Kategorie: 2001 / 01

Úplně na vrcholu 2150 metrů vysoké hory v Malatském pohoří na horním Eufratu leží gigantický chrám – pomník nehorázné domýšlivosti jednoho bezvýznamného krále, který se sám počítal mezi nesmrtelné.

Impozantní monument na vrcholu hory Nemrut Dagi, skládající se z osm až devět metrů vysokých soch, oltářů a obrovské mohyly na sebe volně naházených kamenů, je znám pod jménem Hierotheseion. Nechal jej postavit král Antiochus I. z důvodu, o kterém promlouvá nápis na skále: “Chrám, který nezdolá čas, aby v něm, až uletí duše milá bohům k nebeskému trůnu Diovu, spočinulo navěky to, co až do šťastného stáří bylo mým tělem.”

Sochy krále, jenž odvozoval svůj původ i od Alexandra Velikého, představují Dia, Apollóna, Hérakla, Tyché a také Antiocha samotného. Jelikož helénští bohové zde byli ztotožněni s íránskými, je Zeus zároveň Oromasdou, Apollón Mithrou, Hérakles Artagnesem a tak dále. Všechny figury jsou zpodobněny vsedě a po obou stranách je střeží obrovští lvi a orlové.

Úžasné mauzoleum slavných nebylo ušetřeno vlivů počasí, a tak všem majestátním sochám v průběhu staletí postupně upadaly hlavy. Poslední přišla o hlavu Tyché (bohyně štěstí a náhody) při bouřce v roce 1926. Dnes jsou popadané hlavy naaranžovány tak, jako by vyrůstaly ze země.

Největší zajímavostí celého komplexu ruin je údajně nejstarší horoskop světa na velké kamenné desce u východní terasy. Je na ní zachycen lev pod hvězdnou oblohou. Uspořádání hvězd a planet ukazuje zvláštní astronomickou konstelaci, kterou bylo možno pozorovat 7. července roku 62 let před Kristem. Význam tohoto data není přesně znám, ale pravděpodobně se jedná o zahájení prací na vrcholu Nemrut Dagi. Ale možná je právě v něm klíč k oněm “nesmrtelným poselstvím”, o nichž se zmiňuje jeden šestimetrový Antiochův nápis, jenž praví: “Velkokrál Antiochus…, kterému rozhodnutí bohů propůjčilo vážnosti, zanechal po sobě na věčnou paměť nezměnitelný zákon času tím, že svěřil svá nesmrtelná poselství nedotknutelnému monumentu.” Dodnes nebyla totiž žádná nesmrtelná poselství na Nemrut Dagi objevena. Doposud se také nepodařilo v kolosální mohyle objevit Antiochův mistrně utajený hrob, a to i přesto, že byla nasazena veškerá moderní technika.

Pin It on Pinterest