Kategorie: 2001 / 07 - 08

Kruhem propojená ramena keltského kříže (též označovaného jako High Cross či Irish Cross) patří k nejtypičtějším znakům keltského křesťanského umění ve všech bývalých i současných keltských oblastech Britských ostrovů – od Cornwallu po ostrov Man, od Walesu po Hebridy. Nejkrásnější a nejproslulejší kříže tohoto typu však najdete v Irsku.

Nejstarší irské kříže pocházejí z doby těsně po příchodu křesťanství. Vyznačují se hrubým opracováním a nejsou nijak zdobeny. Stáří tohoto typu, který můžete vidět například v klášteře Glendalough jižně od Dublinu, je odhadováno na 1400-1500 let. Vrcholné období, z něhož pocházejí nejkrásnější kříže, začíná v 9. až 10. století. Jsou pro ně typické figurální motivy – většinou scény z bible. Jejich nejhezčí ukázky najdete v Monasterboice, Kilfenoře a Kellsu. V dalším období mizí figurální výzdoba a je nahrazena ornamenty. Až do současnosti vznikají v Irsku kříže bohatě zdobené typickými keltskými ornamenty – spirálami, mřížkami, uzly.

Symbolika kruhu na křížích není zcela jasná. Je dokonce možné, že tento symbol není ani křesťanského, ani keltského původu. Nálezy rytin a maleb ve tvaru keltského kříže z jeskyň ve francouzských Pyrenejích jsou datovány 10 000 let před Kristem. Ve Skotsku, v Callanish, má tento tvar megalitická stavba z předkřesťanské doby. Symbol, kterému říkáme keltský kříž, rovněž znají hinduisté, říkají mu kiakra a je pro ně symbolem pohlavního spojení.

Ani u křížů prokazatelně z křesťanské doby neznáme význam okruží. Jedna z teorií říká, že horizontální linie kříže představují fyzický svět, vertikální pak svět spirituální. Jejich spojení ve středu představuje rovnováhu a kruh okolo je symbolem celistvosti či jednoty. Jiné vysvětlení považuje kruh na kříži za symbol slunce a připomenutí cyklické povahy času. Čtyři body, které na kruhu kříž vyznačuje, symbolizují čtyři významné okamžiky v průběhu dne – západ a východ slunce, půlnoc a poledne, čtyři významné okamžiky v postavení slunce – slunovraty a rovnodennosti, či čtyři významné keltské svátky – Beltaine (1. květen), Lugnasadh (1. srpen), Samhain (1. listopad), a Imbolc (1. únor). Ať si vybereme jakékoliv vysvětlení, keltské kříže jsou pravděpodobně výrazem tolerance a staletí trvajícího mírového soužití dvou rozdílných duchovních učení – druidské tradice uctívající slunce, posvátné stromy a kameny, a nově příchozího křesťanství. Není jistě náhodou, že dávní irští křesťané se scházeli na místech významných pro předešlou kulturu – u pramenů a stromů, poblíž významných hor a jezer, a první kříže neoznačovaly hroby, ale místa setkání a bohoslužeb pod širým nebem.

Pin It on Pinterest