Category: 2001 / 02

Jihoafrické Kimberley, metropole provincie Severní Kapsko, se nachází asi 500 km jihozápadně od Pretorie. Město a jeho okolí proslulo těžbou diamantů, a to v rozsahu, který výrazně ovlivnil ekonomický vzestup Jižní Afriky.

První vzácný kámen našel syn místního farmáře při pasení dobytka v roce 1866. Diamantová horečka v pustinách Severního Kapska propukla plnou silou o tři roky později. Zakrátko již zde působilo 50 000 hledačů diamantů se svými rodinami. V roce 1871 byly objeveny diamanty na malém návrší zvaném Kolesberg Kopje. Následkem intenzivní těžby byl pahorek zpočátku srovnán s okolním povrchem, později na jeho místě vznikl neustále se prohlubující povrchový důl, kolem něhož byla vybudována osada, pojmenovaná v roce 1873 na počest tehdejšího britského ministra pro kolonie Kimberley.

Naleziště velké přibližně 300 x 200 metrů bylo postupně rozděleno na 1600 čtvercových dílců, na nichž pracovalo přes 30 000 lidí. Dobývání diamantů jednotlivci směstnanými na malém prostoru postupem času přerostlo v chaos, který se dal jen velmi těžko organizačně zvládat. Pořádek zde nastolil až britský přistěhovalec Cecil Rhodes.

Dnešní Kimberley poskytuje návštěvníkům celou řadu příležitostí obeznámit se jak se současnou technologií těžby, tak i s památkami připomínajícími diamantový boom, vrcholící před více než 100 lety. Na východním okraji města se nachází diamantový důl společnosti De Beers, v němž dosud probíhá těžba. Zájemci o exkurzi jsou vítáni, avšak prohlídka podzemních štol není ničím obzvlášť příjemným. Návštěvník je sužován nejen značným vedrem, ale také extrémně vysokým atmosférickým tlakem, který je způsoben vahou vzduchu mezi zemským povrchem a spodními patry dolu.

Podstatně příjemnějším zážitkem je prohlídka muzea těžby diamantů a přilehlého původního povrchového dolu, přezdívaného Big Hole. “Velká jáma” je skutečně impozantní. S rozlohou kolem sedmnácti hektarů, obvodem o délce 1,6 km a současnou hloubkou 800 metrů je to pravděpodobně největší prohlubeň na Zemi vytvořená lidskou rukou. Do roku 1914, kdy byl důl uzavřen, se vytěžilo 22,5 milionu tun zeminy, z níž bylo vyrýžováno 2722 kg diamantů. Jinými slovy, na získání 1 kilogramu diamantů bylo třeba přemístit více než 8000 tun hlušiny. Současné Kimberley je moderním městem postaveným v evropském stylu. Jeho dominantou je správní budova společnosti De Beers, která, stejně jako dříve, obchoduje s veškerými diamanty vytěženými v Jižní Africe.

Pin It on Pinterest