Category: 1998 / 07 - 08

Velký holubovitý pták, vyniká nádhernou korunkou. Žije skrytě v nedostupných oblastech. V posledních deseti letech se stal předmětem obchodu a mnoho těchto ptáků bylo exportováno do Asie a Evropy. Další úbytky způsobuje postupné osidlování. Tito ptáci jsou loveni pro maso, a proto jsou v okolí vesnic vyhubeni. V noci hřaduje na stromech. Staví velká hnízda, do nichž snáší jedno velké bílé vejce, na kterém sedí 28-29 dnů oba rodiče. Mládě se začíná opeřovat 30.-36. den, do 41 dnů se na noc vrací na h nízdo, krmí jej oba rodiče. Ptáci dospívají po jednom roce, první vejce snášejí ve stáří 15 měsíců.

Rozšíření:
Indonésie – ostrovy, Batanta, západní Irian Jaya, Misool, Salawati a Waigeo, severozápadní Papua-Nová Guinea

Velikost:
660-750 milimetrů, hmotnost 1800-2400 gramů

Biotop:
nížinný deštný les, mangrove, bažiny a zaplavovaná území

Biologie:
žije v malých hejnech 2-10 ptáků

Potrava:
zrna, bobule, spadlé ovoce, larvy hmyzu a hmyz

Stav v přírodě:
není znám, ale populace klesá

Stav v péči člověka:
chován poměrně hojně, rozmnožování však uvádí pouze 12 světových ZOO

Příčiny ohrožení:
ztráta biotopu, lov na potravu, export do jihovýchodní Asie a Evropy

Stupeň ohrožení:
VU – zranitelný

Pin It on Pinterest