Kategorie: 2009 / 10

TEXT: MICHAL DVOŘÁK

Preciznost, jednoduchost a výjimečná efektivita, takový je lovecký styl kudlanky nábožné. Ne náhodou se jím kdysi nechal inspirovat mistr bojových umění Wang Lang, a vytvořil tak velmi účinný a krásný styl boje – Tang Lang kung-fu, styl kudlanky nábožné.

Podle jedné z legend patřil Wang Lang mezi osmnáct největších mistrů, kteří ve 13. století přišli do shaolinského kláštera, aby pozvedli úroveň bojových umění. Tang Lang kung-fu pak vzniklo spojením a zdokonalením technik všech osmnácti mistrů. Mnohem zajímavější je však jiná legenda, podle níž žil Wang Lang v pozdním období dynastie Ming, kdy se Říše středu otřásala pod nájezdy Mandžuů. Wang Lang chtěl proto své umění zdokonalit v klášteře na hoře Laoshan. Jednoho dne spatřil v trávě boj cikády s kudlankou nábožnou. Obětí ale kupodivu byla třikrát větší cikáda, a tak se jí Wang Lang snažil pomoci. Stéblem odstrkával predátora, ale ten se své oběti nemínil vzdát a tvrdě zaútočil i na stéblo. Mistra urputnost kudlanky uchvátila. Následující měsíce pak kudlanky soustavně pozoroval a snažil se jejich způsob boje nejen pochopit, ale také jej převést do umění kung-fu. To se mu nakonec po třech letech podařilo a na světě bylo nové bojové umění – Tang Lang. Jeho základ tvořilo 12 základních principů, 8 stálých a 12 flexibilních pohybů a 8 útočných bodů. Všechny prvky mistr odkoukal od kudlanek. Například si všiml, když kudlanku dráždil stéblem, že jednou nohou stéblo sevře a druhou okamžitě útočí na jeho ruku. Základní princip KUA je tedy obranou, při níž se využije soupeřova pohybu vpřed k okamžitému protiútoku. Dalším z principů je třeba TIAO, tedy zachycení. Kudlanky totiž útočící stéblo stále přidržovaly, aby se jim po něm lépe sekalo. Proto i bojovníci provádějí bleskový, ale pevný úchop (třemi prsty – je tak rychlejší) a následně útočí. Jiné klíčové principy (CHIN, PENG) kopírují kudlančiny pohyby při boji, kdy v obraně o krok ustoupí, aby se pak rychlým přískokem dostala k soupeři co nejblíže a zaútočila. Takovému přískoku se také říká Osm kroků k dostižení cikády. Nejefektivnějším principem je však asi TA (udeřit první), při níž predátor (nebo bojovník) neztrácí iniciativu, a když soupeř před jeho ranami uhýbá, okamžitě útočí do míst, kam se přesunul. Protivník se ocitá ve stálé defenzivě. Naprostým základem všech technik jsou ale velmi silné údery, protože povede-li se první útok, není již třeba boje. Nové bojové umění Wangovy přátele ohromilo. Slavil s ním úspěchy v cvičných kláních a brzy už stylu kudlanky vyučoval nové žáky. Každému poradil, aby si pořídil svou vlastní kudlanku, a tu pak pečlivě pozoroval. Legendy praví, že každá z těchto kudlanek bojovala trochu jiným způsobem a každá měla na hřbetě jinou kresbu. To je prý důvod, proč má dnes Tang Lang kung-fu několik variant, pojmenovaných podle kresby na kudlančiných zádech – styl sedmi hvězd, švestkového květu nebo šesti harmonií.

Pin It on Pinterest