Category: 1996 / 03

Místo: Les Cayes, město v jižní části Haiti. Jednoho úterý zde přistály dvě helikopté ry chinoock se speciální jednotkou 3. skupiny amerických vojsk. Obyvatelé čtvrtmiliónového města, čtvrt ého největšího v Haiti, uvítali vojáky s nadšením. Našlo se pro ně ubytování v jedné z budov kasáren, jinak obsazen ých pěti sty haitskými ozbrojenci. Pár hodin po tom, co se Američané nastěhovali do nového domova, objevil jejich medik kasárenskou věznici. To, s čím se tu setkal, bylo děsivé. Z 50 vězňů jich bylo 35 nacpáno v jedné nevelké cele. Kapitán speciální jednotky Bevelacqua docílil toho, že vězni byli vyšetřeni.Všichni trpěli kožními infekcemi a podvýživou, někteří i kurdějemi. Jeden měl zanícenou otevřenou ránu v takovém stavu, že mu pravděpodobně nebylo pomoci ani při okamžité léčbě. Někteří z vězňů byli žalářováni už přes tři roky a nebylo jim přitom víc než 19 let. Za dobu věznění žádný z postižených nepoznal sprchu nebo koupel. Nedostá- vali od žalářníků jídlo, to jim museli nosit příbuzní. Při průchodu kasárnami jim je často zkonfiskovali haitští voj áci. Nemít příbuzné znamenalo povolné vyhladovění. Důvody věznění byly rozmanité – od drobných přestupků po politickou aktivitu. Bití a mučení byly v kasárenské věznici na denním pořádku. Noc před tím, než přišli Američané, popravili prý haitští vojáci desítku vězňů přímo na vězeňském nádvoří. Generál Potter, velitel speciální jednotky, si přiletěl ověřit zprávu o poměrech ve věznici hned následujícího dne. Neprodleně přivolal americký tým lékařů a ošetřovatelů.

Pin It on Pinterest