz a prodej povolí, zkoumá, zda neobsahuje škodlivé látky. Poučeni v tomto směru by měli být i celníci. Věřím, vážený pane docente, že se touto otázkou budete zabývat a brzy nám sdělíte Vaše rozhodnutí. Momentálně je naše humanitární sdružení obviňováno, že pro ochranu zdraví diabetiků v tomto směru nic nedělá. Děkujeme Vám za Vaše pochopení a těšíme se na Vaši odpov ěď i další pracovní a přátelské kontakty s Vámi.

                                                                           S pozdravem Jaroslav Chojstovský předseda Svazu diabetiků ČR

V době, kdy píši tyto řádky, Svaz diabetiků ČR nedostal odpověď. Ohledně cyklamátů se však doc. MUDr. Jaroslav Kříž, hlavní hygienik ČR, vyjádřil v časopise Zápisník spotřebitele (č. 5/1993).

Otázka: Mnohé otazníky se objevují v souvislosti se sladidlem pro diabetiky – cyklamátem. Obchodníci naříkají, že řada diavýrobků ze zahraničí tento typ sladidla obsahuje, ale naše zdravotní normy nedovolují, aby byly do ČR dováženy. Přesto se v některých obchodech již dia-potraviny s cyklamátem objevily. Došlo snad ke změně hygienických norem? Odpověď: Kdysi byly v naší republice cyklamáty povoleny. Pozdější výzkumy, především v USA, však prokázaly, že jejich užívání může mít po delší době vliv na vznik zhoubného bujení. Proto byly zakázány např. ve Velké Británii, Polsku a pochopitelně v USA. Nejsou povoleny ani v rámci ES. Molekula cyklamátu obsahuje dvě benzénová jádra spojená můstkem, která se štěpením mění na dva benzény jasně už karcionogenního charakteru. Proto ani v ČR neexistuje výjimka. Vycházíme z toho, že není nutno povolovat rizikovější sladidla, jsou-li již u nás sladidla podstatně bezpečnější, např. aspartam. Pokud jde o dia-výrobky dovezené k nám ze SRN a Rakouska, které cyklamáty obsahují, jedná se o zboží, jež neprošlo schválením odboru hygieny MZ ČR. Doporučujeme proto všech spotřebitelům, aby si důkladně přečetli etiketu na všech dia-výrobcích, a produktům, u nichž je jako sladidlo deklarován cyklamát, se ve vlastním zájmu vyhnuli. K tomuto problému se vyjádřil i tajemník Svazu diabetiků ČR Josef Švejnoha: „Nelze přenést zodpovědnost na konzumenty. Mezi diabetiky mnoho dříve narozených lidí, mnozí se zhoršeným zrakem. Navíc si myslíme, že jen velmi málo našich občanů ví, že cyklamáty byly u nás před 1,5 rokem zakázány. Takže i kdyby si to na obalu dováženého výrobku v cizí řeči přečetli, nic by jim to neříkalo. Zejména ve světle toho, že jsme byli upozorněni, že v některých pražských lékárnách se prodává umělé sladidlo ze SRN obsahující cyklamáty. Příslušné lékárnice, jak bylo dotazem zjištěno, vůbec nevěděly, že nějaká 18 měsíců stará vyhláška Ministerstva zdravotnictví, zakazující cyklamáty, existuje! A obyčejný občan by to měl vědět.“ Vyhláškou Ministerstva zdravotnictví z 1. 1. 1992 byla u nás zakázána výroba a dovoz produktů obsahující zdraví škodlivé cyklamáty. Co se dělo potom? Josef Švejnoha k tomu říká: „Cyklamáty se vyskytovaly především v některých umělých sladidlech a nápojích. Naši výrobci se se skřípěním zubů přizpůsobili, změnili či upravili výrobu a lze říci, že v současné době se u nás žádný výrobek s cyklamáty nevyrábí.

Bohužel jinak zareagovali někteří dovozci potravin a velkoobchodníci. Využili toho, že v některých zemích jsou cyklamáty zakázány tak striktně jako u nás a dále – jak jsme si u nás již v poslední době zvykli říkat – určitých legislativních mezer při dovozu potravin ze zahraničí. Výsledkem toho je, že jsme upozorňovali na umělá sladidla či dia-nápoje dovážené zejména ze SRN, které se u nás vesele prodávají, ač obsahují cyklamáty.“ Tajemník Svazu diabetiků Josef Švejnoha k tomu ještě dodává: „Domnívám se, že stejná pravidla musí platit pro všechny, není možné zvýhodňovat zahraniční výrobce na úkor našich. Spíše bychom si měli vážit skutečnosti, že naše normy na výrobu potravin jsou jedny z nejpřísnějších v Evropě, než z nich dělat výjimku. Nemůže obstát argument, že některé dovážené výrobky neprošly schválením orgánu odpovědného za jejich nezávadnost. Přijměme tedy opatření, že dovozce potravin bude muset na hraničním přechodu předložit atest Ministerstva zdravotnictví o zdravotní nezávadnosti dovážených potravin. Nebude-li jej vlastnit, nedostane se jím převážené zboží na naše území. Připadá nám to velmi prosté a jednoduché. „Causa cyklamáty” by podle našeho názoru mohla velmi rychle skončit. Opatření, které by naše exekutiva měla neprodleně přijmout k ochraně zdraví našich občanů, nejsou určitě nějak nákladná. Spíše jde o to dodržovat a důsledně kontrolovat a postihovat ty rádoby „podnikatele”, kteří v zahraničí mnohdy lacino získané zboží u nás předraženě prodají bez ohledu na zdravotní důsledky. A tomu by nikdo zodpovědný neměl v pozici „mrtvého brouka” přihlížet!“

Že by lékárníci nevěděli o vyhlášce Ministerstva zdravotnictví o zákazu prodávat produkty obsahující cyklamáty? Zeptal jsem se v lékárně nemocnice ve Vysočanech. „Máte tady výrobky obsahující cyklamáty?“ „Ne,“ odpověděl mi vedoucí lékárny. „Máme tady jen DUKARYL, který vyrábí Galena Komárov.“ „Dovolíte,“ řekl jsem a vzal krabičku do ruky. Pak jsem řekl: „Ale já vidím, toto sladidlo obsahuje cyklamáty.“ „Jak vidíte,“ řekl mi vedoucí lékárny, „jen deset procent. Vyrábí to naše firma a vyrobeno to bylo roku 1993. My dáváme pacientům to, co nám dodají. Takže je to pravděpodobně Ministerstvem zdravotnictví schváleno.“ Paní doktorka Havlová na ministerstvu zdravotnictví mi řekla: „Dukaryl se nesmí prodávat. Ale zavolejte si na číslo 2118 2118. Ozve se vám doktor Novotný.“ Doktor Novotný na můj dotaz odpověděl: „Ne, dukaryl se prodávat nesmí, protože obsahuje cyklamáty. Jednali jsme s výrobcem Galenou Komárov o zastavení výroby dukarylu. „ „A jak si mám vysvětlit, pane doktore, že se dukaryl dosud prodává? Na vlastní oči jsem viděl na krabičce rok výroby 1993.“ „Snad doprodávají nějaké zásoby. Každopádně se dukaryl prodávat nesmí. Obraťte se na nejbližšího hygienika, ten může sjednat nápravu. Promiňte mám návštěvu.“ Cyklamáty se tedy prodávat nesmí, ale prodávají. Vyhláška je jedna věc, ale zřejmě je zapotřebí, aby si kompetentní orgány občas zjistily, zda vyhlášku vůbec někdo bere na vědomí. Jde přece o zdraví lidí! Pokud vím, existoval a snad ještě existuje paragraf všeobecné ohrožení? Vždyť takto je poškozováni zdravotně postižení občané! A když je poškozován na zdraví diabetik, kde má jistotu každý jiný občan?!

Pin It on Pinterest