Category: 1995 / 11

Napsal: Libor Michalec

Odborníkům zatím není jasné, zda káva opravdu povzbuzuje intlektuální schopnosti. Na druhé straně bylo prokázáno, že stimuluje schopnost mozku zpracovávat informace. Konstatuje to studie švýcarských zdravotníků, která byla vydána v Bernu. Výsledky testů ukázaly, že zkoumané osoby po dávce kávy rychleji reagovaly na signály zobrazené na obrazovce počítače. Podobně jako čokoláda, o které píšeme na jiném místě tohoto čísla, představuje káva mocnou inspiraci třetího světa, která ovlivňuje a zkvalitňuje náš životní styl. LAHUDKA NEBO DROGA? Pravlastí kávy je hornatá Etiopie, odkud se zrna v l8. století rozšířila do evropsk ých kolonií v jihovýchodní Asii a střední a jižní Africe. V Evropě samé zahájila káva vítězné tažení už v l7. stolet í. Zpočátku se kolem její užitečnosti či škodlivosti vedly prudké spory a mnohdy byla i zakazována. Dnes se jí však vypijí milióny šálků denně a její spotřeba v celém světě stále stoupá. Například v Německu vypije jeden člověk v průměru l80 litrů kávy za rok, což je o padesát procent více než před dvaceti lety. Káva je po ropě druhým nejdůležit ějším exportním artiklem rozvojových zemí. Na celém světě se jejím pěstová- ním živí asi l00 miliónů lidí. Ročně produkce dosahuje asi l00 miliónů pytlů surové kávy. GUATEMALSKÁ KÁVA V CHAJULU Rostliny kávovníku potřebují velice něžnou, až láskyplnou péči. Vyžadují zvláštní druh půdy a přesně zvolenou nadmořskou výšku, dostatečné teplo, ale také stín. Mráz může zničit celou úrodu. O rostoucí kávovník se pěstitel a jeho rodina musí intenzivně starat pět let. Po devíti letech začne kávovník ztrácet na kvalitě a celý proces začne znovu. Sklizeň kávy probíhá tak, že se zrna nejprve očistí ve vodě, potom se oloupou a suší na slunci. Takto zpracovaná zrna převeze pěstitel v pytlích do družstva. Mnoho pěstitelů v této oblasti žije v poměrně velké vzdálenosti od družstva v Chajulu. Tady se káva přetřídí a teprve potom balí do pytlů, určených pro transport. Zrna se loupou a třídí podle velikosti a kvality. První třídění provádí stroj a poté místní ženy – některé i s dcerami – ručně vybírají poškozená zrna. Žijí velmi chudě – guatelmalská povstání a světový pokles cen kávy jejich situaci ještě zhoršil. Proto vznikla organizace „Transfair Coffee”, které umožňuje zlepšit pěstitelům jejich nelehké podmínky. Myšlenka je zalo žena na tom, že spotřebitel vědomě zaplatí za kávu víc než je běžná cena a tento přeplatek získá přímo ten, kdo kávu pěstuje. Jejím zakladatelem je Holanďan Max Havelar a díky jeho nápadu dnes v Africe a Latinské Americe vydělávají pěstitelé kávy o 8 miliónů marek více než kolik by získali prodejem kávy na světových trzích. Organizace působí při družstvu se sídlem v Chajulu, v oblasti Ixilského trojúhelníku v Guatemale. Inez, jedna z mnoha žen v Chajulu, vstává kaž- dý den ve čtyři hodiny, aby rozdělala oheň a připravila snídani pro rodinu. Díky družstvu mohou domorodci posílat své děti do školy a rodina se každý den nají. Příležitostně si mohou dovolit koupit i cihlu, kterou pak ukládají na hromadu vedle dřevěné chatrče a doufají, že si jednou postaví zděný dům. Ženy dostávají za svoji práci zaplaceno. Díky lékárně jsou místní lidé lépe živeni a během posledních tří let nedošlo k žádnému úmrtí při porodu. NEJLEPŠÍ KVALITA Z KOSTARIKY Kostarická káva je považována za světovou jedničku a tvoří většinu národního produktu země. Najdete ji od 500 do l600 metrů nad mořem, její hojnost je dána především sopečným původem zeminy – nachází se zde pět činných sopek. Láva je velmi bohatá na minerály a další živiny, její složení významně ovlivňuje kvalitu vypěstované kávy. Zabývat se kávou v Kostarice není vůbec jednoduché. Kvalitu plodin a keřů ve všech pěstitelských oblastech kontroluje velice přísná organizace ICAFÉ. Tento institut řídí takzvaná „junta de café”, která se skládá z nejlepších botaniků, lékařů zabývajících se kávou. Jak jejím šlechtěním a kvalitou nových odrůd, tak jejími vlivy na lidský organismus. Představitelé institutu studovali na známých univerzitách v Anglii, Francii a USA, přičemž vedle vědeckých odborných kvalit musí plnit i přísná společenská měřítka. Pracovat v „juntě de café” je prestižní záležitost a tito lidé požívají velké úcty mezi obyvatelstvem. Icafé existuje téměř sto let a přes několikeré obmě- ny se vyprofiloval v obdivohudně funkční státní instituci. Podnikatel v Kostarice se může věnovat kávě ve třech zá- kladních oblastech – pěstování, čištění a balení surové kávy, nebo exportu. Pointa tkví v tom, že nikdo nemůže podnikat v „kávobyznysnu” v několika oborech současně. Přičinily se o to nesmlouvavé protimonopolní zákony. Například čističi – takzvaní „beneficiadoři” – nesmí vlastnit ani plantáže ani exportn í firmy a naopak. Systém výroby a prodeje je vypracován a zvládnut velmi důkladně s velkým důrazem na samostatnost a vlastní zodpovědnost subjektů zapojených do jednotliv ých procesů. Ovšem výsledky těchto přísných opatření hovoří za vše – ať už v podobě zdravých, odolných a úrodných porostů nebo klasifikací zainteresovaných – nejlepší káva na světě. V Čechách můžeme tuto kávu ochutnat pod znač- kou Café-Bohemie, kterou u nás vyrábí, podle čtyřicet let star é originální české receptury na standard-speciál, akciová společnost SAVIE -SHARK. Speciál proto, že směs obsahuje až 50% nejlepší světové kávy – samozřejmě kostarické.

Pin It on Pinterest