Category: 1994 / 06

Ptala se EVA VAŇUROVÁ

Po léta měl na filmové podnikání monopol stát a jeho prodlouženou rukou bylo Filmové studio Barrandov, kde se celovečerní filmy realizovaly od námětu až po kombinovanou kopii. Dnes vznikla řada nezávislých filmových společností, a ne všechny činnosti, spojené s realizací filmu, pokryje jedna každá společnost sama. A tak se množství prací zadává k provedení externistům a specializovan ým firmám. A samozřejmě těm nejlepším, lidem, kteří přicházejí nejen s originálním řešením, ale hlavně s jeho finanční přijatelností.

Praktické zkušenosti sbíral Roman Synek osm let ve Filmovém studiu Barrandov, nejprve jako mistr stavby, poté jako vedoucí dekorační techniky. V té době se setkal s desítkami tvůrčích pracovníků, profesí výsostně filmařských a hlavně s řemeslníky, pod jejichž rukama se z mála dokázalo vykouzlit hodně. Zlaté české ručičky a důvtip byly překvapením pro nejednoho zahraničního zákazníka. Drahé materiály, nákladné festovní stavby v ateliéru či exteriéru pro potřeby natáčení nejsou nutné. Stále je třeba myslet na oko kamery, konkrétní záběr, nic jiného ve filmové tvorbě neoplatí.

RS Dekor, soukromá firma existuje čtyři roky, současný způsob života je jistě na hony vzdálený minulosti …? „To bezesporu! Ubíjela mě především ta skutečnost, že jsem měl v zaměstnání minimální pravomoci. Na spousty věcí jsem musel mít souhlas, byl jsem až nesmyslně svázaný. Můj současný životní styl, moje práce je mým koníčkem. Snažím se mít kolem sebe slušné lidi, pyšnící se svou profesionalitou, kteří mají zájem odvádět stoprocentní precizní práci.“

Pracovní doba podnikatele vypadá jistě od nevidím do nevidím … „Ano, i tak to někdy bývá, ale když se k tomu, co děláte, nepřistupuje jen jako ke způsobu jak vydělávat peníze, pak je vnímání času zcela jiné. A jestliže sezadaná práce povede, pak je ten pocit velmi příjemný. samozřejmě, že všechno není procházkou růžovým sadem, nevyhnete se stresu. Ten je ale třeba vyeliminovat na minimum a hledat zábavu spojenou s povoláním i konkrétní prací.“

Těch osm let na Barrandově nebylo jistě jen špatných? „Dobrou práci jsme odvedli na filmové pohádce režiséra Zdeňka Trošky O princezně Jasněnce a létajícím ševci. Šlo o rozsáhlou stavbu v největším barrandovském ateliéru číslo 6. A tak, když se film povedl a prodal do řady zemí světa, měli jsme i my od stavby pocit, že jsme k úspěchu přispěli. Těch filmů bych pochopitelně mohl uvést více … Bony a klid, Žhavé tajemství, Gagman …“

A váš začátek coby soukromého podnikatele? „Koprodukční televizní seriál režiséra Františka Filipa Náhrdelník s Libuší Šafránkovou v hlavní roli. Tehdy jsme pracovali ve starých vystěhovaných domech na Vinohradech. Bylo to v zimě, budovy byly bez oken, odstrojeny a připraveny ke generální rekonstrukci. Nebylo snadné z těch opuštěných objektů vykouzlit útulné interiéry přelomu století. V každém případě to však vyšlo finančně výhodněji než s dlouhodob ým pronájmem drahých ateliérů.“

Dík za každé nové ráno režiséra Milana Steindlera, Konec básníků v Čechách Dušana Kleina, to je podíl RS Dekor na české domácí filmové tvorbě. Stěžejní práce firmy však směřuje k zahraničnímu zákazníkovi. Co partner odjinud ocení na spolupráci s českými filmaři? „Žádným tajemstvím není naše finanční výhodnost, do jaké míry nám tento stav vydrží, záleží i na nás. Bezesporu jsme rovněž rychlí a umíme. Pracovníky, o něž se opírám, charakterizuje vynalézavost a profesionalita, ať už jde o truhláře, malíře, písmomalíře, malíře pozadí, lakýrníky či čalouníky. V neposlední řadě pak používáme cenově dostupné materiály, z těch základních je to dřevo, papír, juta, překližka, sololit, dřevotříska, laťovka .. Zahraniční materiál nepoužíváme, spíše jde o to, nalézt co nejrychlejší, nejvěrohodnější a nejkvalitnější řešení, splnit beze zbytku harmonogram prací. A tak se stává, že pracujeme nepřetržitě. Změn na poslední chvíli bývá poměrně dost a musíme se s tím vypořádat jak včas, tak i kvalitně.

Nejde o mechanickou práci, je třeba nalézat, hledat a tvůrčím způsobem myslet? „Při běžné realizaci vypadá postup nad novým projektem následovně. Hlavní tvůrčí profese – režisér, kameraman a architekt spolu s produkčním a zahraničním partnerem vyhledají vhodné prostory pro natáčení. Já dostávám do ruky scénář a setkávám se s filmovým architektem, pro mě s nebližším uměleckým spolupracovn íkem realizace. Na výtvarné návrhy pak připravím rozpočet. Představy architekta o realizaci vzájemně konzultujeme. Vše se vyvíjí, uzpůsobuje okolnostem …“

Pro francouzského partnera jste se podíleli na realizaci dvojdílného TV filmu Catherine Courage a náměstí v městečku Kouřim, jak dokumentují i obě fotografie, jste dokázali změnit k nepoznání … „Tuto zakázku jsme realizovali před necelými dvěma lety. Nejprve se musel strhnout asfalt z povrchu náměstí a středověká původní dlažba byla na světě. Poté bylo třeba překontrolovat inženýrské sítě a pak už začala stavba vlastních dekorací. Před stávajícími domy jsme postavili dřevěné konstrukce a ty jsme opatřili falešnou fasádou. Za materi ál posloužila hobra, sádra, fólie, papír … Technologií použití je vícero, v každém případě štáb profesionálních rukou je nezbytný …!“

Takový projekt vypadá velmi časově náročně, ale právě čas hraje ve filmu podstatnou roli … „Před zadáním práce a první natáčecí klapkou uplynulo zhruba osm týdnů. Podepíšu-li smlouvu na projekt, musím v něm dodržet nejen finance, ale i termíny dodání. Jak už práci se svými spolupracovníky zvládnu, je čistě moje starost, nicméně dodržení termínu a serióznost je přednost i nutnost, ze které nechci slevovat ani v nejmenším.“

A jak se chová konkurence v oblasti tohoto filmového podnikání? „Zatím je práce tolik, že se zájmy netříští a každý si kráčí svými cestami. „

Ovšem čas od času utečete ze sféry filmu a váš akční rádius se může rozrůstat mnoha směry … Zašla jsem dále po stopách RS Dekor a v Jungmannově ulici jsem objevila obchod s lustry s netypickým řešením interiérů prodejny … „Jednalo se o komplexní rekonstrukci. Existující stropní klenby jsem opatřili velkou spoustou zrcadel, vymysleli jsme pro ně dřevěnou stavebnici s jediným cílem: Na malém prostoru co nejvíce vypíchnout prodávaný artikl – osvětlovací tělesa … V naších aktivitách jsme se nedávno dostali i do Hudebního divadla v Karlíně, kde jsme zhotovili část dekorací pro muzikál 451 stupňů Fahrenheita. Ovšem technologie divadelních a filmových dekorací se od sebe liší. V divadle musí dekorace víc vydržet, musí být pohyblivá, snadno manipulovatelná. Využívá se zpravidla po několik sezón, a proto je třeba volit podle toho vhodné materiály, celý výrobní proces. A tak platí beze zbytku, že znalost daného prostředí je nezbytnou podmínkou.“

A na co jste nejvíce hrdý? „Odpověď je jednoznačná, na to, že jsem ještě nezkrachoval. Mám deset až patnáct zaměstnanců a uvědomuji si odpovědnost, kterou mám k nim a potažmo k jejich rodinám. Svým spolupracovníkům chci dávat jistotu stálé práce. Bohužel musím konstatovat, že hodně lidí u nás si ještě práce neváží. A co není rovněž šťastným jevem, dobrý řemeslník se konkrétně v Praze začíná přeplácet. Může začít být tak drahý, že se dostaneme do takových požadavků, do tak extrémní situace, že je nezaplat íme. Následně budeme příliš drazí pro získávání nové práce, a to přinese ruku v ruce naši nemožnost konkurovat doma i v cizině.“

Takže role malého českého kapitalisty v českých zemích se vám zamlouvá? „Jsem s ní velice spokojen, i když si samozřejmě plně uvědomuji svoji odpovědnost …“

Kde se nalézají prostory pro samotnou výrobu dekorací? „Naleznete je na Pankráci. Mají specifický charakter, a tudíž je lze použít třeba i pro širokou oblast animovan ého filmu. Pomáháme právě režisérovi Jiřímu Bártovi při realizaci loutkového filmu Golem. Naše filmové řemeslo volí tu nejsnadn ější a přitom nejefektivnější cestu. Zkoušíme nejrůznější materiály, zrcadla nahrazujeme lesklými fóliemi, kovových povrchů docilujeme vhodnými barvami. Hledat a vymýšlet, nic není pevně dáno. Svolám tým k dialogu a právě v něm se rodí řešení. Filmové vidění musí být dáno nejen filmovému architektovi, ale musí být vlastní i každému pracovníkovi. Technické záležitosti realizace se mnohdy nedoceňují a od toho jsme tu my, praktici, kteří se nemohou řídit nějakou snovou vizí tvůrce, kter á je třeba zcela nerealizovatelná. Jde nám o vytvoření vizuálně estetického prostoru s co nejmenším finanční náročností.

A co triková technika? „Odedávna je tomu tak, že funguje a fungovala samostatně. Má svého trikového architekta, kameramana. Stává se, že postavíme dekoraci a na jejich přání ji upravujeme. Většinou se však setkáváme spíše okrajově.“

Při své práci patinujete … co si lze pod tím představit? „Patina je úprava do reality, patina je špinění, je to přiblížení se k určité konkrétní době.“

Abych si ověřila, jak se osvědčili filmaři v tzv. „civilním sektoru „, zašla jsem za ředitelem Hotelu IPS, největší stavební firmy v Čechách. Byla vaše volba správná, zeptala jsem se ředitele Jiřího Kumstáta.

„K dispozici byl strohý výškový panelový dům se standardním vybaven ím ze 70. let. Hledali jsme, kdo by dokázal udělat z tohoto prostoru něco, co by šokovalo a zaujalo návštěvníky. Všechny firmy při úpravě interiéru nabízely sektorové vybavení, chromované stoly a židle, kožená křesla. Tuto unifikaci prostoru najdeme všude ve světě, takže nikdo z hostů si nepamatuje, kde vlastně byl. Jediná firma Dekor spolu s architektem Kočím dokázala přijít s nápadem. Vytvořit rodinnější, útulnější penzión. Veškerá rekonstrukce vznikala za chodu bez přerušení provozu. Díly se připravily v dílně a dosazovaly se na místo. Filmaři se dokáží pečlivě připravit a současně improvizovat, dotvořit dílo na místě. Kladný ohlas a příjemný pocit našich hostů začíná již ve vstupní hale v secesním stylu či ve westernově laděném baru á la Divoký západ. A že filmaři už několikrát vzpomněli a využili interiér hotelu k natáčení, to jen vítáme, protože je to přínos do hotelové pokladny.“

Pin It on Pinterest