Kategorie: 2002 / 06

Na třicátá léta minulého století se vzpomíná těžko. A v České republice zvlášť. Zatímco léta dvacátá jsou plná euforie, optimismu a všeobecného nadšení – především nad vznikem nového státu, v letech třicátých jde spíš o přechod od euforie k depresi. Dnes již jasně vidíme nástin nástupu dvou diktatur, jejichž působení ovlivňovalo a negativně ovlivňuje dějiny nejen české, ale i světové vlastně až do dnešních dnů. Přitom nelze říci, že by literatury o této době byl nedostatek. Právě naopak – o třicátých letech toho bylo napsáno již mnoho – a to od lidí velice povolaných. Tématem však obvykle není obyčejný každodenní život, ale spíše nesnadno zachytitelné politické a hospodářské problémy. Na seznamu aktuálních témat je těch spíše frustrujících více než dost: světová hospodářská krize a její odraz v tehdejším Československu, problémy státní hranice, a tím i s našimi tehdejšími sousedy v Maďarsku a Polsku, nástup fašistů v sousedním Německu a hlavně Henleinových stoupenců v takzvaných Sudetech, který vyvrcholil Mnichovem. Čím více se pohled na tyto otázky blíží současnosti, tím je zřetelnější opatrnost při vynášení zásadních soudů. Radit druhému prezidentovi ČSR Edvardu Benešovi, jestli se bránit, anebo ne, si ani dnes nikdo z politologů či historiků netroufá, tím méně se o to pokoušejí redaktoři geografického magazínu. Věříme ale, že přece jen lze nabídnout současný pohled na tyto události, které zásadně formovaly tvář naší současnosti, a to tak, že se pokusíme sestavit jakousi mozaiku a nastínit situaci každodenního života v třicátých letech pokusem o sondy do vybraných odvětví lidských aktivit, od módy, umění a sportu přes konfiskace židovského majetku až po skutečný příběh vojáků, kteří bránili okleštěnou republiku se zbraní v ruce. Přijměte tedy tento kaleidoskop třicátých let v Čechách jako příspěvek reportérů Koktejlu k poznání nejednoznačné a obtížné části naší minulosti.

Pin It on Pinterest