Category: 1999 / 04

Na Madagaskaru žijí tři endemické druhy pravých hroznýšů. Z toho dva druhy rodu Acrantophis. Jsou příbuzní americkým hroznýšům a podobají se jihoamerickým hroznýšům královským. Jsou to velcí, pomalí, převážně zemní hadi. Mláďata však loví potravu i v korunách stromů. Kořist dusí, jako všichni hroznýši, ve smyčkách těla. Člověku nejsou nebezpeční. Samice dospívá ve 4-5 letech, samec ve 3-4 letech. Rodí živá mláďata. Je známa reprodukce ještě ve věku 25 let. Od roku 1997 se daří odchov i v ČR. I když na záchraně unikátní flóry a fauny Madagaskaru pracuje řada vědců a organizací, výsledky nejsou zatím uspokojivé a devastace pokračuje. Účinné ochraně stojí v cestě chudoba a nevědomost místních obyvatel.


Acrantophis dumerili
Hroznýš dumerilův

Rozšíření:
jihozápadní a západní Madagaskar

Velikost:
maximálně 3 m

Biotop:
žije v oblastech suchých lesů

Biologie:
ve dne se ukrývá v norách savců v dutinách stromů, nebo v hromadách listí

Potrava:
ptáci, menší savci

Stav v přírodě:
není znám, ale klesá

Stav v péči člověka:
pouze 208 hroznýšů Dumerilových uvádí 43 světových ZOO, pět ZOO udává odchov 38 mláďat; pravděpodobně častější jsou odchovy u soukromých chovatelů

Příčiny ohrožení:
velkoplošná devastace biotopu, lov pro maso, kůži a ilegální vývoz

Stupeň ohrožení:
VU – zranitelný

Pin It on Pinterest