Category: 2004 / 05

Jak sestupujete pod zem, slyšíte nejdřív zlověstné dunění. Stále sílí a sílí. Nakonec vás obklopí děsivé exploze. Země jako by se lámala na kusy. To je Vulcania, nejnovější evropský tematický park a fakticky první světová turistická atrakce zasvěcená sopkám. Najdete ji v centrální Francii v kraji Auvergne.


V JÍCNU SOPKY
Osmadvacetimetrový stylizovaný vulkanický kužel (vnější plášť ze sopečného kamene, vnitřní z platinových desek chytře odrážejících přirozené světlo dolů do hlubin) obtáčí spirálovitá rampa vedoucí návštěvníka pod zem. Neodbytně se tu vtírá podobnost s Verneovou Cestou do nitra Země.
Krajiny poničené lávou, z níž vystupují ruiny domků i vraky popelem zasypaných aut, jsou silně realistické. Gejzír vrhá vzhůru syčící sloupec vody jako na Islandu. Nebo jako na Campi Flegrei, polích rozžhavených lávou kdesi poblíž Neapole. Země kypí šedivým bahnem, mraky páry a sopečného popela stoupají k nebi. Chybí snad už jen charakteristický sirovodíkový pach zkažených vajec a iluze by byla dokonalá. Počítače vám malují obraz jedné z nejpozoruhodnějších přírodních aktivit Země. I když není pochyb o tom, že tento grandiózní spektákl je kulminačním bodem návštěvy parku, na dalším místě si můžete připadat jako dispečer katastrof nebo, chcete-li, bůh: stisknutím tlačítka probudíte erupci hawajského vulkánu Mauna Loa, vidíte obrázek Pompejí před a po výbuchu Vesuvu 24. srpna roku 79 našeho letopočtu nebo v 3D kině instinktivně uhýbáte mamutovi prchajícímu před žhnoucí lávou. Na obřím plátně sledujete ty nejobdivuhodnější erupce moderní éry, třeba tu na Mount Saint Helens v USA v roce 1980, která pokryla sopečným popelem obrovské území, nebo na El Chichon v Mexiku, jež si v roce 1982 vyžádala 3500 mrtvých. Slovem i obrazem se dozvíte, že na naší planetě je 1511 vulkánů, které v průběhu posledních deseti tisíc let vybuchly 7886krát, nebo že dodnes je na světě na 500 sopek činných, z nich 77 v Evropě!
Dál jdete skutečným lávovým tunelem, vytesaným ve skutečném, tisíce let starém lávovém výlevu. Oblast Auvergne byla totiž během třetihor a čtvrtohor místem bohaté sopečné činnosti, existují doklady o zdejší erupci zhruba před 6000 lety. Kvalifikovaní přírodovědci, fyzikové a vulkanologové vám tu ukážou a vysvětlí snad všechno, co byste chtěli znát o sopkách. Věděli jste třeba, že největší dosud objevený vulkán třikrát převyšuje Mount Everest a je na Marsu?
Obzvláštní obdiv si zřejmě zaslouží sekce, která zajišťuje webcam spojení s téměř čtyřicítkou aktivních světových sopek: zase tlačítko a už nahlížíte na aktuální, zatím tiché vření v jícnu vulkánu. Ve virtuální observatoři se můžete aktivně podílet na koncepci evakuace lidí z úpatí vulkánu při modelové katastrofě. Je toho spousta, co na tohle působivé téma Vulcania nabízí – v několika jazycích a na úrovni srozumitelné i pro děti.

PARK VYTESANÝ V ZEMI
Vulcania není v pravém smyslu slova „parkem pro volný čas“ jako Disneyland či Europapark. Její tvůrci měli na mysli především rozšíření znalostí o sopkách a sopečné činnosti. Ostatně vulkanismus je ve Francii součástí školních osnov. Duchovním otcem Vulcanie je bývalý francouzský prezident Valéry Giscard d’Estaing, současný předseda Regionální rady Auvergne. Vybudovat ji trvalo deset let a náklady dosáhly přibližně 110 milionů eur. Přirozeně se nevyhnula mnoha rozepřím – kolem nákladů, technických potíží i odporu místních reprezentantů „zelených“. Svého času se dokonce spekulovalo o tom, že výkopy parku, který je ze tří čtvrtin pod zemí, mohou probudit nedaleké spící vulkány. Stavbu tak provázelo sedmatřicet soudních sporů. Navzdory tomu nakonec Vulcania otevřela své brány v únoru 2002.
Vulcania je sezonním parkem, který se otevírá až v únoru, přesto ji už v první sezoně 2002 navštívilo 628 tisíc lidí a loni se odhad pohyboval okolo 800 tisíc návštěvníků.
Vulcania zabírá pozemek o rozloze 57 hektarů s 12 500 m2 zastavěné plochy. Její autor, rakouský architekt Hans Hollein, popisuje stavbu jako „vytesanou v zemi“. Nutno přiznat, že Vulcania se skutečně vyznačuje zcela nezřetelnými hranicemi mezi svým vlastním územím a okolní přírodou. Většina expozičních ploch je fakticky pod zemí, dá se spíš říci, že park skvěle zapadá do krajiny – vždyť koneckonců úroveň terénu výrazně převyšuje jen onen umělý vulkanický kužel, korespondující s přírodním vulkánem Puy-de-D’me, který dominuje celému kraji. Jako materiál je použit hlavně lávový kámen vulkanického původu, mezi krajinou a stavbou tak panuje shoda.
Vulcania doufá, že její roční příjmy dosáhnou od 12 do 18 milionů eur. Ale i kdyby to bylo méně, stane se bezpochyby nejen působivým naučným parkem vybaveným nejmodernějšími informačními technologiemi a poskytujícím množství informací na bázi hry pro dospělé i děti. Rozhodně bude také pojítkem vědeckého výzkumu s vazbami na vědecké instituce po celém světě a stále se rozšiřujícím dokumentačním střediskem. více na www.vulcania.com

Pin It on Pinterest