Category: 2009 / 11

Ptal se Michal Dvořák, foto archiv S. Gábrišové

V očích Simony Gábrišové jsou koaly úžasné osobnosti a každý den ji přesvědčují o své výjimečnosti. V některých zoo viděla kousavé, agresivní samce i protivné samičky, ale její koaly jsou fantastická zlatíčka.

Mají jen jedinou vadu na kráse. Neharmonují spolu jako chovný pár a neodchovávají mláďata. Ale to se stává. Proč je chov koal v zajetí tak náročný a nákladný? Chov koal je v zajetí nákladný právě kvůli tomu, že jsou to potravní specialisté. Bohužel není možné jim předkládat náhradní potravu, musejí dostávat výhradně eukalyptus. V našich klimatických podmínkách se eukalyptu nedaří, tak ho musíme dovážet z Anglie a to dvakrát týdně letecky. Máme sice přímo ve Vídni pronajaté skleníky, kde ho naši zahradníci pěstují, ale to je spíše naše rezerva, kdyby pravidelná dodávka nepřišla včas. Jaké podmínky musí zoo splňovat, aby mohla chovat koaly? Momentálně není téměř možné vyvézt koaly z Austrálie. Většina koal žijících mimo Austrálii patří ZOO San Diego, která je zapůjčuje a zároveň určuje a přísně kontroluje coby hlavní koordinátor podmínky řízeného chovu. Určují klima, především teplotu (ideální je 22 °C), dále vybavení a zařízení prostor pro koaly (musejí mít možnost šplhat po optimálně umístěných kmenech a větvích, dostatek vhodných míst na spaní, k odpočineku a příjmu potravy). Je potřeba jim poskytnout, co možná největší pohodlí. Jak vypadá běžný den koaly v zajetí? Ráno proběhne zdravotní kontrola zvířat, pak se na videu podíváme, co se odehrávalo v noci, kdy jsou koaly aktivní. Potom posbíráme trus, který spočítáme a zvážíme a pošleme na vyšetření. Vše se zapisuje do týdenní zprávy pro ZOO San Diego. Ve volné přírodě mívají koaly velice často problémy s výskytem bakterií chlamydie. Pak vyhodnotíme, jak koaly přijímaly předloženou potravu. V každé váze mají k dispozici jiný druh eukalyptu. Pokud přes noc zmizely všechny přístupné a stravitelné části rostlin (čerstvé svěží výhonky), zapíšeme E jako excelent, pokud zůstal eukalyptus nedotčen, zapíšeme N jako non. Mezi E a N máme ještě tři mezistupně. Koala spotřebuje za 24 hodin průměrně 0,5 kg eukalyptového listí. Potom se podává snídaně, obvykle dva druhy eukalyptu. Následuje klidová fáze, koaly spí až 20 hodin denně, musejí totiž šetřit energií. V 16 hodin probíhá kontrola tělesné hmotnosti zvířat a další podávání eukalyptu. Před sto lety byli největším postrachem koal lovci kožešin. S jakými problémy se ve volné přírodě potýkají dnes? Jedním z nejzávažnějších problémů je pravidelný přístup k eukalyptům. Koaly si musejí najít dostatek potravy, což je v současné době stále těžší. Lidé vykáceli eukalyptové lesy a z původních obrovských souvislých ploch zbyly jen ostrůvky, které jsou odděleny silnicemi, domy, pastvinami. Problémem se stala cesta koaly z jednoho stromu na druhý, dříve byly stromy vedle sebe. Nyní musejí zvířata často ujít po zemi neobvykle dlouhé vzdálenosti nebo přejít silnici, kde dochází k četným těžkým úrazům a umrtím. Dále čelí při delší cestě po zemi útokům zdivočelých psů.

Pin It on Pinterest