Category: 1998 / 12

Lemuři jsou velmi pozoruhodné poloopice, žijí téměř výhradně na Madagaskaru. Lemuři rudočelí jsou aktivní částečně ve dne i v noci. Dospívají ve dvou letech. Koncem dubna rodí samice po 120 dnech březosti jedno až dvě mláďata. Sameček se rozezná již po narození podle rudé čelenky. Zpočátku samice drží mláďata na hrudi, později je nosí na zádech. Obě pohlaví se v dospělosti značně liší, samičky jsou hnědé, samci šedí. Samci mají značně dlouhé vyčnívající horní špičáky, při vzájemných zápasech si jimi mohou způsobit řezné rány na jemné kůži. Vydávají štěkavé zvuky, všechny druhy lemurů jsou známé svým naříkavým hlasem, který ještě dnes, zvláště v noci, děsí pověrčivé Malgaše.


Eulemur fulvus rufus
Lemur rudočelý

Rozšíření:
středozápadní a jihovýchodní pobřeží Madagaskaru

Velikost:
tělo 400 mm, ocas 550 mm, hmotnost 2700 g

Biotop:
lesy

Biologie:
žije ve skupinách 4 až 18 zvířat, průměrně 7 až 8 zvířat. Skupina obývá malé teritorium asi 1 ha.

Potrava:
plody, listy, větvičky, kůra, občas hmyz

Stav v přírodě:
není znám, ale klesá.

Stav v péči člověka:
asi 100 lemurů je chováno ve 22 ZOO. V Evropě je chováno 18 zvířat, nejúspěšnější je ZOO Jihlava, která chová deset rudočelých lemurů.

Příčiny ohrožení:
devastace biotopu, odlesňování pro vývoz dřeva, zakládání plantáží

Stupeň ohrožení:
LR1c, nižší riziko, nejmenší obavy

Pin It on Pinterest