Category: 1996 / 06

Lux není jen jméno známého politika, ale také výraz, který znamená v latině „světlo“. A Lux je i jméno světoznámé firmy, která vznikla roku 1901 ve Švédsku a stala se v Čechách natolik známou, že se její jméno stalo synonymem pro slovo „vysavač“. U nás v Čechách navíc učinil z firmy Lux nesmrtelnou legendu spisovatel Ota Pavel. Málokdo přitom ví, že původně měla firma Lux vlastně vyrábět lampy…OD KEROSINOVÉ LAMPY K MODELU II. Věrna svému latinskému názvu se firma Lux původně věnovala výrobě kerosinových lamp, určených pro venkovní použití – lampy Lux byly například využívány na majácích po celém světě. Postupem času však docházelo k elektrifikaci a odbyt kerosinových lamp se tím pádem podstatně snížil. Bylo třeba, aby se firma poohlédla po novém výrobním programu. Ve spolupráci s obchodníkem Axelem Wennergrenem se rozhodli vyrábět vysavače podle amerického vzoru. Šlo o robustní výrobky, které pro svou těžkopádnost rozhodně nemohly plnit funkci domácího pomocníka v klasickém bytě. První takový vysavač se na trhu objevil v roce 1913 pod názvem Lux I. Práce s ním nebyla nijak jednoduchá, přístroj vážil 14 kg a přesto že byl přijat velmi kladně, prvními zákazníky byly především velké instituce. Wenner-Gren však příliš spokojen nebyl. Model II., který byl již značně vylepšen, vážil rovných 9 kilogramů. Oba vysavače měly hrncovitý tvar a pracovaly na principu pumpy. Axel Wenner-Gren však podporoval nová konstrukční řešení a inicioval tak vývoj zcela nového způsobu vysávání – pumpa byla nahrazena větrákem, který výrobci vysavačů používají dodnes. Cílem bylo přístroj zdokonalit tak, aby mohl být běžně využíván v každé domácnosti.KONCERN ELECTROLUX. V roce 1919 se Lux spojil s firmou Elektromekaniska a vznikl tak základ světového koncernu Elektrolux. Později byl sice název změněn na Electrolux, ale přímo prodávající divize však nadále používala i exkluzivní ochrannou známku Lux. Velkým krokem dopředu byl o dva roky později oblíbený vysavač. Model V. Ten byl v roce 1921 představen jako první „domácí vysavač“ zasluhující si své jméno. Oproti svým předchůdcům byl snadno ovladatelný a také vybavený konstrukční novinkou – ližinami pro snadný posun. Postupem času byly výrobky Luxu dále zlepšovány, a to nejenom po stránce designu. Snižovala se jejich hlučnost, spotřeba, zvyšoval sací výkon. V roce 1956 byl poprvé použit hygienický papírový sáček namísto původního plátěného. Později se objevují i kontrolky, upozorňující na naplněnost sáčku na prach, přibývá dnes už běžné automatické navíjení elektrického kabelu a možnost připojení dalšího příslušenství – například klepače koberců. Požadavkem dneška je zejména zlepšování výstupní filtrace a automatická regulace sacího výkonu. A pokud někdy v budoucnosti dojde u vysavačů k novému objevu, Lux určitě bude u toho, protože ani dnes na nic nezapomíná a je stále na špici pomyslného vývojového pelotonu. Dnes je Electrolux velkým koncernem společností, který zahrnuje téměř 600 různých značek. Lux si však stále zachovává určitou exkluzivitu jako špičkový výrobce a prodejce vysavačů a dalších nezbytných pomocníků pro domácnost, což podtrhuje i skutečnost, že je dlouholetým oficiálním dodavatelem švédské královské rodiny. PŘÍMÝ PRODEJ. Neodmyslitelnou součástí historie Electroluxu je i způsob prodeje vysavačů. Od samého počátku se geniální obchodník Wenner-Gren inspiroval novým americkým způsobem přímého prodeje a aplikoval jej na evropský trh. A tak byly první vysava če Lux prodávány stejně jako dnes – výhradně přímým prodejen. Obchodní zástupci Luxu chodili „ode dveří ke dveřím“, seznamovali zákazníky s vysavačem a upozorňovali na jeho nesporné výhody už před osmdesáti lety. Bylo to po pravd ě řečeno nutné: pro tehdejší zákazn íky byl vysavač naprostou novinkou, neboť nikdy nic podobn ého běžně nepoužívali. Reprezentant Luxu tehdy do domácností přinášel i značnou změnu v úklidov ých zvyklostech. Naučil hospodyň ky používat vysavač namísto proutěných košťat. Předvádění vý- robku bylo pochopitelně vždy nezávazné.LUX V ČECHÁCH. Historie Electroluxu v Československu se začíná psát už v roce 1921, kdy byla otevřena první reprezentace firmy v Praze v Konviktské ulici, Československé zastoupení, v jehož čele stál ředitel Sten Widell, se tak zařadilo mezi první zahraniční pobočky Elektro-Luxu, jak se tehdy firma nazývala. Postupně byly otevírány další filiálky v Praze, Bratislavě, Brně, Hradci Králové a mnoha dalších městech. A tak českoslovenští reprezentanti firmy v krátké době přímým prodejem zboží se značkou „Made in Sweden“ obsadili 87 % českého trhu, zatímco o zbývajících několik procent se podělilo množství jiných značek. V dobách hospodářské recese pak firma Electro-Lux úspěšně používala splátkový systém a začala prodávat také chladničky a změkčovadla vody, stěžejní však byly stále vysavače. Díky své kvalitě a způsobu prodeje se vysavače Lux staly u nás tak populární, že v češtině zdomácněla nová slova, synonyma pro vysavač a vysávání – lux a luxování.LEO POPPER. Legendární postavou se ve třicátých letech stal vynikající reprezentant Elektro-Luxu pan Leo Popper, mezi jehož brilantní kousky patří především prodej vysavače sedlákům v Nesuchyni, kde dosud neměli elektřinu. Leo Popper se stal nesmrtelným zvláště díky novele Smrt krásných srnců, kterou napsal jeho syn, spisovatel Ota Pavel. Podle souboru Pavlových povídek natočil režisér Karel Kachyňa stejnojmenný film, kde hlavní roli reprezentanta Luxu Leo Poppera ztvárnil vynikajícím způsobem herec Karel Heřmánek.NÁVRAT. Elektro-Lux u nás působil do 28. dubna 1948, kdy byla jeho pobočka znárodněna. Do Čech a na Slovensko se pak vrátil až po dlouhých čtyřiatřiceti letech – v roce 1991. Reprezentanti opět začali tradičním způsobem předvádět výrobky, nesoucí značku Lux svým zákazníkům. Pro mnoho z nich to bylo potěšující překvapení, když u jejich dveří zazvonili usměvaví prodejci v obleku a kravatě, kteří pro ně symbolizovali jakýsi návrat „starých dobrých časů“. Mnozí se reprezentant ům chlubí stařičkými prvorepublikovými Luxy, které jsou dodnes funkční. Přiznačné pro sepětí dnešního luxu s historií je i to, že v řadách reprezentantů firmy úspěšně pracuje i pan Zdeněk Popper, synovec Leo Poppera. Stačí, když se představí a zákazníkům vyvstane úsměv na líci… Proto není divu, že Lux v České republice a na Slovensku obdržel v loňském roce cenu pro nejlepší zastoupení firmy na světě mezi 42 národními zástoupeními.

Pin It on Pinterest