Category: 2004 / 10

Třetina mauritánského námořního teritoria je tvořena jedním z největších národních parků na světě: Arguin Bank National Park. Rezervace o rozloze 12 000 km2 je vykrojená do zkamenělé delty podél Atlantského oceánu a zabírá skoro 200 km pobřeží. Zátoka je útočištěm bezpočtu ptactva, které se každou zimu stěhuje do jejích úzkých zákrutů, a také jedinečnou zásobárnou veškeré ichtyologické fauny.

To je území Imragenů, mauritánských rybářů, kteří v tomto nejbohatším lovišti ryb na světě vytvářejí při rybolovu celou čtvrtinu hrubého domácího produktu a celou polovinu vývozu Mauritánie. Území, vklíněné mezi poušť, která zabírá až 90 % Mauritánie, a oceán. Území bez studní, silnic a elektřiny. V devíti vesnicích, které před 20 lety byly jen kočovnými tábory, žije necelých 2000 Imragenů.
Imragenové byli dříve otroky bílých Maurů a kočovali s nimi saharskými pouštěmi se stády velbloudů. Když bylo v roce 1980 v Mauritánii zrušeno otroctví, začali se usazovat. Vzdali se tradičních stanů a vybudovali pevná obydlí. Na svém území mají jedinou továrnu – na odsolování mořské vody ve vesnici Mamghar. Když auta přivážejí tuto upravenou vodu do vesnice, místní ženy je vítají hudbou. Není divu, když dalším zdrojem pitné vody jsou studny, jež jsou většinou roztroušené desítky kilometrů ve vnitrozemí.
Jedinou slušnou obživu poskytuje rybolov. V parku přitom platí přísná restriktivní opatření: lov motorovými čluny je zakázán, takže zdejší rybáři loví jen s pomocí tradičních člunů lanche. Vyrábějí se v loděnici, kterou začátkem 90. let založila ve vesnici R’Gueiba nadace národního parku Arguin Bank International. Regulován je i lov pomocí sítí. Přesto jsou úlovky bohaté. Nejčastěji se prodávají v Senegalu a Mali. Pod tlakem asijského trhu začali Imragenové před necelými 10 lety lovit žraloky. Přitom na export jdou jen nasolené a usušené žraločí ploutve. Lov ale vedl k vážnému snížení počtu žraloků v místních vodách. Podobně ohroženi jsou rejnoci. Proto byl tento rybolov letos v národním parku zakázán.
V každé vesnici ale bylo vytvořeno družstvo, které nabízí turistické atrakce. Exkurze v tradičních člunech umožňují turistům objevovat zimoviště ptáků v zátoce.

Pin It on Pinterest