Category: 1996 / 02

Projekt, který zoo ve Washingtonu nazvala ORANGUTAN TRANSIT LINE (lanovka orangutanů) je prvním svého druhu. Má vědecký účel, ale nikdo nezapře, že vid ět šest orangutanů, houpajících se nad hlavami, je turistická atrakce. Lanová dráha dlouhá asi 400 stop se skládá z paralelních ocelových lan pokrytých umělou hmotou. Jsou upevněna mezi osmi ocelovými věžemi vysokými 45 stop, ale ve svých nejni žších bodech se prohýbají jen 35 stop nad zemí. Orangutani se všichni narodili v zoo, takže nikdy neviděli stometrové stromy původního domova v deštných pralesích ostrovů Borneo a Sumatra. Přesto se na fiktivních liánách cítí jako doma. Stejně jako orangutani předvádějí okázalý způsob přepravy nazvaný „brachiace ”, jsou také schopni projevit v mnoha činnostech během přestávek mezi osmi stanovišti vrozenou dovednost. Občas dojde i na malé drama. Každá věž má poblíž vrcholu plošinu s elektrifikovaným okrajem. Proud v okrajích byl 6000 voltů. Protože je to napětí, které udrží krávy a koně na pastvě, předpokládalo se, že je to dost, aby to orangutanům zabránilo slézt dolů. Elektrifikovaný kraj ale nezastrašil orangutana Azyho, největšího samce. „Utekl,” řekla slečna Stevensová ze zoologické zahrady. „Slezl rovnou dolů z věže.” Sedmnáctiletý Azy zjistil, že je poprvé v životě volný a nevěděl, co si počít. „Byl pryč 18 minut a pak se vrátil. Zvíře, které uteče, je velmi nervózní.” Orangutan (malajsky lesní muž) je sice vegetarián, ale dost silný na to, aby někoho zranil. Proto byl po Azyho útěku okraj rozšířen a proud zvýšen na 9000 voltů.ŠKOLA ORANGUTANŮLanovka dovede orangutany až ke konečnému stanovišti, nazvanému „THINK TANK” (Rezervoár myšlení). Tady to vypadá jako ve školní třídě – je to místo, kde se orangutani učí jazyk – počítačový symbolický systém, který vylučuje dvojznačnost a potřebu překladatele. Zkoumá se řada otázek jako: „Co je myš- lení?”, „Která zvířata myslí?”, „Jak vědci hodnotí myšlení?” a „Jaká je budoucnost nestejn ého myšlení lidského rodu?” Šest orangutanů bylo rozděleno do tří párů, aby se zjistilo, jak se druhý jedinec může učit, zatímco se dívá na první- ho, který je vyučován. Páry tvoří dva samci Azy a Tucker, (ačkoli Azyho špatné chování by mohlo vést k tomu, že by se stal prvním propadlým studentem), dále matka a syn Bonnie a Kiko a sestry Indah a Iris. Potravu dostávají studenti-orangutani ve svém domku, ale zoo doufá, že je chutným jídlem zláká do „školy” každý den. V prvním testu trvalo Bonnie tři hodiny přejít ze svého domova v opičím domku do školní třídy v původním opi- čím domě, který byl postaven již v roce 1907. Její syn Kiko ji následoval o hodinu později. Iris dorazila ještě o týden později, po třech týdnech následována Azym, která pak utekl. Pokud bude mít lanovka orangutan ů úspěch, zoologická zahrada předpokl ádá, že budou následováni i jinde, protože tento způsob dopravy nejlépe napodobuje, jak orangutani ve volné přírod ě skutečně žijí.

Pin It on Pinterest