Category: 2008 / 11

Text Topí Pigula   Pokud by se význam národa posuzoval podle toho, jaký otisk nechal v pojmenování živočišných a rostlinných druhů, nevedli by si Češi vůbec špatně. V latinských názvech můžeme najít jména Čechů, českých lokalit, ale třeba i české opery.  

●●●

Asi jen málokoho by napadlo, že jméno slavné opery Bedřicha Smetany Prodaná nevěsta nese i mlž, který obýval silurská moře. Na první pohled obyčejná zkamenělá škeble dostala své originální jméno v polovině 19. století od světoznámého francouzského geologa a paleontologa Joachima Barranda, který přišel do Čech v roce 1831. Rodové jméno Nevěsta později sám J. Barrande přejmenoval na Panenka, takže dnes je tento mlž znám jako Panenka vendita. Tím se ovšem český překlad od Smetanovy opery vzdálil natolik, že se nepoužívá, protože škeble by se v češtině jmenovala panenka prodaná, v horším panenka prodejná.

J. Barrandovi ale můžeme děkovat také za tak poetické vědecké názvy mlžů, jako jsou třeba Vlasta nebo Královna. Jiný český unikát, mlž Babinka prima, vděčí za své jméno matce Jana Nerudy, která byla Barrandovou posluhovačkou a pomáhala mu s češtinou. Názvy odkazující na český původ používali při pojmenování zkamenělin i jiní paleontologové. Například ve jménech devonských mlžů Vltaviella reticulata, Zenospira pragensis a Chuchlina minuta poznáme pražskou Chuchli, Prahu a Vltavu.  

●●● Téměř sedmdesát tisíc lidí v České republice má příjmení Novák nebo Nováková. Bylo by proto s podivem, kdyby se nejrozšířenější české příjmení neobjevilo v názvu nějakého živočicha či rostliny. Už proto, že jediným přímým žákem Joachima Barranda byl vynikající český paleontolog Otomar Pravoslav Novák, kterému Barrande svěřil dokončení svého díla o českých trilobitech.  

V dubnu roku 2001 sbíral paleontolog amatér Petr Kolář fosílie ve vápencích barrandienu a narazil na ocasní štít neznámého druhu trilobita čeledi Homalonotidae. V té době uplynulo 150 let od narození Otomara P. Nováka, a tak na jeho počest dostal 400 milionů let starý trilobit jméno Ormathops novaki. Otomar P. Novák navíc zůstal zvěčněn ve jménech rodů trilobitů Novakella a Novakaspis. Novákové ale mají také svůj kosatec Iris aphylla novakii, několik druhů mouchám podobného hmyzu s pěkným českým jménem zelenušky a dokonce lišejník Xanthoria nowakii, který má podivuhodné rozšíření: Polsko, Švýcarsko a Jižní Amerika. V Řecku zase nosí toto jméno devítimilimetrový nenápadný hnědý brouk Parmena novaki patřící do příbuzenstva tesaříků.  

●●●

Jedním z českých přeborníků v počtu zanechaných jmen v názvech organismů je zoolog, geolog a meteorolog Ferdinand Stolička. Narodil se 7. července 1838 v myslivně Zámeček u Kroměříže jako syn nadlesního. Pracoval například jako geolog Indického geologického ústavu v Kalkatě, podnikl několik výprav do Himálaje a publikoval tisíce stran vědeckých prací. V Česku jej přesto zná málokdo. Stačí však zadat do internetového vyhledávače druhový název stoliczkai a hned se objeví několik set odkazů. Další takřka tisícovka odkazů vyskočí pod slovem stoliczkana. Patří sem například agama Laudakia stoliczkana z Mongolska a Číny, která se dokonce dostala na jednotugrikovou mongolskou známku, plž Gibbula stoliczkana z Filipín, ryba škrabalka afghánská Schizopygopsis stoliczkai a motýl Colias stoliczkana z Himálaje.  

●●● V latinských názvech ale najdeme i jména mnoha žijících Čechů. Například dravý půdní roztoč Rhagidia ruseki nese své jméno po Josefu Ruskovi, zakladateli dnešního Ústavu půdní biologie Akademie věd ČR v Českých Budějovicích.  

V oficiálním dekretu k pojmenování afrického svižníka Trichotenia mireki se zase dočteme: „Nový druh je věnován mému kamarádu a příteli na cestách po Zambii, Mirkovi Hrdému z Prahy, České republiky, který vytvořil nádherný film o této expedici a který dokumentoval sběr těchto nových druhů.“

Zdaleka totiž není pravidlem, že pokud je nový druh pojmenován po žijící osobě, musí být dotyčný zdatným vědcem. Například kavkazský střevlík Cychrus kaiseri nese jméno po herci Oldřichu Kaiserovi. Slušnou řádku svých jmenovců má mezi brouky i knižní nakladatel entomologické literatury Robert Lízler.

Své zvířátko má samozřejmě i český velikán Jára Cimrman. Je jím poddruh myšice malooké Apodemus microps cimrmani ze severozápadních Čech.

Pin It on Pinterest