Category: 2005 / 09

„Je tady pan Půlpán?“ zeptal se řidič buldozeru, který stál opodál. „Zase jsem našel nějaké kosti.“ Naleziště z doby železné na okraji Lovosic jsme málem minuli. Výkop ohraničený červenobílou páskou vypadal docela stejně, jako když se pár dělníků vrtá v hlíně při pokládání potrubí. Ostatně nezájem řidičů, kteří projížděli kolem, tenhle náš dojem jen potvrzoval. Teprve při podrobnějším pohledu se dalo zjistit, že na obyčejný výkop jsou půdní vrstvy příliš pečlivě odkryté a na dně leží několik zachovalých keramických nádob a bezhlavá kostra člověka s třemi bronzovými artefakty na těle.
Archeologické objevy z doby železné jsou v okolí Lovosic poměrně časté. Původně jsme proto byli pozváni na nedaleké pohřebiště u Mlékojed, ale místo toho jsme se stali svědky náhodného odkrytí dalšího z hrobů. Archeolog Petr Lissek z Ústavu archeologické památkové péče severozápadních Čech si přesné místo nálezu zaznamenal a požádal nás: „Ale nezveřejňujte, kde je.“ Krádeže na takových nalezištích nejsou žádnou výjimkou a ztráta tisíciletých střepů či kostí znamená především citelnou ztrátu poznatků o tehdejší době.
Nedaleké pohřebiště u Mlékojed je ze starší doby železné. Marek Půlpán, terénní technik, tu pečlivě zakresluje polohu kostry, která má na těle několik bronzových ozdob. I on pospíchá, aby práci dokončil ještě ten den a nedal šanci případným zvědavcům nález rozkrást.
„Jde o kostrový hrob ze starší doby železné, což je období mezi lety 750–450 před naším letopočtem. Hroby jsou orientovány přesně od severu na jih. Jde o pravidelný obdélník se zaoblenými rohy a tento hrob je nejmenší, jaký jsme tady zatím našli. Je dlouhý pouhých 2,6 metru a široký 1,8 metru,“ vysvětluje Půlpán.
Archeologické nálezy zakresluje na milimetrový papír – podrobnou polohu jednotlivých předmětů spolu s uložením kostí. Kostra je bez lebky. Kdyby se zachovala, ležela by směrem k jihu. Mrtvý byl očividně kdysi pohřben v poloze na zádech a byl ozdoben bronzovým nákrčníkem. Na nohou má masivní bronzové nánožní kruhy. Že jde o dobu železnou, jasně potvrzuje nevelký železný nůž. Malý rozměr hrobu, který jsme právě viděli, je ještě zřetelnější v porovnání s tím, který nám pak Půlpán ukazuje o kousek dál. Ten měří 4 x 6 metrů a ukrýval tři pohřbená těla.
„Dneska potřebuji zakreslit hlavně nález bronzových a kovových předmětů a keramiky, kostru snad nikdo neukradne,“ doufá Půlpán.
Nalezené předměty se po zakreslení odvážejí do Ústavu archeologické péče v Mostě, kde se nádoby zrekonstruují a v ideálním případě pak budou vystaveny v litoměřickém muzeu. V depozitáři Archeologického ústavu označeném jako ženská šatna stojí takových nádob hned několik. Jde o zásobnice na obilí. Jsou pečlivě slepené a chybějící kusy nahradily kousky sádry. „Je to jako skládat puzzle,“ říká o své práci antropoložka Jana Hlavová.
Petr Lissek vysvětluje využití nádob: „Zásobnice na obilí byly pro zemědělce mimořádně důležité. Když jim obilí zmoklo, tak si z něj možná udělali pivo, ale příští rok nezaseli. A to mohlo znamenat hlad i smrt.“
V přepravkách kolem leží desítky papírových sáčků s popsanými střepy. Každý kousek měl kdysi své místo v konkrétní nádobě, nyní je očíslován a jedině podle toho se pak dá nádoba zase znovu složit. Skládat střepy je přitom složitější než skládat dohromady kostru, protože díky znalostem o lidské anatomii se ví, kam která, byť zlomená kost patří.
Pro náhodného diváka vypadá archeolog ve výkopu jako dělník, jen papír v jeho ruce může prozradit, že tu zřejmě jde o něco důležitějšího. S jakou pečlivostí a opatrností se přitom ale musí dotýkat střepů, kostí a jak významné informace může o nás samotných získat, se ale rozhodně poznat nedá.

Pin It on Pinterest