Kategorie: 1998 / 09

Zasvěcený čtenář se asi podiví, že se kachnička známá jako okrasný pták v soukromých chovech objevila mezi ohroženými druhy. Nejde o omyl, je mnoho druhů, jejichž stavy v péči člověka převyšují přírodní populace. Nádherné zbarvení samců a nenáročnost chovu zařadila tuto kachničku mezi oblíbené chovance. Byla také vysazena v několika evropských zemích, v Anglii se rozmnožila na 7000 ptáků, ale v současné době stav klesá. Kachnička mandarinská se výborně pohybuje ve větvích a výborně se i potápí. Je dobrý letec, dovede obratně prolétávat i korunami stromů. Několikadenní mláďata vyskakují z velké výšky z hnízd, aniž by si ublížila. Ukrývají se v tichých zátokách a tůních, kde hledají potravu.


Aix galericulata
Kachnička mandarinská

Rozšíření:
Rusko, severní Čína, Tchaj-wan, Korea, Japonsko

Velikost:
410-510 mm, 444-500 g

Biotop:
rybníky, jezera, slepá ramena řek, bažiny a močály uprostřed hlubokých lesů

Biologie:
hnízdí v dutinách stromů ve výšce až 10 metrů, snáší 9 až 12 vajec

Potrava:
semena, zrní, vodní rostliny, drobní vodní živočichové (plži, hmyz, ryby)

Stav v přírodě:
odhad 6100-6600 párů

Stav v péči člověka:
chována běžně

Příčiny ohrožení:
lov, devastace biotopu

Stupeň ohrožení:
LRnt – nižší riziko, téměř ohrožen

CITES – nezařazena

Pin It on Pinterest