Category: 1995 / 11

Jsou fotografové, kteří se specializují na krajinu. Nebo jsou fotografové, jejichž objektem zájmu jsou nahé ženy. Ibra Ibrahimovič je také fotograf nahoty, ale nahoty kraje. Na jeho fotografiích severních Čech jde o daleko více, než jen o umně poskl ádaná světla do ladných linek. Prodan é a neustále prodávající se severní PÖRTOFILO Čechy na těchto fotografiích odhalu jí a přiznávají duši… ·  ·  · O svém vztahu k severním Čechám říká: Já jsem se tady narodil. Jednou, když jsem se jako malý s dědou procházel lesem a zastavili jsme na jakési louce, bylo vidět hořící chemické závody, kde zrovna chytlo zařízení na výrobu technické- ho lihu. Severní Čechy pro mě v tomto smyslu znamenají oboje: i procházky s dědou v lese, i hořící chemička, i černá páchnoucí řeka Bělá, kolem které jsem v Mostě chodil do divadla. Je to stejně tak úžas nad zničením královského města Mostu, jako fascinující dětský zážitek z pozorování stěhování obrovského gotického kostela po kolejích. Severní Čechy jsou v mnoha směrech extrémním prostředím, výjimečným stavem lidského vědomí i svědomí. Stejná je i obnaženost krajiny. O tom by měly být moje fotky. Sám pro sebe říkám přírodě severních Čech „zoufale krásná”. Severní Čechy jsou výjimečné ještě v jednom smyslu: vyměnily obyvatele, a ti potom vyměnili lesy, pole, vesnice i města za krátery povrchových dolů. Hodně lidí se v životě přestěhuje, někteří i vícekrát. Rozdíl je v tom, že když se chtějí lidi ze severu vrátit na místa, kde strávili dětství, nebo ke kterým se vážou jiné důležité vzpomínky nebo momenty jejich života, často nemají kam. Já jsem třeba celou střední školu jezdil tramvaj í kolem ukazatele vesnice Kopisty. Když jsem se vrátil z vojny a konečně jsem se chtěl do Kopist poprvé v životě podívat, zjistil jsem, že je ten ukazatel jediné, co z vesnice zbylo. P. S. Ibra Ibrahimovič získal za svůj seriál „Libkovice” druhou cenu v kategorii „Lidé, o nichž se mluví” v letošním ročníku soutě- že „Czech Press Photo”. Zpracoval JAN ŠKVÁRA Foto SPEKTRUM PICTURES

Pin It on Pinterest