Category: 2008 / 09

Text a foto Kateřina a Miloš Motani   Jako kdyby tu zapomněli dinosauři svá vajíčka, tak vypadají zvláštní pukající zaoblené kameny v jedné části podivné a naprosto pusté oblasti, která v překladu doslova znamená špatná zem, neužitečná, prostě k ničemu. Bisti Badlands je název bizarní krajiny na severozápadě Nového Mexika.  

Jedná se o silně erodovanou krajinu, kde se rozlehlé nekonečné a vyprahlé pláně střídají se šedivě až hnědě zbarvenými kopečky a svahy zaoblenými silnými větry. Vrstvy půdy jsou velmi měkké a náchylné k erozi, takže se tu nemůže žádná rostlina na dlouho uchytit.   Kdysi tu byla jezera   Oblast badlands je pozůstatkem rozsáhlých pravěkých jezer, kde se na dně ukládaly postupně nánosy jílu smíchané se sopečným popelem. Díky tomuto složení jsou podobné vrstvy většinou popelavě šedivé. Někdy ale mohou mít podle druhu a množství příměsí i jinou barvu. V Údolí smrti se nachází okrově zlaté nánosy. Nejkrásnější pohled se nám na ně naskýtá na Zabriskie Point při východu slunce a pak v pozdních odpoledních hodinách. V Arizoně v Petrified Forest jsou zase díky přítomnosti železa zbarveny nánosy do červena. V Oregonu jsme viděli badlands dokonce tak krásně barevné, že vypadaly, jako by je někdo namaloval. V Jižní Dakotě leží mezi nekonečnými travnatými prériemi velmi rozsáhlá oblast šedě zbarvených badlands.  

  Jílovité vrstvy jsou hodně měkké, a tak když v Bisti někdy zaprší, což nebývá moc často, odnese voda velké množství materiálu. Bohužel nejen zeminy. Oblasti badlands jsou skutečnou pokladnicí pradávných dob. V rozlehlých jezerech se totiž spolu s nánosy popela a dalších látek ukládaly i ostatky pravěké vegetace a uhynulých živočichů. Přímo v Bisti Badlands jsme tak poměrně často nacházeli zkamenělé pravěké stromy – třísky, špalky, ale i celé kmeny. Vedle zkamenělých rostlin se dají v podobných usazeninách objevit i různé zajímavé mušličky nebo škeble. A při trošce štěstí dokonce i kousek opravdového dinosaura.     A hlavně kameny

Kamenů leží v Bisti Badlands místy spousta, a to těch nejrůznějších a nejzajímavějších tvarů – všelijaké podivně tvarované pokličky na štíhlých jílovitých nohách, viklany a kamenné koule. Stačí jen fantazie a můžete si představovat cokoliv – od toho, že kdysi tu kolem byla voda a proháněli se všelijací pravěcí živočichové až po pohádkové sny o tom, že je to zem skřítků nebo jiných nadpřirozených bytostí. Některé zaoblené kupky zase vypadají jako eskymácké iglú. Cesta napříč touto nezkrocenou pouští bez značených cest je ale především cestou plnou podivných tvarů a nálezů pravěkého života.

Kateřina a Miloš Motani

Zabývají se fotografováním a uměleckou tvorbou, specializují se hlavně na oblasti pouští a polopouští. Žijí v Rakousku.

Rady na cestu

● Směrovky, jak se dostat do Bisti Badland v Novém Mexiku prakticky neexistují.  Nejbližší města, odkud se sem dá vydat a ptát se na cestu, jsou Farmington, Bloomfield a Gallup. Tady se také dá sehnat ubytování.

● Bisti Badland se rozkládá asi na 4000 akrech půdy, nejsou tu cesty, pohybovat se dá pěšky a opatrně. Jednak proto, aby se území nepoškozovalo, jednak pro vlastní bezpečnost. Některé vrsty půdy jsou nestabilní, kromě podivných útvarů jsou tu i trhliny hluboké několik metrů a malé jeskyňky.

● V oblasti se nacházejí zbytky starého Bisti, kde stála hlavně skladiště a pumpa. Jediný objekt, který je občas využíván, je kostel.

Pin It on Pinterest