Kategorie: 2009 / 02

Text Michal Dvořák, foto NASA

Před dvěma lety na oběžné dráze kolem Slunce zakotvily dvě identické sondy STEREO A a STEREO B s posláním podrobně zkoumat naši mateřskou hvězdu. Proč jsou ale dvě a naprosto stejné?

Jedním z jejich cílů je totiž vytvářet 3D snímky Slunce. Podobně, jako nepatrná vzdálenost mezi lidskýma očima umožňuje prostorové vidění, tak i díky dvěma sondám snímajícím hvězdu z rozdílných míst v jednom okamžiku získáme 3D fotografie. Trojrozměrné modely povrchových částí Slunce však neslouží jen ke kochání, to by byla mise za 550 milionů dolarů přeci jen předražená. Samotný název sond STEREO znamená Solar TErrestrial RElations Observatory, projekt se tedy zaměřuje zejména na zkoumání vztahů mezi Sluncem a Zemí. Přístroje, jimiž jsou sondy vybaveny, snímají meziplanetární magnetické pole, plazmu, sluneční korónu a sluneční vítr vznikající při koronárních erupcích. A právě 3D modely erupcí, vyvrhují do meziplanetárního prostoru sluneční hmotu, by mohly napomoci tento zajímavý jev blíže vysvětlit. Pro Zemi je sluneční vítr prakticky neškodný, jsme před ním totiž chráněni zemskou magnetosférou, která vysoce urychlené částice dokáže odrazit a v oblasti magnetických pólů vstřebat za vzniku krásných polárních září. Ve volném prostoru jsou ale slunečnímu větru vystaveny jak kosmické lodě, tak i jejich posádky. Sondy STEREO po dvou letech zkoumání končí svou činnost, další tři roky se budou zpracovávat získaná data. Vědci doufají, že díky novým poznatkům o erupcích a slunečním větru dokážou lépe ochránit kosmická plavidla na cestách Sluneční soustavou.

Pin It on Pinterest