Kategorie: 1999 / 07 - 08

Gorily jsou největší žijící primáti. Společně s šimpanzi bonobo jsou také nejohroženější skupinou lidoopů. Zvláště populace nádherných goril horských stále balancuje nad propastí vyhynutí. V péči člověka je nejčastěji chována gorila nížinná. Gorily východní jsou chovány pouze v ZOO Antverpy a Houston (USA). Horské gorily chovány nejsou. Biologie goril je díky četným výzkumům dobře známa. Jejich rozmnožování v péči člověka je však stále ještě méně časté, než je tomu u šimpanzů a orangutanů. Rozmnožovat se začínají ve stáří deseti let (samice) a patnácti let (samci). Po 251-295 dnech rodí samice každých 3,5-4,5 roku jedno mládě o hmotnosti 2 kg. Dožívají se až padesáti let. Aktivní jsou od šesté hodiny ranní do osmnácté hodiny večerní. Čas od deseti do čtrnácti hodin věnují jídlu. Skupina se denně přemístí o 90 až 1800 m. Na noc si staví jednoduchá hnízda z trávy a větví.

Rozšíření
– jihovýchodní Nigérie, středozápad a jih Kamerunu, Rovníková Guinea, Gabon, Kongo, západní Zair

Velikost
– výška 125-175 cm, hmotnost samice 70-140 kg, samce 135-275 kg, v péči člověka může dosáhnout nežádoucí hmotnosti až 350 kg

Biotop
– tropický deštný les

Biologie
– gorily jsou zemní lidoopi, dovedou však i dobře šplhat, ale neumí plavat, žijí v rodině, obvykle o počtu 6-13 zvířat, kterou vede dominantní samec

Potrava
– listy, výhonky, pupeny, kořeny, semena, květy, plody, červi, larvy hmyzu, med a vejce

Stav v přírodě
– 5000-15 000 goril nížinných, 40 000 goril východních a 600 goril horských

Stav v péči člověka
– ve 107 ZOO je chováno 680 goril nížinných, ročně se narodí asi 40 mláďat

Příčiny ohrožení
– velkoplošná devastace biotopu, zabíjení pro trofejeStupeň ohrožení
– EN – ohrožený  

Pin It on Pinterest