Kategorie: 1999 / 12

Milovníci dobrého vína i atrakcí s tím souvisejících mají na podzim své znojemské vinobraní. Nejrozšířenější český mok má jednou ročně svůj Pivex. Posluchači folkové a trampské muziky mají Portu. Horolezci jezdí na festival horolezeckých filmů do Teplic.

I všichni cestovatelé – fotící, točící i píšící, jejich fandové a hlavně fandové cestování mají konečně svoji pravidelnou akci GO KAMERA – FESTIVAL CESTOVATELSKÝCH FILMŮ, FOTOGRAFIÍ A PUBLIKACÍ. Akce je součástí doprovodného programu veletrhu cestování GO. V lednu 1999 proběhl za značného diváckého zájmu druhý ročník festivalu. Původní prostory brněnského filmového klubu, kina Art-klubu náročného diváka se ukázaly být příliš těsné, nestačily obrovskému diváckému zájmu a bylo třeba se porozhlédnout po větším objektu, kam by se všichni fandové cestování vměstnali. Příjemným řešením se ukázaly být prostory Kongresového centra areálu BVV. Na výstavě fotografií bylo možno spatřit sto vybraných nejlepších snímků od cestovatelů – fotografů z nejrůznějších koutů planety. Snímky z nedalekých Alp podobně jako fotografie z Afriky, severního pólu, Everestu i dalších extrémních míst. Z vystavovaných fotografií vybral Zdeněk Thoma, legenda cestovatelské fotografie, snímky, které byly oceněny. Ve dvou přilehlých sálech se průběžně promítaly filmy a diapozitivy z cest, spojené vždy s besedou s jejich autory. Maraton promítání symbolicky zahájil Zdeněk Thoma pořadem Údolí dřevěných chrámů. Jeho snímky z nepálských míst jsou absolutní špičkou oboru. V. Poltikovič představil svůj nejnovější film Karmapa – Dvě cesty božství, ve kterém je průvodcem sám dalajlama. Na kole kolem světa jsme se projeli s V. Dostálem a známý akční fotograf Jan Šibík nás zavedl na místa válečných konfliktů a katastrof. Druhý a třetí den byl ve znamení Sněhu, ledu a mrazu. Se svým povídáním se vystřídali M. Jakeš, V. Rudolf, O. Bubák, P. Valušiak a mnozí další. Vrcholem posledního festivalového dne bylo zcela určitě vystoupení M. Zikmunda a projekce filmu Kde je na světě ráj? nejslavnější cestovatelské dvojice Hanzelka – Zikmund.

A jakou podobu bude mít třetí ročník festivalu, tedy GO KAMERA 2000, který se uskuteční 13. 1.-16. 1. 2000 v prostorách Kongresového centra areálu BVV v Brně? Nejpodstatnější novinkou je rozšíření festivalu o novou kategorii – cestovatelskou publikaci. Knihy vybere a ocení osoba nejpovolanější – Dr. M. Stingl. Ze zasílaných filmů na videokazetách postoupí tři do finále a promítacího sálu. Výběr nejlepšího amatérského filmu provede kameraman J. Bálek. Vítěze jednotlivých kategorií samostatně ocení (kromě dalších atraktivních cen) i mediální partner akce – magazín Koktejl. Velkou atrakcí festivalu bude i samostatná výstava legendy cestování – Dr. M. Stingla, na které představí své knihy a fotografie z cest. A hlavní magnety bohatého programu? Blok ZA LOVCI LEBEK – hlavní protagonisté: ing. M. Zikmund s filmem Lovci lebek, Dr. M. Stingl se dvěma filmy – Poslední ráj – Tahiti a jeho sousedé v Polynésii a pořadem Kouzla Karibiku, Dr. V. Plešinger – Pygmejové střední Afriky, T. Petr – Etnické kmeny Etiopie, dále Expedice Papua-Nová Guinea 99 a Expedice Irian Jaya – Zapomenutý svět. Zajímavostí ze zcela jiného světa by měli být V. Rudolf a O. Bubák, kteří se na přelomu prosince 1999 a ledna 2000 pokoušejí o dosažení mety jižního pólu. Stihnou podělit se o nejčerstvější kuriózní zážitky? Netradiční filmy z Antarktidy promítne i slovenská “hvězda” – P. Valušiak. Šplhat budeme opět na osmitisícové vrcholy s nejznámějšími horolezci podobně jako nahlížet do tajemných mořských hlubin s profesionálními potápěči. Větší prostor bude věnován cestujícím spisovatelům. Herci divadla Husa na provázku přijdou s netradičním představením. Součástí festivalu bude i výstava a prodej suvenýrů z cest, exotických výrobků a cestovatelských potřeb, vybavení, časopisů, map, knih a kuriozit. A PROTO: CESTUJTE, FOŤTE, TOČTE, PIŠTE! A URČITĚ PŘIJEĎTE NA NAŠI SPOLEČNOU CESTOVATELSKOU RADOST.


GO KAMERA je příležitostí pro spolupráci, předávání informací, setkávání tvůrců a cestovatelů s veřejností a popularizaci jejich aktivit. Je i místem neformálních setkání fotografů, filmařů, cestovatelů a jejich příznivců. Filmy, videopořady, fotografie a publikace přihlášené do soutěže mají společného jmenovatele: cestování, poznávání nových částí světa a jejich kultur. Do soutěže jsou přijímány pouze snímky a publikace s touto tématikou. Akce určená nejen profesionálům, ale i nadšencům cestování se zálibou ve fotografování či natáčení.

1) Nesoutěžní projekce filmů a videopořadů zajímavých témat a osobností v cestování spojené s přednáškami a besedami s autory. Na akci vystoupí nejzajímavější protagonisté českého cestování. Objeví se osobnosti jako M. Stingl, M. Zikmund, pokořitelé nejvyšší hory světa – Everestu, podobně jako odvážlivci, kteří stanuli na pólu. Extrémní snímky z horských ledovců stejně jako unikátní záběry ze světa tajemných mořských hlubin. Kromě předem vybraných atraktivních titulů budou promítnuty i tři filmy ze síta materiálů zasílaných širokou veřejností na akci.

2) Soutěž cestovatelské fotografie: 100 vybraných nejzajímavějších snímků bude vystaveno na akci GO KAMERA a později na dalších atraktivních místech. Tři nejlepší fotografie budou oceněny. Výběr provede známý fotograf Zdeněk Thoma.

3) Soutěž cestovatelských publikací. Deset nejzajímavějších knih, publikací bude vystaveno. Tři nejlepší budou oceněny. Výběr provede známý spisovatel M. Stingl. Výstava publikací bude spojena s prodejem knih.

4) Projekce diapozitivů, přednášky a besedy s tvůrci a protagonisty uváděných snímků, spisovateli a dalšími zajímavými osobnostmi.

5) Výstava fotografií, knih, materiálů a artefaktů cestovatelské legendy – Dr. Miloslava Stingla.

PODMÍNKY ÚČASTI: Filmy, videopořady a publikace mohou do festivalu přihlásit oprávněné osoby (výrobci, majitelé, autoři a pod). Do festivalu mohou být přijaty filmy, fotografie a publikace, které nebyly prezentovány v minulých ročnících. Účast na jiných festivalech není překážkou pro účast na festivalu GO KAMERA. K přihlášce filmů a videopořadů by měla být přiložena komentářová (dialogová) listina v českém jazyce, soupiska se jmény autora, kameramana, režiséra a střihače. Organizátoři uvítají rovněž fotografie a propagační materiály. Videokazety, fotografie a publikace musí být doručeny na adresu organizátorů festivalu nejpozději do 31. 12. 1999. Dopravu filmů, fotografií a publikací na festival hradí přihlašovatel. Nevyžádané materiály zůstávají majetkem SDRUŽENÍ GO KAMERA. Vyžádané snímky a publikace se vracejí na náklady přihlašovatele. Náklady spojené s pobytem na festivalu si hradí účastník sám. Přihlášení do soutěže je bezplatné. Účast každého přihlášeného je podmíněna přijetím a dodržováním těchto podmínek. Změny podmínek si pořadatelé festivalu vyhrazují. Kritéria přihlášených videofilmů a fotografií: videopořad musí být dodán na formátu VHS Pal a velikost fotografií musí být nejméně 20 x 30 cm. KONTAKT: Ing. Rudolf Švaříček, tel/afp/editor/fax: 05/42214645, e-mail: svaricek@livingstone.cz
Zde žádejte i informace, propozice, vstupenky.

Pin It on Pinterest