Kategorie: 1997 / 01

Naja oxiana

Patří mezi malé kobry, štít postrádá kresbu. Na jaře je aktivní ve dne, v létě loví pouze v noci. Ve vyšších areálech se ukládá k zimnímu spánku. Dospělosti dosahuje ve třech až čtyřech letech. Dospělí hadi se svlékají dvakrát do roka. Páří se v květnu, samice klade 6 až 19 vajec. Mláďata dlouhá 31 až 39 mm se líhnou za 60 až 65 dnů. Středoasijské kobry jsou loveny především pro odběr jedu k farmaceutickým účelům.

Rozšíření:
Afghánistán, Pákistán, Severozápadní Indie, Uzbekistán, Tadžikistán, Turkestán, na severu sahá areál do 40.-41. stupně severní šířky a na východě do 70. stupně východní délky.

Velikost:
dorůstá délky 1610 mm.

Biotop:
údolí řek, kamenité stepi a polopouště i okraje obdělávaných polí, skalnatá předhůří do výšky 2 000 m n. m.

Biologie:
obývá nory hlodavců, pukliny v zemi, mezi kameny a ve skalách.

Potrava:
menší hlodavci, ptáci, ještěři, žáby.

Stav v přírodě:
v bývalém území SSSR je stav odhadován na 300 000 až 350 000 zvířat, stav však klesá, na lokalitách je až 50 hadů na 1 km2.

Stav v péči člověka:
sedm ZOO, převážně na území bývalého SSSR, uvádí 41 kober.

Příčiny ohrožení:
působení člověka, přeměna biotopu, lov, ubíjení.

Stupeň ohrožení:
K – nedostatečně známé.

Pin It on Pinterest