Category: 1994 / 04

napsal KAREL KÝR

Sun Myung Moon, který se narodil 25. února 1920 v Severní Koreji, se považuje za Mesiáše. Organizace byla založena roku 1954 v Soulu. Členové sekty jsou natolik oddaní svému duchovnímu vůdci, že se neváhají vzdát všeho. Rodiny, práce a majetku, který propadá sektě, který. Vše jim nahradí reverend Moon. Před dvěma roky probíhal na jednom z největších fotbalových stadionů v Jižní Koreji nezvyklý ritu ál, svým významem srovnatelný s křesťanským křtem. Reverend Moon tam najednou požehnal deseti tisícům párů z celého světa. Ti tam dle zvyku moonistů vstoupili do manželského stavu a tím pádem byli uznáni za plnoprávné moonisty. Většina párů s seznámila pár minut před obřadem. Odmítnout nemohli. Absolutní poslušnost je jednou z hlavních zásad. Znám případ vysokoškolské studentky, která se nechala naverbovat moonisty. Její víra v reverenda Moona byla tak veliká, že zanechala studia, opustila rodinu a dala se zcela k dispozici sektě. Mluvil jsem s jejími rodiči. Vědí jen, že je někde v Asii a vzala si Korejce nebo Malajce. Při té příležitosti mne napadá: v našem tisku se mnoho píše o zavlékání našich dívek do Itálie, kde jsou nuceny k prostituci. Italskou a českou veřejnost otřásla zpráva o zavraždění Hany K. z Písku, jejíž mrtvola byla nalezena na toskánském pobřeží.

Co tím chci říci? Ano, je potřeba o tom psát. Ale tyto mladé ženy ve většině případů vědí do čeho jsou a co se na nich bude vyžadovat. Dívky, které jsou zasaženy sektami, jsou dle lékařů ve většině případů psychicky labilní. a kolik těchto žen bylo prostřednictvím sekt zavlečeno do zahraničí? Církev sjednocení, tedy moonovci, patří prý k jedné z nejnebezpečnějších sekt. Odborníci tvrdí, že jejich závislost na Moonovi se dá srovnávat se závislostí těžkého narkomana na droze. Psychiat ři a psychologové jsou užaslí z toho, jak mnoonisté dokáží jedince zpracovat. Často jim na to stačí jeden měsíc. Jejich cílem je světovláda. Soustřeďují se především na středoškolskou a vysokoškolskou mládež. A jak by vás moonisté mohli naverbovat? Třeba na Václavském náměstí vám podstrčí lísteček a nezištně vás pozvou na přednášku s náboženskou tematikou. Je nabíledni, že vám neřeknou, že jsou členy sekty. Mohli byste být ve střehu, mohlo by to u vás vzbudit pro ně nežádoucí asociace. Ale dovíte se o tom, že by se měla na světě spojit všechna náboženství, dovíte s o pot řebě komunikace. Nejlepší je na takovou přednášku nejít. Jestliže se jí zúčastníte, nepustí vás těžko se jich zbavujete. Můžete mi věřit, zažil jsem to na vlastní kůži, když jsem chtěl o moonistech získat nějaké nezprostředkované informace. základem jejich taktiky je tzv. love bombing – bombardování láskou.

Nikdy jim nedávejte svou adresu a telefon. Pokud tak učiníte, nenechají vás nikdy o samotě a příjemným hlasem a s úsměvem se vám budou vnucovat. Zahrnou vás neobvyklou pozorností. Jejich taktika zpracovat psychicky člověka je neuvěřitelná a účinná. Pokud dostanou jedince až sem, donutí ho, aby se zúčastnil třídenního, pak sedmidenního a nakonec několikatýdenního kurzu. Při absolvování kurzu vám přidělí osobu opačného pohlaví a ta do vás hustí spodem dolem, ve dne v noci, pravou víru. A to bývá obyčejně konec. Jedinec je „chycen”. Aniž si uvědomil, že se ocitl pod velmi rafinovaným tlakem. „Chycený” je pomalu izolován od společnosti, od normálního života. A pak následuje to, co musí zákonitě následovat. Osoba opouští zaměstnání, přestěhuje se do komunity, kde odevzdá veškerý osobní majetek. Zrůdný je fakt, že jsou známy případy, kdy se do takové komunity přestěhuje rodina i s malými dětmi. A těm je programově vypírán mozek. Členové sekty se stávají poslušnými nástroji reverenda Moona. Dlužno podotknout, že moonisté před veřejností zásadně tají svou identitu. Sekta se zúčastňuje různých podpůrných a nátlakových akcí. Při demonstracích se skrývají za různá občanská sdružení. Reverend Moon je velmi bohatý, tedy i mocný muž, a proto není divu, že mu mnozí politici před volbami nadbíhají. Při své návštěvě Koreje se sním prý setkal i pan Mečiar. Moon peníze získané „z darů” členů sekty velmi výhodně investuje, a tak získává stále větší hospodářskou moc. Patří mu údajně i vlivný list The Washington Times. K nesmírnému majetku reverenda Moona musíme přičíst ještě přes tři miliony ke všemu ochotných duší. Tři miliony? Patrně to bude více, protože ve střední Evropě moonisté pronikají i na venkov a faktem je, že územím jejich zájmu je bývalý Sovětský svaz. Rodiče, kteří zjistí, že jejich syn nebo dcera propadli nějaké tvrdé sektě, by podle odborníků neměli propadat panice. Náboženský fanatik je nemocný člověk. S „vymytým” mozkem se dá těžko něco dělat. proto je na místě trpělivost. A hlavně neztratit s postiženým kontakt. Faktem je, že někdy může být pozdě. Velmi důležitá je prevence. Když vás tedy bude někdo „bombardovat láskou”, vzpome ňte si na slovo jednoho z našich předních odborníků na tvrdé, tedy destruktivní sekty, dr. Prokopa Remeše. Říká: „Nejnebezpečnější na tvrdých sektách je, že vám dlouho neukáží pravou tvář. Navenek vystupují jako jakési volné sdružení lidí rozličného vyznání, což je pro mladé křesťany velmi přitažlivé. Když zjistí, že se ocitli v područí striktně organizované sekty, bývá většinou pozdě.”

Pin It on Pinterest