Kategorie: 1997 / 05

V posledních letech rybáři z pláží východoafrického ostrova Zanzibar volí napohled poněkud podivný způsob obživy ­ sice vyrážejí na moře, ne však tak daleko, aby mohli pátrat po rybách. Dnes je jejich kořist úplně jiná – odrůda obrovských mořských řas, kterými oplývají místní vody. Tito “noví farmáři” se náhle vynořili spolu s lukrativní kultivací neomezených zásob vegetace, která bují v hlubinách oceánu. Pro země, které se nacházejí ve smrtícím objetí ekonomického úpadku, se stává mořská řasa ­ snad božskou prozřetelností ­ pramenem státních příjmů. Hlavními odběrateli produktů z mořské řasy jsou země Evropské unie, které ji užívají v průmyslové výrobě potravin.

Velké množství projektů rozvoje třetího světa v Africe nepřináší příliš plodné výsledky navzdory enormním finančním dotacím. Ovšem zároveň existují i nízkorozpočtové projekty, které jsou plně efektivní, nezatěžují prostředí a přinášejí možnosti lepšího života pro místní populaci. Jedním z takových nových projektů rozvoje je “Mořské farmaření” ­ kultivace mořských řas na pobřežním pásu východní Afriky. Mořské řasy, exportované do Evropy, jsou zdrojem pectinové gelatiny, která se používá jako důležitá přísada v různých potravinových produktech. Myšlenka pěstování mořských řas následuje světové ekonomické trendy ­ ekologická čistota a nízká cena celého projektu, který nepoškozuje okolí, jsou toho skvělým příkladem. Projekt byl ochotně přijat místním pobřežním obyvatelstvem, které je málo vzdělané a nemá mnoho možností, jak proniknout do světové ekonomické struktury. Nová perspektiva, nabízející se v pěstování mořských řas, je natolik atraktivní, že velká část mužské populace, která v posledních letech odcházela do měst za prací, se vrací zpátky do domorodých vesnic.

Celý projekt inicioval pan Mortensen, dánský usedlík žijící v Zanzibaru. Byl to on, kdo přiměl dánskou společnost k počátečním investicím. S pěti filipínskými experty a s dvěma kilogramy čerstvých řas odstartovali vzorovou farmu. Během dvou let svedli 4323 následovníků ­ přesně tolik je registrováno malých farem. Tito farmáři pak zaměstnávají dalších 10 000 až 12 000 lidí. Zájem místních vzrůstal stále více a později dokonce přiměl vysoké úředníky tanzanijské vlády, aby projekt uznali a dotovali. Všechen materiál potřebný k farmaření, stejně jako technická asistence, je na určitou dobu osvobozen od daňových poplatků. Společnost Zanea Seaweed Co. Ltd. project dotuje pěstování řas a jejím cílem je maximální využití místních možností v dopravě, skladování? Životní standard přírodních národů je tak značně zvyšován bez velkého zasahování do tradičního způsobu života. Je-li tedy “farmaření” provozováno za odlivu, všechny ostatní denní aktivity musí mít svůj čas během přílivu. A tento způsob života vede k harmonii.  

Pin It on Pinterest