Category: 2009 / 05

Text a foto: Tomáš Kubeš

V našich hradech a zámcích je skryté tajemno a vypráví se o nich spousta pověstí. Kdo zavítá do okolí města Poličky, určitě ho přiláká středověký královský hrad Svojanov.

Nemohli mu odolat ani hledači pokladů. Strážní hrad s mohutnou válcovou věží se původně jmenoval Fürstenberg a založil ho Přemysl Otakar II. k ochraně Trstenické zemské cesty. Po jeho smrti na Moravském poli zůstal Svojanov stále v královském vlastnictví až do rozhodnutí Václava II., který hrad daroval Záviši z Falkenštejna. Tady možná je jádro jednoho z jeho mnoha tajemství. Záviš zde žil v přepychu se svou manželkou Alžbětou, sestrou uherského krále. Jeho bohatství a společenský vliv budily u šlechty závist, proto začala šířit zvěsti o Závišově připravovaném spiknutí vůči králi. Václav II. našeptávačům uvěřil, nechal Záviše v roce 1290 zatknout a odvézt na Hlubokou, kde byl popraven. Pověst říká, že Záviš byl popraven prknem. Pravděpodobně došlo k záměně se slovem plkno, což byl výraz pro popravčí sekyru se širokým ostřím. Mezi lidmi se plkno přeměnilo na prkno. Poprava Alžbětu donutila prchnout do Uher. Vzala s sebou i část bohatství. Legenda praví, že co nepobrala, zůstalo ukryto v prostorách hradu. Pro hledače pokladů a zlatokopy nastal pravý čas v 18. století, kdy byl Svojanov nadobro opuštěn. Jeden z nich koupil v roce 1804 celý hrad v naději, že když ho prokope včetně podzemí, neuvěřitelně zbohatne. Neobjevil však nic než kosti, které měly ve středověku zaručit hradu nedobytnost. Mnohé pověsti a legendy byly popsány v knize Tajemný hrad Svojanov od Bohuslava Březovského. Kniha je sice určena dětem, ale o většině legend se dozvíte i dnes při prohlídce hradu. Uslyšíte například o bájném pánovi Hamrlíkovi, který jezdil na ohnivé svini. Tento hradní pán skutečně existoval, jmenoval se Rašín a jeho jméno bylo zkomoleno. Majitelem hradu se stal po třicetileté válce, což dokládají záznamy v kronikách. Byl krutým pánem, jenž týral poddané, kteří opravovali jeho hrad. Někteří starší obyvatelé ve Svojanově tvrdí, že se v okolí občas dějí podivné věci. Prý se tam pod rouškou tmy okolo hradu pohybují podivné existence, což je možné vysvětlit přítomností „zlatokopů“. Jeden z místních obyvatel se rozpovídal až po delším přemlouvání. Před lety se v noci náhodně ocitl poblíž hradu, kde spatřil cosi tajemného, co připomínalo pana Rašína na býku. Šlo prý o prapodivný stín a zvuky doprovázející tajemnou bytost. Dotyčný pán se přízraku zalekl a prchal pryč.

Pin It on Pinterest