Category: 1999 / 06

Goura victoria

Popsány jsou tři na první pohled shodné druhy. Rozlišovacím znakem je kresba a struktura korunky. Korunáč královský je nejkrásnější. Úbytek těchto ptáků v přírodě je způsoben nadměrným lovem pro export a ztrátou původního biotopu. Domorodci je loví pro maso, proto jsou vyhubeni především v okolí lidských sídlišť. Do velkých hnízd snášejí pouze jedno vejce, na kterém sedí 30 dnů, mládě krmí 13 týdnů. Mladí samci se začínají dvořit samicím ve věku 17 měsíců. V zoologických zahradách jsou atraktivními chovanci, ale metodika rozmnožování se teprve vyvíjí.

Rozšíření
– severní pobřeží Papuy-Nové Guiney

Velikost
– 660-740 mm, hmotnost 2384 g

Biotop
– nejčastěji nížiny do výšky 400-600 m n. m., močály, lesy ságových palem i suché lesy

Biologie
– žije v malých hejnech 2-10 ptáků

Potrava
– semena, zrna, bobule, spadlé ovoce

Stav v přírodě
– není znám, ale populace klesá

Stav v péči člověka
– chován poměrně vzácně, rozmnožování uvádí pouze tři světové ZOO

Příčiny ohrožení
– ztráta biotopu, lov na potravu, v posledních letech se stal předmětem obchodu

Stupeň ohrožení
– VU – zranitelný

Pin It on Pinterest