Category: 1997 / 03

Před jeho řevem se chvěje celá savana. Vznešená hříva je jeho královskou korunou. Suverén mezi všemi zvířaty, i on však musí bojovat, chce-li ovládnout svůj klan a své teritorium. A také má svou slabost ­ lenost. Je na lvicích, aby lovily a nechávaly mu část kořisti. Není to dávno, co lvi žili v Evropě, na Blízkém východě, v Indii a ve většině oblastí Afriky. Dnes zůstali jen dva poddruhy: lev africký a asijský. Ten první žije na jih od Sahary, druhý pak v rezervaci Gir v Indii. V srdci Keni, na pláni Masai Mara, však můžete zaslechnout řev krále zvířat, nesoucí se několik kilometrů.


Jedeme podél jednoho z vyschlých ramen řeky. Před týdnem zde jedna lvice zmizela v hustých křovinách. Nic neobvyklého, jen kdyby se nepohybovala s tak velkými obtížemi. Její břicho, neuvěřitelně nafouklé, svědčilo o brzkém narození mláďat. Bezpochyby si šla najít místo, kde lvíčata porodí. Doba, po níž je lvice březí, je okolo tří měsíců. Když je připravená přivést mláďata na svět, odtrhne se od tlupy a najde si vhodný úkryt (rozeklaný strom, průsmyk mezi kameny, husté křoviny). Tam pak slehne a ukrývá mláďata během prvních dnů jejich života.

DVĚ PLYŠOVÁ ZVÍŘÁTKA Zastavili jsme, abychom si prohlédli křovinaté místo. Byli jsme už na odjezdu, když se ozvalo slabé zasténání. O chvíli později je slyšíme znovu, již jasněji, podobá se kočičímu mňoukání. Určitě je to hlas velmi mladého lvíčete. Pronikavé zvuky se opakují. I když jsme schopni je lokalizovat, stále nic nevidíme. Nasedli jsme do džípu, abychom se dostali ke zvukům z druhé strany a najednou se nám otvorem v houští naskytla výjimečná podívaná: lvice dávající mléko dvěma malým lvíčatům. Mají zavřené oči a skoro se nehýbají. Jejich plavá srst je jako hebká vlna. Je to poprvé, co můžeme pozorovat tak malá lvíčata. Člověk by řekl: dvě plyšová zvířátka.

Po šesti dnech otevřou mláďata oči a ve třech týdnech se jim začnou prořezávat zuby. V tomto věku jsou schopna se již snadněji pohybovat. Nyní začíná nejzranitelnější období jejich života, protože matka se musí vzdalovat, aby si obstarala pro sebe potravu. Malá lvíčata jsou v těchto dnech vydána na pospas všem predátorům: leopardům, hyenám, šakalům, ba i lvům z jiné smečky. Proto matka z opatrnosti pravidelně mění úkryt. Jemně uchopí mladé za kůži na krku a jedno po druhém přenese na nové místo. Kritické období končí, když se samice opět připojí ke zbytku smečky. Hříva začíná růst mladým samcům ve dvou letech. S přibývajícím věkem tmavne a odstíny se pohybují od plavé až po černou. Ne všichni lvi vlastní tento atribut důstojnosti. Je velmi efektivním prostředkem k zastrašování a během bojů zeslabí dopad protivníka na hlavu a krk. Rozčilení či špatnou náladu vyjadřuje mávání ocasem. Tak jako mnoho ostatních druhů, používají lvi různé techniky k dorozumívání mezi sebou. Běžné je močení na keře rozmístěné v pravidelném odstupu. Upřesňuje to hranici kontrolovaného území a dává signál o přítomnosti jedinců. Při značkování lvi nemlčí a svým řevem dávají vědět, že území je obsazené. NA “RAJSKÉ PLÁNI”

Ráno vyrážíme směrem k “Rajské pláni”, jedné z proslulých savan v Masai Mara. Již několikrát jsme tam natrefili na lví smečku a doufáme, že dnes tomu bude také tak. Lev je jediná kočkovitá šelma žijící ve smečce. Smečka přebývá na území, jehož velikost závisí na početnosti a hojnosti vhodné kořisti. Samice zajišťují většinu potravy. Samci používají svou sílu k přivlastnění si kořisti dobyté lvicemi. Podle některých odborníků jsou tři čtvrtiny potravy lvů kořistí odebranou samicím. Asi deset procent odeberou jiným masožravcům, takže jejich vlastní lov se podílí na dobyté kořisti pouze zhruba deseti procenty. Po žrádle se lvi potřebují vydatně napít. Na rozdíl od lvů samců žijí samice v semknutém společenství. Mnohdy tvoří smečku sestry, dcery, vnučky, tety a sestřenice. Tráví život na stejném území a vyrůstají spolu v lůně smečky. Dospělí samci ve smečce zůstávají jen pokud jsou schopni ubránit se proti lvům přicházejícím odjinud. Hlavním úkolem samců je zajistit bezpečnost území. Vedou převážně samotářský život, ke smečce se připojují jen čas od času. Je tedy na samicích vychovávat mláďata až do dvou až tří let. Mladé samice pak zůstanou ve smečce, zatímco lvi opustí místo společného soužití. Samci tráví nějaký čas společně kočovným způsobem života a když úplně dospějí, přidají se k jiné smečce a vyženou z ní staré samce, čímž nedochází ke genetické degeneraci. Dosáhne-li dospělý lev sesazení dosavadního vůdce smečky, musí ji sesazený opustit. Nový vůdce pak pozabíjí rivalova mláďata, což umožňuje začít okamžitě s plozením vlastních mláďat. Kopulace je extrémně krátká ­ sotva několik sekund. Zato k ní dochází až čtyřicetkrát za den.

Naší tlupu jsme objevili až na konci dopoledne. Dospělí upadají do polospánku, zatímco asi měsíční mláďata pokračují ve svých hrách. Pozorovali jsme lvíče krčící se za trsem trávy, jeden z jeho bratrů se k němu pomalu připlížil a zanedlouho se oba váleli po zemi s tlapkami ve vzduchu. Okusují se, poplácávají se tlapami a nakonec se začnou o sebe třít. Dvě různě velká mláďata sají mléko od jedné lvice. Je běžné, že více samic vrhne ve stejnou dobu. Péče o lvíčata a krmení je pak společnou záležitostí lvic v rámci smečky. Mláďata střídají matky bez jakýchkoli problémů. Nejstarší se již dosyta nakrmilo a začíná se třít o čenich matky. ODPOČINEK VE STÍNU

Slunce je již vysoko a teplota podstatně stoupla. Lvíčata se seskupila kolem samic a uložila se k odpočinku. Necháváme je oddávat se lvím snům. Na sklonku dne přijíždíme znovu, abychom je navštívili. Pohnuli se jen o několik metrů, aby se přesunuli do stínu. Se západem slunce začínají šelmy znovu ožívat. Mezitím co se samice protahují jsou mláďata již opět zabrána do svých her. Smečka má hlad, ale noc se blíží, a my se musíme vydat zpět. Za úsvitu pospícháme opět na “Rajskou planinu”. Dalekohledem brzy zpozorujeme lvy na kraji lesíka. Lvice žvýká zbytky nedávno ulovené mladé gazely, která byla bezpochyby příliš malá na to, aby uspokojila potřebu lví rodiny. Očividně ne všechny lvice měly na hostinu přístup. Jedna z nich se postavila. V dálce se na svou každodenní cestu vydalo stádu pakoňů. Pomalu postupují v dlouhém zástupu směřujícím k řece Mara. Lvice na ně upře svůj pohled. Pro nás je stádo příliš vzdálené, ale dvě další samice jsou již ve stejné pozici jako první. Šelmy pomalu postupují vpřed. Málo členitý terén kočky velmi záhy odhalil. Pakoňové v čele zástupu zpozorovali lvice. S vědomím nebezpečí se býložravci dávají na útěk. Lov je u konce. Mláďata si začínají opět hrát a dospělí se opět pokládají do trávy. I pakoňové se uklidňují a opět se vydávají na pochod. Pokud jde o nás, přece jen jsme se rozhodli zůstat.

O hodinu později se nám vrací naděje. Jedna lvice vstala z trávy a zahleděla se opačným směrem. I my jsme spatřili nové stádo pakoňů, které se pozvolna přibližovalo. Vůdčí lvice se přitiskla k zemi a nepostřehnutelně se blíží k pakoňům. I lvíčata přerušila své hry a se zaujetím berou lekci lovu. Padesát metrů teď odděluje lvici od pakoňů. Z místa, kde se nacházíme, ji téměř nevidíme, můžeme jen odhadovat, kudy se plíží. Dvě další lvice se rozmístily po krajině, využívajíce přírodních překážek k tomu, aby se nepozorovaně přiblížily. Najednou první lvice vyskočí, vzápětí následovaná svými družkami. Nastává absolutní zmatek. Uprostřed oblaku prachu rozpoznáváme lovkyni držící jednoho pakoně. Po silném úderu tlapou ztrácí kořist rovnováhu, pakůň se ještě snaží vztyčit, ale lvice ho vzápětí sráží na zem. Uchopí ho za krk a zesílí stisk. Dvě další samice jsou již na místě, hostina může začít. Lví potrava se mění od oblasti k oblasti podle žijící fauny. Tady v Masai Mara jsou přednostní kořistí pakoňové, zebry a buvoli. LÍBÁNKY LVÍ DVOJICE

Večer nám v táboře masajský přítel sdělil, že právě probíhají líbánky jedné lví dvojice. Při takové příležitosti, trvající týden, lvi nejí a straní se smečky. Za dvacet čtyři hodin kopuluje pár ve dne i v noci. Je jasné, že se přitom nemají čas přemisťovat. Nalezli jsme je snadno, asi sto metrů od místa, které nám určil náš přítel. Dvojice relaxuje v trávě a pakoni pasoucí se okolo nich se z jejich strany nemusí ničeho obávat. Deset minut po našem příjezdu se lvice zvedne. Za sladkého bručení se přiblíží k samci, otírá se a tře se o něho a nakonec se válí po zemi. Zvedne se a poodstoupí o několik metrů, aby si opět lehla. Samec okamžitě zareaguje, i když samice mu hrozí tlapou. Nato se oba dva svalí na zem. Za několik minut poté se divadlo opakuje. Za celý den se od sebe nevzdálí na více než deset metrů. Neteční k horku se každých dvacet minut oddávají milostným hrátkám. Za tři až čtyři měsíce se v savaně narodí lvíčata.  

Pin It on Pinterest