Category: 2004 / 05

Mnohá návěští naznačují, že letošní rok bude hlubinnou zkouškou naší mírnosti. Čas uhání čím dál tím rychleji, narůstá jistá celosvětová podrážděnost, bubáci vykukují málem za každým rohem, projevy násilí jsou mohutné a stále neomalenější, volání po odvetě sílí, jenomže věrohodných informací se člověku nějak nedostává. Média nás zhusta zaplaví důkladnou masáží, ale skutečnou výživu jaksi neposkytují. Člověk by si rád v tom zmatku udělal vlastní názor, ale chybí mu k tomu materiál. O vnějších projevech všech těch spletitých sil se sice dovídáme, ba co víc, jsme jimi systematicky šokováni, leč nahlédnout ke kořenům nám není dáno. Tajné služby jsou přece jednou tajné, v tom je ten vtip, a tak našinec bere zavděk různými střípky a hypotézami, které z nich lze domýšlet. Na jedné straně je to nebezpečně živná půda pro elegantní manipulaci či pro odpoutanou fantasmagorii, na straně druhé nebývale otevřená svobodná možnost k nahlédnutí vlastního života jako součásti určité Velké hry. Jenomže odhadnout, jak až je ta hra velká, dohlédnout, kam až sahají její kořeny, se zpočátku zdá nebohému jedinci takřka nemožné. A tak pátrání často záhy vzdává a raději buď zaujme pózu, nebo se zhroutí. Stane se tak buď součástí, anebo obětí těch sil.
Co tedy zbývá? Je tu nějaká skulina? Lze uniknout z této zdánlivě dokonalé sítě? Nu ano, návod je prostý, avšak provedení bývá nesnadné. Obrátit se k sobě samému a k onomu zázračnému božskému jadérku, které je v nás uloženo. Začít o ně pečovat. Pochopit, že právě tady z toho jádra vyrůstá jeden z hledaných kořenů. Uvidět svou mohoucnost. Narodíme se jako děti, a pokud se sami v sobě nezrodíme znovu, zdětinštíme. Zdětinštíme natolik, až se nám jednoduchá pravda – že totiž stav lidského světa souvisí s tím a odpovídá tomu, do jaké míry jsme dospěli jako jedinci, že totiž nejen my jsme součástí světa, ale i celý svět je zároveň jaksi součástí nás samých – tato jednoduchá pravda se naší dřímající dětinské mysli zdá nepochopitelná.
Jenomže právě v tomto bodě končí veškerá manipulace a začíná naše skutečná dospělost. Teprve od této chvíle se skutečně stáváme onou vytouženou mírou všech věcí. A naše mírnost přestává být slabostí a stává se netušenou silou.
Jaroslav Dušek

Pin It on Pinterest