Category: 2002 / 02

Pro většinu lidí je hnaní skotu spojeno s představou kovbojů putujících se svými stády po pláních Texasu a Arizony. Skutečně velkolepou podívanou na valící se stáda dobytka však dnes nabízí západoafrický stát Mali na světově proslulém brodu Diafarabé.

Dvakrát ročně překračují muži z kmenů Ful a Peul řeku Niger, aby svá stáda dostali na úrodnější pastviny v Mauritánii nebo v okolí Tombouctou.


Aby uživili svá stáda, opouštějí muži kmenů Ful a Peul na dlouhých šest měsíců své domovy a rodiny. Tuto tradici lze vystopovat až do roku 1821.

Vhodný den se pečlivě hledá jednak na konci listopadu a začátku prosince, kdy končí období dešťů, a pak opět v květnu nebo v červnu, kdy je ještě dostatek trávy k nakrmení skotu v domovských vesnicích. Kovbojové z Mali tak tráví více než šest měsíců jen se svými stády, odloučeni od rodin a daleko od domova.

Tuto tradici lze vysledovat až do roku 1821, kdy musulmané z Hamdalaye získali moc na úkor království Ségou a ovládli trasy, po kterých se hnal skot z Mali až do Mauritánie. Přechod řeky se tehdy soustřeďoval na jeden jediný den, aby mohla armáda zvířata lépe chránit před bandity. Dnes stáda víří vody Nigeru dokonce až tři dny, tím prvním je však vždy sobota. Je to totiž den, kdy bylo království Ségou poraženo a práva na přechod získána.

Načasování přechodu je velice důležité a konečné rozhodnutí je v moci guvernéra oblasti. Jedním z důležitých faktorů je hloubka vody v Nigeru, nikoli však jediným. Guvernér musí sladit potřeby pěstitelů rýže a honáků dobytka. Ti první se obávají, aby zvířata nepřekročila řeku příliš brzy a nespásla jim jejich úrodu. Hlavní starostí honáků je pak plný žaludek jejich zvířat, takže s přechodem nechtějí příliš otálet.

Jakmile rozhodnutí padne, představení začíná. Muži mávají klacky a pokřikují na dobytek. Některým zvířatům se příliš do vody nechce, nakonec se ale celá stáda jako obrovský had sunou přes řeku. Tisíce kusů dobytka brázdí vody Nigeru, tisíce čekají na břehu, buší kopyty, víří prach a bučí. Na druhé straně řeky už na ně čekají další muži, jimž začíná těžká dřina se shromažďováním svých stád.

Sobota se mění v den oslav. Patří k ní hudba i tanec, některé dvojice si dokonce vybírají tento den jako svůj svatební. Mnoho krav je slavnostně nazdobeno a ve všeobecném veselí se snadno ztratí ženské slzy. Muži své ženy na dlouhých šest měsíců opouštějí. Nevrátí se dříve než v květnu.

Až tři dny trvá velkolepý přesun tisíců kusů dobytka přes řeku Niger. Dvakrát do roka jej odstartuje guvernérovo rozhodnutí.

Pin It on Pinterest