Category: 1998 / 05

Irbis je nádherná, velmi plachá vysokohorská šelma. Je také nazýván sněžným levhartem. Žije skrytě ve skalnatých údolích, rododendronových porostech, na alpínských loukách i na holých skalách na hranici věčného ledu. Jeho zbarvení dokonale splývá s terénem. Tlapy bohatě pokryté chlupovými polštářky umožňují snadný pohyb po sněhu. Na vyvýšeném místě dokáže hodiny bez pohnutí číhat na kořist. Potravu loví podle ročních období, ve vysokém sněhu snadněji loví velká zvířata. Svůj areál kontroluje každých 7 až 10 dnů. Samice rodí po 90-103 dnech březosti 2 až 4 mláďata.


Uncia uncia
Irbis, sněžný levhart

Rozšíření:
Afghánistán, Bhútán, Čína, Indie, Kazachstán, Kyrgyzstán, Mongolsko, Nepál, Pákistán, Rusko, Tádžikistán, Uzbekistán (celkový areál má rozlohu 1 835 000 km2)

Velikost:
tělo 1000-1300 mm, ocas 800-1000 mm, hmotnost 25-75 kg

Biotop:
alpínské louky, skalní biotop do výšky 2700-6000 m n. m.

Biologie:
v zimě sestupuje do lesů do výšky 1800 m n. m., aktivní je ráno a v podvečer, žije samotářsky

Potrava:
kozorožci, argali, gorali, nahuři, jeleni, prasata, jaci, svišti, ptáci a domácí skot

Stav v přírodě:
podle výzkumu je největší populace v Číně (2000 až 2500 ks), 800-1400 jich je v Kyrgyzstánu, 350-500 v Nepálu, 120-300 v Tádžikistánu, 180-200 v Kazachstánu

Stav v péči člověka:
světová populace činí 590 zvířat ve 122 ZOO, v posledních letech se daří rozmnožování a populace vzrůstá

Příčiny ohrožení:
lov pro kožešinu, devastace biotopu

Stupeň ohrožení:
E – ohrožen

CITES – I.

Pin It on Pinterest