Category: 1998 / 05

Nejdříve vás autobus dopraví do Anganguea, Ocampe či Zitacuara · malebných městeček ve státě Michoacán v západním Mexiku. Odtud již trochu méně pohodlně, na korbě náklaďáčku, pokračujete do hor, protože to, za čím sem jezdí návštěvníci, se nachází hlouběji v lesích. . . . . .

Pár kroků za parkovištěm začíná na mýtince sněžit. Ale tyhle vločky nejsou bílé, nýbrž oranžovočervené, a na podkladu blankytně modré oblohy jim to moc sluší. Nepadají k zemi, ale mihotavě se vznášejí vzduchem. Vítají vás první motýli zvaní monarcha.


Obrovské království motýlů

Krouží ladně kolem hlavy, usedají na ramena a je slyšet šum jejich křidélek. Dále už les ztrácí svou původní zelenou barvu. Obrovské roje motýlů tu odpočívají na větvích keřů a stromů jako husté oranžové závěje. Pod tíhou shluku milionů malinkých tělíček se často zlomí i větev statné borovice.

Motýl monarcha (Danaus plexippus) náleží k řádu Lepidoptera. Je o něco větší než běžné naše druhy motýlů. Má dva páry křídel oranžovočervené barvy s černým žilkováním a na černých okrajích bílé skvrnky, takže se zdá, že je jeho pláštík lemovaný krajkou. Původně pochází ze severních oblastí USA a jižní Kanady, přezimovat však odlétá jinam.

Dlouho se předpokládalo, že monarchové tráví zimu kdesi v tropech či subtropech, ale něvědělo se přesně kde. Až v roce 1975 bylo po dlouhém hledání jejich zimoviště nalezeno v údolích Sierry Madre s průměrnou nadmořskou výškou přes tři tisíce metrů, kde se teplota pohybuje kolem nuly.

Koncem října přilétají monarchové do lesů mezi Angangueem, Ocampem a Zitacuarem a v polovině dubna se vracejí na sever USA a jih Kanady.

Na cestě tam a zpět, dlouhé přes čtyři tisíce kilometrů, se převážně živí rostlinou Asclepias z čeledi klejichovitých, podobnou naší voskovce. Tato rostlina obsahuje alkaloid pro ostatní hmyz jedovatý, ale monarchy naopak chrání a vyživuje. Mají pro něj však uzpůsobené trávicí ústrojí. Právě jejich úloze opylovačů sbírajících během své dlouhé cesty pyl na rozlehlém území vděčí Michoacán za rozmanitost druhů okrasných i užitkových rostlin.

Důvod jeho migrace souvisí se sexuálním zráním. Motýl se rozmnožuje při mírných jarních teplotách. Proto přezimuje v místech, kde ho teplota udržuje pohrouženého do spánku, a tak se stačí rozmnožit poměrně rychle předtím, než podnikne zpáteční cestu. V zimovišti se jedni rodí, druzí umírají. Životní cyklus se uzavírá. Monarcha má dlouhý život. Běžné druhy motýlů končí svůj život po čtyřiadvaceti dnech, zatímco monarchové se dožívají až devíti měsíců. V zimovišti kladou samičky vajíčka přímo na rostlinu z rodu Asclepias a na konci období, od čtyř do dvanácti dnů, se vyvíjí housenka. Ta se během svého vzrůstu pětkrát svléká, a již plně vyvinutá se zakuklí do jemného kokonu a po dvanácti dnech metamorfózy se promění v krásného monarchu. Napsala a vyfotografovala JANA CHOMÁTOVÁ

Pin It on Pinterest