Category: 2003 / 02

V souvislosti s globálními změnami klimatu se častěji – na rozdíl od předchozího článku – hovoří o globálním oteplování a tzv. skleníkových plynech, resp. zvyšování jejich koncentrace. Ke skleníkovým plynům patří i kysličník uhličitý CO2, předmět zkoumání ekologického týmu Christophera Fielda ze Stanford University v Kalifornii. Navzdory konferencím a jejich závěrům se snižování skleníkových plynů prozatím nedaří. A atmosférická úroveň CO2 se za poslední století zvýšila o 30 procent. Častý argument proti omezování emisí CO2 do ovzduší zní: když se zvýší CO2 v atmosféře, rostliny porostou rychleji a budou větší, čímž budou vázat více CO2 a držet tak jeho úroveň pod kontrolou. (Původní studie přece ukazovaly, že více CO2 znamená rychlejší fotosyntézu a tím rychlejší růst rostlin, což by mělo mít za následek stažení většího množství CO2 z atmosféry.) Nedávný Fieldův experiment vlivu emisí CO2 na rostliny ale prokázal fatální trhlinu: v přírodním prostředí může zvýšení CO2 způsobit snížení růstu rostlin. Dosavadní studie totiž sledovaly pouze samotný efekt zvýšení CO2. Když vědci započítali i další faktory, jako je voda a dusičnany, výsledek byl překvapující. Připravený experiment ve třech uzavřených prostorách trval tři roky. Na pozemku, kde byla zvyšována jenom koncentrace CO2 z 380 na 680 částic na milion, se růst rostlin ve třetím roce experimentu podle očekávání zvýšil, a to o 32 procent. Ale v prostorách, kde byla kromě koncentrace CO2 zvyšována i teplota, imitovány dešťové srážky a úroveň dusičnanů, došlo k opačnému efektu: růst nakonec klesl o 9 procent ve srovnání s růstem rostlin, kterým bylo zvyšováno množství vody, ale koncentrace CO2 byla ponechána na přírodní úrovni. Pro zjištěné rozdíly vědci zatím nemají jednoznačné vysvětlení, pouze domněnku, že za tím stojí půdní bakterie a plísně, které dobře prosperují se zvyšující se koncentrací CO2 a odebírají rostlinám více živin, jako třeba draslík a fosfor. „Je to vynikající studie,“ komentuje závěry Peter Reich z University of Minnesota v St. Paul, „je překvapující, že stoupající množství CO2 má tak silné tlumící účinky, když se kombinuje s ostatními faktory prostředí.“
New Scientist, prosinec 2002

Pin It on Pinterest